English

De 5 stappen naar Zero Waste

Hoe begin je met effectief afvalmanagement

Als het gaat over afvalmanagement dan is recyclen een populair begrip. Zero waste draait juist om verder kijken dan recyclen. Je hebt zo veel meer mogelijkheden om de omslag te maken van afval naar grondstof; denk aan preventie van afval, optimale energieterugwinning, kiezen voor duurzame ontwerpen en hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen.

Binnen ABN AMRO produceren we per medewerker per jaar ongeveer 165 kilo afval. Een gedeelte van het afval dat we produceren is (nog) niet recyclebaar. Nog flink wat stappen te zetten dus! Dit is ook de reden dat we het in Circl anders doen. Het begint allemaal met het bereiken van een zero waste afvalmanagement beleid, daarmee spreek je dezelfde taal. In dit artikel nemen we je mee in hoe we dit bij Circl hebben opgezet.

No (Time To) Waste

Het zero waste beleid bij Circl is gericht op het minimaliseren van restafval. Dat doen we zodanig dat er geen negatieve impact ontstaat op het milieu en maatschappij. Ook besparen we er onnodige kosten mee. Wij hanteren hierbij drie benaderingen:

  1. Zero waste in het hele afvalproces: het begint al aan de voorkant door het ontstaan van afval te voorkomen. Denk aan het maken van de nodige afspraken met leveranciers om efficiënt (circulair) in te kopen, de hoeveelheid afval bij de bron structureel terug te dringen en te kijken waar de materiaalkringlopen gesloten kunnen worden. Dit doen we in de vorm van producthergebruik, biologisch afbreekbare producten, verlenging levensduur van producten (eco-design), en het leasen van producten. Aan de achterkant van het afvalbeheer zien we afval als grondstof/waarde die we willen behouden en opnieuw gebruiken. Met andere woorden, afval bestaat niet.
  2. Het stimuleren van gedragsverandering – dit doen we door verschillende afvalstromen te definiëren, circulaire scheidingsstations te faciliteren en zelf het goede voorbeeld te geven. De gebruikers worden zo bewuster van effectieve afvalscheiding en het minimaliseren van restafval. Hiermee hopen we te bereiken dat ze zelf afval voorkomen, op de juiste manier scheiden en ook thuis anders over afval gaan nadenken.
  3.  Hoogwaardige toepassingen maken van onze eigen schone afvalstromen – In Circl gebruiken we SOOP! van BeeBlue, een handzeep gemaakt van sinaasappelschillen en koffiedik ‘afval’. In ons pand zijn ook allerlei toepassingen van onze afvalstromen te vinden, zoals de ballustrade van resthout of isolatie van spijkerbroeken. Wij delen de kennis en praktijkervaringen die we hebben opgedaan om bewustwording te creëren en de markt verder in beweging te brengen. Geheel volgens ons motto: Wij hebben geen copyright, maar right to copy!

Om zelf ‘zero waste’ te bereiken binnen je bedrijf zijn er aantal stappen die je doorloopt:

Stap 1. Definieer je ambitie

Bepaal de doelstelling die je als bedrijf wilt nastreven op het gebied van afvalmanagement. Voor Circl hebben wij de zero waste ambitie, dit houdt in dat wij streven naar het minimaliseren van restafval. Momenteel ondernemen wij bij Circl concrete stappen om het restafvalpercentage te verlagen.

Stap 2. Inventariseer de hoeveelheid afval binnen jouw bedrijf en definieer de verschillende afvalstromen

Het begint allemaal met inzicht krijgen in wat er aan afval wordt gegenereerd. Kijk naar de leveranciers die de meeste impact hebben en inventariseer de afvalstromen. Hier kunnen namelijk concrete afspraken over worden gemaakt. Bepaal aan de hand van het totaaloverzicht aan afvalstromen wat er nodig is om afval in te zamelen en hoe dat afgevoerd gaat worden. Houd rekening met de type stromen (bijv. swill, papier/karton, kunststof, glas, restafval) en bepaal de ledigingsfrequenties. Zorg dat al het afval dat afgevoerd wordt, ook wordt gewogen om inzicht te krijgen in de hoeveelheid afval op de locatie.

Stap 3. Quick scan op locatie – Doe eerst een restafvalanalyse

Zero waste betekent dat je restafval minimaliseert. De vraag is wat er in deze reststromen zit en waar deze producten/afvalstoffen vandaan komen. Aan de hand van deze input kan gezocht worden naar oplossingen uit de ladder van Lansink (voorkomen, hergebruiken, recyclen, energie opwekking, verbranden, storten) en kan er doelgericht gekeken worden naar wat er aan de voorkant van het afvalbeheer beter georganiseerd moet worden denk aan inkoop.

Stap 4. Restafval reduceren

Met slimmer inzamelen en het optimaliseren van inzamelingsmiddelen reduceer je restafval. Daarnaast is het belangrijk om te stimuleren om afval effectiever te gaan scheiden. Dit kan onder andere door communicatie rondom zero waste/afval te initiëren om zo bewustzijn te creëren.

Stap 5. Overige afvalstromen analyseren & zoektocht naar upcycling initiatieven

De laatste stap is om goed te kijken naar de samenstelling van de overige stromen die nu apart worden ingezameld en worden gerecycled (gaat het hier om materiaal hergebruik/vergisting)? En hoeveel komt er van vrij? Wat zijn de mogelijkheden tot hoogwaardige recycling van dit afval? Zoek naar aanleiding hiervan de samenwerking met partijen die al langer bezig zijn met het maken van hoogwaardige toepassingen van afval.

Reststromenbundel

Bedrijven weten vaak niet dat de reststroom van de één, een grondstof is voor de ander. Vorig jaar oktober bracht ABN AMRO daarom de reststromenbundel uit. Een publicatie van inspirerende verhalen van kleine en grote ondernemers die een reststroom omzetten in een kasstroom. We kregen zoveel inzendingen binnen voor de bundel dat we nu bezig zijn met een tweede dubbeldikke editie, No (Time To) Waste, die binnenkort uitgebracht wordt door team Circl. We willen deze publicatie gebruiken om nog meer circulaire restroom verhalen een podium te bieden om onze klanten, partners en netwerk te inspireren. Heb je zelf  ideeën over zero waste of heb jij een bijzondere toepassing van een afval laat het ons weten!

Dit artikel is geschreven door:

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.