Business perspectief

woensdag 8 februari 2023

Op de deze dag richten we ons op het business perspectief in de circulaire economie.

Bedrijven zijn nu eenmaal de motor van de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. We zullen op deze dag de rol van bedrijven in het versnellen van de circulaire economie vanuit drie aspecten belichten, met inspirerende en informerende programma’s die stimuleren en aanzetten tot het maken van impact.

In het ochtendprogramma leer je meer over circulair ondernemen en de ins en outs van het Product-as-a-Service model. In de middag focussen wij ons op circulaire ketensamenwerking.

Let op: Er zijn vandaag een paar sessies die tegelijkertijd plaatsvinden. Kies waar je je voor wil aanmelden.

08:00 - 10:30

PaaS: Van bleeder naar cashcow

Scroll naar beneden naar “Lees meer over PaaS” om alle presentaties te downloaden.

Product-as-a-Service: kansrijke aanvulling op jouw business? (plenair)

Waarom is circulariteit belangrijk voor jouw bedrijf en hoe kan Product-as-a-Service daaraan bijdragen?

Chainable maakt circulaire en modulaire keukens voor woningcorporaties en beleggers. Zij brengen dit op de markt middels Kitchen-as-a-Service. Het oerhollandse KaaS. Hoe zet je eigenlijk een nieuw businessmodel in de markt voor een doelgroep die hier (nog) niet zo op aanslaat? Hoe pas je je model daarop aan?

Jordy van Osch, co-founder en CTO van Chainable neemt je mee in de ontstaansgeschiedenis, het circulaire product, het businessmodel en de beoogde ketenverandering van Chainable. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn product- en propositieontwikkeling, samenwerkingen, services, (voor)financiering en de rol van data bij een circulair model. Wil jij hier ook meer over leren? Meld je dan snel aan!

Deelsessie #1 | Circulaire Businesscase: van bleeder naar cashcow

Hoe kan jij je verdienmodel versterken met terugkerende inkomsten die tevens een bijdrage leveren aan een circulaire economie? 

De route naar PaaS met uit de praktijk gegrepen voorbeelden die antwoord geven op de vragen: Wat is jouw Masterplan? Hoe valideer je de businesscase? Hoe organiseer je het?

Jij bent gewend om producten te maken. Services zie jij als verlengstuk van jouw product, terwijl het een op zichzelf staande propositie is met veel waarde voor jouw klant. Echter, “Alles is Service”. Vanuit deze zienswijze nemen we je mee in hoe jij de waarde en circulariteit van jouw producten kunt vergroten met diensten, of producten zelfs als een dienst aan kunt bieden.

Arno Eussen heeft een in de praktijk bewezen en door de wetenschap onderbouwd stappenplan ontwikkeld, waarmee duidelijk wordt hoe ook jouw bedrijf waardevolle PaaS proposities kan toevoegen en wat de impact is op de verschillende bedrijfsplanonderdelen.

Je kunt dit programma alleen fysiek in Circl bijwonen.

08:00 - 10:30

PaaS: Bijzondere aspecten van PaaS contracten

Scroll naar beneden naar “Lees meer over PaaS” om alle presentaties te downloaden.

Product-as-a-Service: kansrijke aanvulling op jouw business? (plenair)

Waarom is circulariteit belangrijk voor jouw bedrijf en hoe kan Product-as-a-Service daaraan bijdragen?

Chainable maakt circulaire en modulaire keukens voor woningcorporaties en beleggers. Zij brengen dit op de markt middels Kitchen-as-a-Service. Het oerhollandse KaaS. Hoe zet je eigenlijk een nieuw businessmodel in de markt voor een doelgroep die hier (nog) niet zo op aanslaat? Hoe pas je je model daarop aan?

Jordy van Osch, co-founder en CTO van Chainable neemt je mee in de ontstaansgeschiedenis, het circulaire product, het businessmodel en de beoogde ketenverandering van Chainable. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn product- en propositieontwikkeling, samenwerkingen, services, (voor)financiering en de rol van data bij een circulair model. Wil jij hier ook meer over leren? Meld je dan snel aan!

Deelsessie #2 | Bijzondere aspecten van PaaS contracten

Ben jij een PaaS ondernemer in de circulaire economie en wil jij meer weten over PaaS contractering?

Een PaaS contract (tussen PaaS aanbieder en PaaS gebruiker) wijkt op een groot aantal onderdelen af van een regulier verkoop- of huurcontract. Denk aan andere afspraken m.b.t. bijvoorbeeld eigendom, service en onderhoud, vervanging en retour van het product. NautaDutilh en ABN AMRO hebben samen een kant en klaar juridisch PaaS-contract ontwikkeld, toegespitst op de specifieke kenmerken van het (circulaire) PaaS bedrijfsmodel van de ondernemer. De ondernemer heeft hiermee de zekerheid dat de voorwaarden voldoen aan zowel de wettelijke vereisten als aan de voorwaarden die ABN AMRO aan zo’n contract stelt in het kader van het financieringstraject.

In deze sessie zullen Cyril Christiaans (NautaDutilh) en Hanneke Spath (ABN AMRO) een nadere toelichting geven en krijg jij volop de gelegenheid jouw specifieke vragen te stellen.

Na het volgen van deze sessie weet je het volgende:

  • Het PaaS contract (tussen PaaS-aanbieder en PaaS-gebruiker) op een groot aantal onderdelen afwijkt van een regulier verkoop- of huurcontract
  • Er andere afspraken moeten worden gemaakt met betrekking tot eigendom, service en onderhoud, vervanging en retour van het product
  • De afspraken moeten voldoen aan een reeks wettelijke vereisten (zeker indien de PaaS-gebruiker een consument is)
  • Welke eisen een bank stelt aan de inhoud van de contracten bij de beoordeling van de financierbaarheid van de onderneming
  • Je als ondernemer tijdig aan de slag moet met het nadenken over de inhoud van een PaaS-contract.

 

Je kunt dit programma alleen fysiek in Circl bijwonen.

08:00 - 10:30

PaaS: Financiering van PaaS productaanbod

Scroll naar beneden naar “Lees meer over PaaS” om alle presentaties te downloaden.

Product-as-a-Service: kansrijke aanvulling op jouw business? (plenair)

Waarom is circulariteit belangrijk voor jouw bedrijf en hoe kan Product-as-a-Service daaraan bijdragen?

Chainable maakt circulaire en modulaire keukens voor woningcorporaties en beleggers. Zij brengen dit op de markt middels Kitchen-as-a-Service. Het oerhollandse KaaS. Hoe zet je eigenlijk een nieuw businessmodel in de markt voor een doelgroep die hier (nog) niet zo op aanslaat? Hoe pas je je model daarop aan?

Jordy van Osch, co-founder en CTO van Chainable neemt je mee in de ontstaansgeschiedenis, het circulaire product, het businessmodel en de beoogde ketenverandering van Chainable. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn product- en propositieontwikkeling, samenwerkingen, services, (voor)financiering en de rol van data bij een circulair model. Wil jij hier ook meer over leren? Meld je dan snel aan!

Deelsessie #3 – Financiering van PaaS productaanbod

Ben jij een PaaS ondernemer in de circulaire economie en heb jij moeite met het aantrekken van de nodige financiering?

In de praktijk is het nu nog heel lastig voor PaaS ondernemers om aan financiering te komen. In deze sessie laten Hilde Sijbring en Elisa Achterberg je kijken door de ogen van een financier en werken we samen aan het opbouwen van een overtuigende business case om de waarde in jouw propositie over te brengen aan de financier.

Je kunt dit programma alleen fysiek in Circl bijwonen.

10:00 - 11:30

CircuLaw: Regelgeving voor een circulaire economie

Nathan de Groot
Dagvoorzitter

Tijdens de lancering van CircuLaw, een online juridisch platform dat overheden helpt in het meer en beter toepassen van wet- en regelgeving, wordt met experts vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten gesproken over de cruciale rol van ‘activerende regelgeving’ in de transitie naar een circulaire economie. Hoe kan beter gebruik van regelgeving leiden tot versnelling en opschaling?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving en de Reflectiegroep Circulaire Economie is meer ‘drang en dwang’ nodig om naar een volgende fase in de circulaire economie te gaan. Alleen zo kan de trend van toenemend materiaalgebruik worden doorbroken, en kunnen circulaire doelstellingen worden gehaald. Ook circulaire koplopers geven aan dat zij graag zien dat meer circulaire eisen aan de hele markt worden gesteld, zodat zij met hun circulaire producten en diensten in het voordeel worden gesteld ten opzichte van concurrenten die nog een duurzaamheidsslag moeten maken.

Tegelijk zien we dat overheden op alle niveaus moeite hebben in het toepassen van wet- en regelgeving: uit een recent onderzoek, waarbij de toepassing van meer dan 2500 circulaire beleidsinstrumenten onder de loep werd genomen, bleek dat bij nog geen 2% van deze instrumenten sprake was van ‘dwang & drang’. In dit programma, georganiseerd door de Gemeente Amsterdam en Dark Matter Laboratories, komen we erachter hoe dit komt. Centraal daarbij staat de feestelijke lancering van CircuLaw, het nieuwe juridische kennisplatform waarmee overheden meer en beter gebruik kunnen gaan maken van wet- en regelgeving.

Je kunt dit programma alleen online bekijken.

10:00 - 11:30

Financiële ondersteuning bij circulair ondernemen

Ben jij een ondernemer, consultant, adviseur of intermediair en bezig met circulaire economie? En wil jij je informeren over de mogelijkheden van financiële ondersteuning die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt? Neem deel aan de ochtendsessie op woensdag 8 februari 2023 bij Circl.

Wat kan je verwachten?

Een vooruitblik op wat RVO in 2023 kan bieden voor ondernemers die investeren in de circulaire economie. Denk daarbij subsidies, fiscale voordelen en leningen zoals de Subsidie Circulaire ketenprojecten, KIA CE, DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie), VEKI, TSE industrie, MIA\Vamil, regeling groenprojecten enz. PeelPioneers vertelt over hun ervaring met de Subsidie Circulaire Ketenprojecten en wat dat hen heeft gebracht.

Dus kom en stel jouw ondernemersvragen!

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In een circulaire economie zorgen we voor minder grondstoffengebruik en brengen we de CO2-uitstoot terug. We ontwerpen op zo’n manier dat we zo weinig mogelijk grondstoffen nodig hebben. Dat wat we gebruiken, gebruiken we zo lang mogelijk en daarna hergebruiken we dit hoogwaardig.

Om bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties te helpen bij deze belangrijke uitdagingen en kansen, stelt RVO financiële middelen, kennis, meedenken met goede en gezonde business cases, en (internationale) netwerken/partners beschikbaar.

12:00 - 13:30

Regie in de Circulaire Economie

De circulaire economie is een opwindend nieuw paradigma dat belooft afval te elimineren en onze negatieve impact op het milieu te verminderen. Een opgave die alleen lukt als we collectief de schouders eronder zetten. Op woensdag 8 februari tijdens de week van de circulaire economie zullen wij onderzoeken hoe verschillende bedrijven kunnen samenwerken om een duurzamere toekomst te creëren en tegelijkertijd hun resultaat te verbeteren.

De circulaire economie is in opmars. Dat blijkt uit de verschillende initiatieven die her en der opduiken. De circulaire economie vraagt om systeemtransformatie. Bedrijven zouden zich niet langer alleen meer moeten richten op individueel financieel gewin, maar op het optimaliseren van het gehele systeem. Een systeem waar iedereen mee kan werken en onderdeel van is.

Vanwege de huidige geopolitieke dynamiek en verstoorde toeleveringsketens, is het júíst nu van belang dat partijen binnen de keten met elkaar optrekken in plaats van met elkaar te concurreren. Maar onze samenleving is sterk gepolariseerd, zowel politiek als op het gebied van milieu en natuur, wat een samenwerking bemoeilijkt.

We kijken naar oplossingen om iedereen weer dichterbij elkaar te brengen, zodat we iedereen meekrijgen op de weg naar de circulaire economie. De transitie naar een duurzame, circulaire economie vergt immers samenwerking vanuit alle lagen van de maatschappij, tussen én binnen organisaties.

Bij welke partij ligt de verantwoordelijkheid? Waar ligt de regie?

14:00 - 15:30

Duurzame Doorbraak: De keten om tafel

Bart Krull
Kwartiermaker Sustainalab, UvA

Eén bedrijf alleen kan de keten niet sluiten, daarvoor heb je anderen nodig. Hiervoor is een andere modus operandi nodig: in de circulaire economie laten we competitie en hard onderhandelen achter ons, en werken we samen op basis van vertrouwen en transparantie. Niet het eigenbelang, maar het streven naar gemeenschappelijke, meervoudige waarde staat daarbij centraal.

Hoe doen bedrijven dit? Hoe maak je een eerste stap, en hoe krijg je je ketenpartners hierin mee? Tijdens deze Duurzame Doorbraak komen Koninklijke Ahrend, dat kantoormeubelen verkoopt, en Woodloop, dat het resthout in de meubelsector wil verminderen, vertellen over de ketensamenwerking die ze proberen op te zetten.

Zij leggen een uitdaging voor, die het panel en publiek samen gaan kraken. In het panel zitten Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en ervaren ketenregisseur, en Han van Kleef, associate lector Innovatie & Ondernemen aan de Hogeschool InHolland.

16:00 - 17:00

Grondstoffen op de balans

In een uur lopen experts van Impact Institute langs de vereiste rapportage regels die de EU voorschrijft voor grote en middel grote bedrijven, de komende jaren. Hoe kun je hieraan voldoen? Hoe zorg je dat je de juiste kennis en vaardigheden hebt in de organisatie?

Komt circulariteit op de balans van jouw bedrijf? Alle grote bedrijven in Europa moeten de komende jaren rapporteren over hun impact op de samenleving, in het kader van de CSRD. Dit betekent onder meer dat bedrijven transparant moeten maken hoe circulair ze zijn en welke plannen ze hebben om te verbeteren. Gedurende deze sessie leggen CSRD experts van Impact Institute uit hoe je hier concreet werk van kunt maken en welke stappen je kunt nemen om deze vereisten zelf onder de knie te krijgen.

Welke kennis en vaardigheden heb jij nodig in jouw team, om je circulaire impact te laten zien en te verbeteren? Meld je snel aan om erachter te komen!

Let op: Dit is een Engelstalig programma

Je kunt dit programma alleen online bekijken.

Aanmelden

6 FEBRUARI TOT 11 FEBRUARI
Selecteer de programma’s hieronder waar jij aan wil deelnemen

Dinsdag

Systeem perspectief

Woensdag

Business perspectief

Donderdag

Circulair bouwen

Vrijdag

Persoonlijk perspectief

Verder