Mensen als ‘resource’: mensen zijn er genoeg, grondstoffen niet

Belastingen gebruiken om circulariteit te stimuleren
Lotte de Groot
19 september 2019

Stichting Ideële Reclame (SIRE) lanceerde 9 september een nieuwe campagne om de levensduur van producten te verlengen door ze te laten repareren in plaats van te vervangen. Prachtig initiatief waarbij consumenten kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving, maar is het niet beter om ook het bedrijfsleven te stimuleren duurzamer te gaan werken? Producten staan vaak goedkoop in de markt waardoor het ‘makkelijker’ is om een nieuwe (printer, mixer of broek) te kopen in plaats van te laten repareren.

De Nederlandse overheid heeft een doelstelling, in 2050 de Nederlandse economie volledig circulair. Om dit te kunnen bereiken zijn er talloze veranderingen nodig. Niet alleen in onze dagelijkse manier van leven, maar ook op bewindsniveau en in het bedrijfsleven. De overheid kan een cruciale rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Een pressiemiddel is het belastingsysteem, tot op heden wordt er veel belasting geheven op arbeid en minder op het gebruik van natuurlijke materialen en mate van vervuiling. Daarom is het nu voor fabrikanten van producten interessanter en winstgevender om nieuwe producten te verkopen dan arbeid te verrichten om verkochte producten te repareren.

De organisatie Ex’tax, een onafhankelijke denktank die streeft naar een fundamentele belastingverschuiving van arbeid naar gebruik van natuurlijke hulpbronnen, geeft terecht aan dat de overheid een fundamentele gedragsverandering kan teweeg brengen door het belastingstelsel circulair te maken. De verschuiving is niet alleen positief voor bedrijven die producten produceren, maar ook voor de publieke sector. Er kunnen meer mensen aangenomen worden onder hetzelfde budget bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie. Dit zorgt ook voor daling in de werkloosheid.

Klinkt allemaal heel goed natuurlijk, maar is het fiscaal wel mogelijk en is het wel echt goed voor de economie? The Ex’tax Project Foundation heeft hier veel onderzoek naar gedaan en heeft hierover gesproken in Circl.

Luister naar de podcast voor meer informatie: https://spoti.fi/2m6bOW5

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.