ABN AMRO
Open Close
Circulariteit
vr 27 okt 2017, 15.30
Circl 0

Innovation Friday: Circulaire Economie

Van reststromen naar kasstromen
Gratis, extern reserveren

Innovation Friday – het ‘open huis’ van ABN AMRO’s Innovation Centre – neemt je elke maand mee op reis naar de toekomst van de financiële sector. In een uur duiken we in de nieuwste ontwikkelingen die de wereld ingrijpend aan het veranderen zijn, of dit nog gaan doen. Elke maand staat een ander thema centraal. We halen de experts op het gebied van het onderwerp in huis en delen onze eigen visie op de ontwikkelingen. Deze editie staat in het teken van de transformatie van reststromen naar kasstromen. Je gaat gegarandeerd geïnspireerd je weekend in!

Van reststromen naar kasstromen 
In de circulaire economie kunnen de reststromen van de ene marktpartij bijdragen aan de kasstromen van de andere marktpartij. Een koffieboon, of wat daar van resteert, kan bijvoorbeeld wel zes keer hergebruikt worden voor verschillende doeleinden. In VPRO’s Tegenlicht aflevering: Groene Dromen kun je zien hoe. Verbindingen tussen netwerken en sectoren worden steeds belangrijker om deze reststromen met afnemers te matchen. Netwerken en nieuwe vormen van samenwerking kunnen zorgen voor nieuwe kansen, nieuwe verdienmodellen. Je kan bijvoorbeeld denken aan materiaal-‘oogst uit gebouwen of producten, of vormen van product as-a-service. Dit zijn ook financiële constructies waar bezit en gebruik niet meer samen vallen.

Om de circulaire economie te laten slagen, moet er nog veel gebeuren. Proactief, echt samenwerken, nieuwe partners en een andere overheidsopstelling. Wetgeving en regelgeving is niet afgestemd op deze nieuwe economie. Vanwege die wetgeving mogen bijvoorbeeld nog niet alle reststromen worden doorverkocht. Dit soort transitie problemen zijn niet uniek voor Nederland. Op EU-niveau is het actieplan ‘Closing the Loop’(2015) opgesteld, met een bijbehorend pakket aan wetgevingsvoorstellen. Nederland heeft zijn bijdrage hieraan belegd in het rijksbrede programma Circulaire Economie (Nederland Circulair 2050), en in het VANG-programma (Van Afval Naar Grondstof).

Programma 

Start om 16.00 uur

  • Petran van Heel – ABN AMRO introductie thema
  • Van reststroom naar kasstroom pitches (3)
  • Rob Oud – Cad & Company over LLMNT materialenpaspoort
  • Rutger Sypkens – BAM over Circular Material Platform
  • Winnaar BlueCity Circular Challenge TBD
  •  Marc van der Heijden – Triboo over reststromen
  • Gerard Knaack –  Circular Pitch Day 2017
  •  Vanaf 17.00 uur – Circulaire netwerkborrel

ABN AMRO & de Circulaire Economie 
Ook ABN AMRO participeert en experimenteert enthousiast en is vastberaden om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen. De plek waar het event gehost wordt, Circl, ABN AMRO’s circulaire paviljoen is een geslaagd voorbeeld van onze ambitie. Zo goed als alle gebruikte materialen zijn hergebruikt of kunnen in de toekomst hergebruikt worden. Tevens zijn we vanuit onze Facility Management en Procurement afdelingen erg actief bezig met het upcyclen van onze eigen reststromen (zoals bijvoorbeeld bouwafval, sinaasappelschillen, koffiedik, bedrijfskleding, oud briefpapier en meer) alsmede inkopen bij bedrijven die circulaire inputs (reststromen en/of biobased materialen) gebruiken.