Circulair bouwen

donderdag 9 februari 2023

Op deze dag staat de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving centraal.

Als we het hebben over de gebouwde omgeving kan het gaan over gebouwen maar ook over infrastructuur. Op deze dag focussen we alleen op gebouwen. Daarbij kijken we op verschillende niveaus naar materiaalgebruik in gebouwen. Welke rol speelt dit in de transitie naar een duurzame wereld?

Doel van de dag is om te tonen welke voortgang er is geboekt op het gebied van circulariteit in de bouw en tevens om met experts uit de sector in gesprek te gaan over waar de uitdagingen momenteel zitten en hoe deze te beslechten. Een circulaire gebouwde omgeving is haalbaar, het vergt echter durf en goede samenwerking!

08:30 - 11:30

Materiaalvraag van de Nederlandse woningbouw

De woningbouwopgave is groot: het nieuwe kabinet wil toewerken naar 100.000 nieuwe woningen per jaar tot en met 2030. Tegelijkertijd staan we voor grote duurzaamheidsopgaven, onder meer op het gebied van klimaat en circulaire economie. Omdat het realiseren van deze nieuwe woningen leidt tot CO2-uitstoot en milieu-impact en een flinke materiaalvraag heeft, ontstaat de vraag hoe deze woningbouw plaats kan vinden binnen de randvoorwaarden van deze duurzaamheidsopgaven.

Copper8, Metabolic en NIBE, die dit programma hebben ontwikkeld, doen daarom samen een verkenning naar de materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact van de geplande woningbouwproductie. Daarbij wordt de huidige bouwopgave het uitgangspunt, specificeren we die naar de verschillende woningtypes en combineren we deze met verwachtingen van het materiaalverbruik, de CO2-impact en de milieu-impact van de productie en bouw hiervan.

In deze presentatie worden de eerste resultaten van deze studie gedeeld en wordt direct een doorkijk gegeven naar de toekomst. Welke scenario’s gaan we verkennen om dit probleem op te lossen?

Over Sybren Bosch: Sybren is mede-ondernemer bij Copper8 en initiatiefnemer van deze verkenning naar de materiaalvraag en milieu-impact van de woningbouw. Hij is daarnaast onder meer betrokken bij de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal op het gebied van circulair bouwen en de City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen.

Over Nico Schouten: Nico is de team lead van het team binnen Metabolic wat zich bezig houdt met de ecologische impact van de gebouwde omgeving. Dit team is gespecialiseerd in het in kaart brengen van grondstoffen die de gebouwde omgeving in- en uitstromen met bijbehorende ingebedde impacts.

Over Laureen van Munster: Laureen werkt bij NIBE aan het kwantiatief vaststellen van de milieu impact en circulariteit in de gebouwde omgeving. Samen met haar collegas en haar klanten zet zij zich in om bij te dragen aan de verdere (snelle) verduurzaming van de bouw en de industrie.

10:30 - 12:00

Belastingverschuiving in de Bouw

In dit programma gaan we met diverse experts in gesprek over de waarde van circulair bouwen op mens en milieu. We geven een 'sneak peak' van de resultaten van het nieuwste onderzoek naar Belastingsverschuiving in de Bouw. Wat kan de taxshift betekenen voor de transitie naar de circulaire bouweconomie?

Het Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie becijferde in 2021 dat een taxshift (van arbeid naar vervuiling en verbruik) leidt tot 223.000 meer banen in 2025 en 22 miljoen ton minder CO2 uitstoot. De taxshift brengt macroeconomisch veel voordelen met zich mee. We kijken hoe dit vertaalt naar de praktijk. Maakt de taxshift circulair bouwen aantrekkelijker? En leidt dit ook tot meer werkgeluk?

Je kunt dit programma alleen fysiek in Circl bijwonen.

13:00 - 14:00

Circulair Renoveren

Dore van Duivenbode
Journalist & Auteur

Tijdens de nieuwbouw van projecten werken we hard aan duurzaam ontwikkelen. Goede isolatie, de beste energielabels en een geringste hoeveelheid emissies, zijn de drie eisen waar we op moeten letten om de nieuwbouw zo duurzaam mogelijk te maken.

Het overgrote deel van de gebouwde omgeving in ons land bestaat uit reeds bestaand vastgoed. Wat doen we eraan om het leeuwendeel van onze bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen? Indien we dit doen, hoe zorgen we ervoor dat dit ook op een circulaire manier kan gebeuren?

In deze speciale aflevering van Green Building Talks tijdens de Week van de Circulaire Economie gaan we dieper in op de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van bestaand vastgoed door middel van circulaire renovatie.

Over de sprekers

Vanuit ABN AMRO is Leontien de Waal als Sector Banker Bouw verantwoordelijk voor het volgen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en de sub sectoren. Daarmee is ze een klankbord voor ondernemers, investeerders en andere stakeholders op het snijvlak van onder andere duurzaamheid en circulaire innovatie.

Jan Kadijk is Manager Kennis & Innovatie bij de Dutch Green Building Council. In die functie ontwikkelt hij samen met teams verschillende kennissessies en trainingen. Hij werkte eerder aan kennisoverdracht rond ruimtelijke kwaliteit, regionale samenwerking en slimme steden bij het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), de Nieuwe Kaart van Nederland, Platform31 en Smartsensors.me. Kadijk is naast zijn werk bij DGBC actief als bestuurslid/programmeur bij stadsplatform TOPdelft.

Gertjan van der Baan werd in 2014 benoemd als CEO van woningbelegger Vesteda. Met Vesteda heeft hij een woningportefeuille van ca. 8 miljard euro. Sinds 2017 is hij ook bestuursvoorzitter van IVBN (de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed). In het verleden werkte hij onder andere zes jaar als commissaris bij biotech bedrijf Agendia.

Vincent Gruis werkt sinds 1996 aan de Faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit Delft waar hij momenteel hoogleraar Housing Management is. Hij promoveerde er in 2001 op het proefschrift ‘’Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties’’. Naast zijn werk aan de TU Delft, neemt hij ook deel aan diverse commissies in de vastgoedwereld, waaronder in de Raad van Advies van DEMO. Tevens is hij voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie, waarmee hij een uitvoeringsprogramma heeft opgezet voor het bepalen van de volgende etappes van de route naar een circulaire bouweconomie.

Hans van der Krogt werkt al sinds 2001 bij Smits Vastgoedzorg als algemeen directeur. Smits Vastgoedzorg geeft advies en werkt aan de duurzame renovatie, herontwikkeling en onderhoud van vastgoed. Zij werken onder andere samen met woningcorporaties, zorginstellingen, overheden en gemeentes.

Merel Stolker is circulair bouwspecialist bij C-creators, een bedrijf dat zich inzet voor de opschaling naar een circulaire bouweconomie in de Metropoolregio Amsterdam. Merel is co-auteur van “Handboek Circulair Renoveren Woningcorporaties”  waarin het onderwerp circulair renoveren behapbaar beschreven wordt voor woningbouwcorporaties die hiermee aan de slag willen én moeten.

Maartje Brans werkt al ruim tien jaar bij woningcorporatie De Alliantie. Momenteel bekleed Brans een positie als lid van de directie. Sinds drie jaar is ze ook directeur binnen de directie Vastgoed Onderhoud & Verduurzamen. Brans’ impact in de vastgoed wereld is niet onopgemerkt gebleven. In 2020 won ze de Real Estate Futureproof Vrouw.

14:30 - 15:30

Expertsessie Losmaakbaarheid

Een circulair ontworpen gebouw is in feite slechts een circulaire belofte totdat het wordt ontmanteld en opnieuw wordt ingezet. Pas dán weet je of het gebouw daadwerkelijk circulair is.

Op deze manier kan een niet-circulair ontworpen gebouw net zo goed een circulaire belofte vormen, mits de juiste technieken voorhanden zijn om de materialen waar het uit bestaat op een bruikbare manier te oogsten. Daarom richten we ons in deze sessie op losmaakbaarheid, speciaal voor experts uit of gerelateerd aan de bouwsector.

Met een zeer dunne scheidslijn tussen sprekers en publiek gaan we in een besloten setting met elkaar in gesprek over hoe je de circulaire bouwbeginselen gedurende de gehele levensloop van een gebouw – van ontwerp tot hergebruik – kunt borgen en hoe we losmaakbaarheid moeten organiseren om de materialentransitie te versnellen.

Je kunt dit programma alleen fysiek in Circl bijwonen.

16:00 - 17:00

Oogst-tijd | 6 jaar CIRCL

CIRCL is op veel vlakken de eerste in zijn soort: het eerste gebouwde praktijkvoorbeeld van duurzaam en circulair ontwerpen in Nederland.

Ook internationaal kende Circl tijdens de realisatie weinig circulaire evenknieën van dezelfde schaal. Dat betekende veel pionieren, nauw samenwerken en gaandeweg zaken uitvogelen. Met recht werd CIRCL bestempeld als Living Lab.

Inmiddels bestaat CIRCL 6 jaar en ook na de bouw heeft het een rol gespeeld in de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving. In dit programma blikken we met betrokkenen terug op de totstandkoming van het gebouw CIRCL en onderzoeken we de voorlopige impact.

Aanmelden

6 FEBRUARI TOT 11 FEBRUARI
Selecteer de programma’s hieronder waar jij aan wil deelnemen

Dinsdag

Systeem perspectief

Woensdag

Business perspectief

Donderdag

Circulair bouwen

Vrijdag

Persoonlijk perspectief

Verder