Privacyverklaring Circl

Dit is de Privacyverklaring van ABN AMRO Bank N.V. voor de website Circl.nl. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam in Nederland.

De website Circl.nl. is een digitale ontmoetingsplek om onder andere de dialoog aan te gaan over de circulaire economie.

Je kunt ervoor kiezen een profiel aan te maken op Circl.nl. Met je aangemaakte profiel kun je toetreden tot de community, je aanmelden voor evenementen van Circl en in contact komen met gelijkgestemden.

Lees de privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van deze website en de bijbehorende community.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Wij hebben binnen onze organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens zijn: privacy.office@nl.abnamro.com.

Welke type persoonsgegevens worden van jou verwerkt en voor welke doeleinden?

Als je een profiel aanmaakt in de community verwerkt Circl je:

 1. voornaam (en – optioneel – achternaam);
 2. e-mailadres.

Circl gebruikt je e-mailadres om jouw aanmelding voor een evenement per e-mail te kunnen bevestigen en om je op de hoogte te houden van veranderingen rond een evenement waarvoor je je hebt aangemeld. Je naam laten we zien op je profielpagina en als je een foto hebt geüpload is deze ook zichtbaar. Als je je opgeeft voor een evenement, wordt je naam voor andere bezoekers zichtbaar op de pagina van het evenement.

Je kunt ervoor kiezen de volgende gegevens toe te voegen aan je profiel:

 1. profielfoto;
 2. persoonlijke tekst.
 3. interesses
 4. vakgebied
 5. contactinformatie

Als je hiervoor kiest, verwerkt Circl deze gegevens van jou om ze op je profielpagina te kunnen plaatsen.

Inlog Facebook

Als je ervoor kiest jouw profiel te koppelen met Facebook, verwerkt Circl ook de volgende gegevens van jou:

 1. voor- en achternaam zoals genoemd in je Facebook-account;
 2. profielfoto die je gebruikt op Facebook;
 3. het e-mailadres waarmee je inlogt op Facebook.

Deze gegevens gebruikt Circl om inloggen op Circl.nl via je Facebook-account mogelijk te maken.

Inlog LinkedIn

Als je ervoor kiest jouw profiel te koppelen met LinkedIn, verwerkt Circl ook de volgende gegevens van jou:

 1. voor- en achternaam zoals genoemd in je LinkedIn-account;
 2. profielfoto die je gebruikt op LinkedIn
 3. het e-mailadres waarmee je inlogt op Linkedin.

Deze gegevens gebruikt Circl om inloggen op Circl.nl via je LinkedIn-account mogelijk te maken.

 1. Als je aangeeft nieuwbrieven van Circl te willen ontvangen, gebruikt Circl jouw e-mail adres om jou de nieuwsbrieven te sturen. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief, ook via de afmeldlink in de footer.
 2. Als je cookies accepteert (waaronder social media cookies) gebruikt Circl jouw IP adres om het gebruik van de website gemakkelijker te maken, de website te verbeteren en content van andere websites zoals Youtube of Twitter te kunnen tonen. Lees meer over het gebruik van cookies in de Cookie Statement.

Publiek of privé profiel

Heb je een foto toegevoegd aan je profiel? Als je je aanmeldt voor een evenement is deze foto en je naam zichtbaar voor alle websitebezoekers, ongeacht of je profiel staat ingesteld op “privé” of “publiek”. Deze informatie is ook zichtbaar op de overzichtspagina van de community. Alleen je  profielpagina zelf is niet zichtbaar bij een niet-publiek profiel. Andere communityleden kunnen jouw profiel dus niet bezichtigen.

Heb je contactinformatie en uitgebreidere gegevens zoals interesses toegevoegd? Dit is alleen zichtbaar voor community leden die zelf ook een profiel hebben aangemaakt en niet voor alle websitebezoekers. Via “profiel bewerken” kun je de instellingen van jouw profiel wijzigen naar “privé” of “publiek”. Het voordeel om je profiel in te stellen op publiek is dat anderen contact met je op kunnen nemen.

Op basis waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij mogen jouw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus zorgvuldig af. Wij bieden jou bijvoorbeeld graag producten en diensten aan van Circl. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven. Dit kun je bij iedere mailing doen, onderaan het bericht vind je altijd een afmeldlink.

Verder verwerken wij jouw gegevens om de overeenkomst met jou aan te kunnen gaan, onze diensten te kunnen uitvoeren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Geven wij je gegevens ook aan anderen?

Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening zoals ICT serviceproviders en website-design. Wij mogen jouw gegevens niet zomaar aan hen geven. Daar zijn wettelijke regels voor. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw gegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor jouw gegevens.

Hoe bepalen wij hoe lang wij jouw gegevens bewaren?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en alleen voor zover noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of in zeer beperkte mate voor archiefdoeleinden bewaard.

Als je jouw account verwijdert, worden alle gegevens verwijderd met uitzondering van de gegevens die wij moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt je account verwijderen door een e-mail te sturen naar info@circl.nl.

Direct Marketing

Als je bij ons registreert voor een evenement geef je aan of je de nieuwsbrief wilt ontvangen en of je algemene mails wilt krijgen. Je kunt je hiervoor afmelden in de mailings of in de nieuwsbrief.

Je voorkeuren voor het gebruik van je persoonsgegevens kun je altijd wijzigen via “profiel bewerken.”

Informatie voor ouders

Circl.nl is niet specifiek gericht op kinderen onder de 16 jaar. ABN AMRO raadt ouders aan een actieve rol in te nemen in het toezicht van online activiteiten van kinderen.

Welke rechten heb je als gebruiker van circl.nl?

 • Je hebt het recht inzage te vragen in alle gegevens die Circl van je verwerkt.
 • Als je je gegevens niet kloppen, dan kun je ons vragen je gegevens te verbeteren.
 • In sommige gevallen kun je ons ook vragen je gegevens te wissen.
 • Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.
 • Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van ABN AMRO. Wij kunnen je verzoek afwijzen.
 • Je kunt ons ook vragen de gegevens die je aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van de overeenkomst aan jou te verstrekken (dataportabiliteit).

Deze rechten kun je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@circl.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de website van Circl. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht over waar je de gewijzigde privacyverklaring kunt vinden en de datum waarop de nieuwe privacyverklaring van kracht is. Ga je niet akkoord met de wijzigingen? Stop dan met het gebruik van Circl.nl.

Contact

Voor vragen, suggesties of klachten over de website kun je een e-mail sturen naar info@circl.nl. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.