TERUGKIJKEN: Biodiversiteit x Finance: Een Parijsakkoord voor de natuur

Waarom is biodiversiteitsherstel zo belangrijk en hoe gaat de financiële sector hier aan bijdragen?
Maurice van de Wege
29 oktober 2021

Jaarlijks verdwijnen volgens schattingen 45.000 soorten organismen. Dat is niet alleen een verarming voor de natuur, maar heeft ook consequenties voor klimaat en economie. Een groeiend aantal gedreven publieke en private organisaties richt zich op het herstel van biodiversiteitsverlies, en er komst steeds meer besef van hoe afhankelijk we zijn van de natuur en zijn ecosysteemdiensten. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies? Hoe werken klimaatverandering en biodiversiteitsverlies precies op elkaar in? En hoe kan de financiële sector sturing geven in de goede richting? Wat is er nodig om dit proces te versnellen, ook vanuit de overheid?

Van 11-15 oktober vindt deel I van het 15e United Nations Conference on Biodiversity plaats. Op deze conferentie gaan ingrijpende beslissingen worden genomen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. In dit programma gaan we in op wat er tijdens deze conferentie wordt geagendeerd en hoe deze targets van invloed zullen zijn op de financiële sector. Daarnaast is er een Europese Taxonomy in aantocht die bedrijven verplicht om hun impact op het ecosysteem transparant te maken. Ook is er een common ground paper gemaakt door een coalitie van financiële instellingen om impact op biodiversiteit te kunnen meten. Kom in dit programma alles te weten over belemmeringen, maar ook actuele ontwikkelingen en initiatieven die hopelijk versnelling gaan geven aan het in balans brengen van ons ecosysteem.

Kijk nu het college terug!

Kijktijd: 60 min.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.