ABN AMRO
Open Close

Ons liftabonnement blauwdruk voor de toekomst

Mitsubishi tekende als Kennedy bij Madaster in Circl rooftopbar

Onze rooftopbar, de perfecte plek om iets te vieren, was op 28 november het decor voor een bijzonder moment: Mitsubishi sloot zich als eerste leverancier aan bij Madaster. Evert Visser, CEO Mitsubishi Elevator Europe en architect en Madaster-initiatiefnemer Thomas Rau tekenden de overeenkomst. Het Madaster platform is een online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Door aan materialen een waarde en identiteit te hangen elimineer je afval in de bouwwereld. ABN AMRO was een van de eerste kennedy’s van Madaster. De kennedy’s zijn de koplopers op het gebied van circulaire economie en hebben als taak het initiatief en het gedachtegoed verder uit te dragen naar de markt.

Wij zijn er trots op dat het officiële tekenmoment van Mitsubishi plaatsvond in Circl. Het bewijst dat we partijen bij elkaar brengen die in de circulaire economie van betekenis willen zijn!

Van bezit naar gebruik

Bij de nieuwe circulaire economie passen ook andere businessmodellen zoals de verschuiving van bezit naar gebruik. In Circl vind je de Mitsubishi M-Use® lift, waar we, je raadt het al, geen eigenaar van zijn. Het eigenaarschap en zaken als onderhoud en operationel risico’s liggen bij Mitsubishi. Door te pionieren met deze ‘product as a service’ constructie in Circl bewijst Mitsubishi dat ze de circulaire uitdaging aandurven. Door de verantwoordelijkheid bij de leverancier te beleggen en wederzijds te sturen op resultaat is de leverancier erbij gebaat om kwaliteit te leveren.

Een belangrijke stap

De toetreding tot Madaster betekent dat Mitsubishi aan de slag gaat om voor alle producten een digitaal materialenpaspoort te maken. Het is van groot belang dat de leveranciers vertegenwoordigd zijn in Madaster omdat ze  belangrijke ‘building blocks’ zijn in de circulaire economie. Leveranciers staan aan de basis van productontwerp en zijn leidend in de grondstofkeuze voor de producten die ze op de markt brengen. Daarnaast zijn het de leveranciers die de shift van ‘bezit naar gebruik’ moeten omarmen en eigendom van hun producten (en grondstoffen) en herinzetbaarheid stimuleren.