English

Circl.ART

Circl.ART is de projectruimte van de ABN AMRO Kunstcollectie in het paviljoen, waar je kennis maakt met nieuwe ontwikkelingen in de kunst. De werken in Circl.ART prikkelen de verbeelding en spelen in op maatschappelijke en actuele thema’s. Met vier keer per jaar wisselende tentoonstellingen bieden we een podium aan talent, onder meer als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.

Nu te zien: Circl.ART – 'Natural' Constructions

Van 11 oktober 2018 t/m 11 januari 2019 is de groepstentoonstelling ‘Natural’ Constructions te zien in Circl.ART. ‘Natural’ Constructions toont een selectie recente aankopen uit de ABN AMRO Kunstcollectie van werk van kunstenaars die op verschillende manieren refereren aan de maakbare wereld en aan de vraag hoe en of we die in stand moeten houden. Ze benadrukken de scheiding tussen natuur en cultuur ‒ die zelden zo diffuus was ‒ en laten zien hoe we de natuur met geavanceerde technologie proberen te beheersen. De werken houden een spiegel voor op het moment dat we dreigen weg te dromen in een schijnbaar ongerept paradijs.

ABN AMRO kunstcollectie in Circl

Naast Circl.ART is er in het souterrain van Circl een vaste collectiepresentatie te zien met topwerken uit de ABN AMRO kunstcollectie. Werk van jong en aankomend talent is gecombineerd met dat van bekende, meer gevestigde kunstenaars. De keuze van de werken is losjes gegroepeerd rondom het thema ‘circulariteit’ en de voortdurende spanning tussen natuur en cultuur. Dat varieert van het hergebruik en de artistieke toe-eigening in het werk van Marijn van Kreij tot het gebruik van bestaande materialen in Remy Jungerman’s ‘Communication Tree’. En van de documentaire foto’s van Henk Wildschut, die op liefdevolle wijze de noodgedwongen oervorm van het circulaire bouwen in beeld brengt, tot het werk van Roland Schimmel, die natuurverschijnselen naar zijn hand zet.

Historische collectie komt tot leven

In het souterrain is hergebruik van materialen een belangrijk thema. Zo wordt de kunst in Circl gecombineerd met historisch meubilair, kluizen en waardepapieren uit de historische collectie van de bank, die in deze context een nieuwe betekenis krijgen. Tussen circulariteit en kunst zijn veel verbanden te leggen. Kunstenaars weten onconventionele verbindingen te leggen, durven te dromen en voelen als seismografen van onze tijd eerder aan wat er in de wereld speelt. Een vooruitziende blik en een vrije manier van denken liggen aan de basis van de circulaire economie.

Je kunt de collectie vrij bezichtigen tijdens de openingstijden van Circl.

Volg de gratis kunstrondleiding

Kom alles te weten over de kunstcollectie in Circl!
Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.