English

Consument snakt naar transparantie over voeding

Waarom je als retailer of fabrikant nooit genoeg kan communiceren over de keuzes die je maakt

‘In gesprekken met klanten, van koekproducent tot visverwerker, is duurzaamheid een thema dat altijd terugkomt.’ Sector banker retail Henk Hofstede en sector banker food Rob Morren, kennen elkaar goed. Hun klanten zitten in dezelfde ketens en zoeken elkaar ook op; huismerkfabrikanten spreken met retailers over consumententrends. Henk en Rob merken dat de voedingsmiddelenindustrie al jaren bezig is met de verduurzaming van het aanbod. Thema’s als minder suiker, dierenwelzijn en sinds kort ook ‘true pricing’ staan in de belangstelling. Samen met klanten kijken ze hoe ze de transitie naar een duurzamere keten kunnen vormgeven. We spreken met de heren over innovaties in de foodsector en de Nationale Week Zonder Vlees.

Klimaatariër

Je ziet een enorme bewustwording ontstaan bij een steeds grotere groep consumenten. Op het gebied van milieuwelzijn, maar ook dierenwelzijn. In supermarkten neemt het aanbod duurzame producten alleen maar toe. In 2022 is naar verwachting 15% van het totale productaanbod duurzaam. Zo’n 37% van de mensen wil weten welke prijs de teler voor zijn fruit  krijgt en  consumenten zijn bereid om 12% meer te betalen voor een duurzaam product blijkt uit het rapport ‘Waarom nieuw kopen als het anders kan’. En nee, duurzame boodschappen zijn niet per definitie duurder. Dit heeft vooral met perceptie te maken. Neem bijvoorbeeld weidemelk, nu al gemeengoed in de schappen, en niet duurder dan ‘normale’ melk, althans voor de consument.  Wie de meerprijs betaalt is vaak onderwerp van discussie tussen supermarkt en boer. We moeten in ons dagelijks consumptiepatroon vaker de check bij onszelf doen voordat we iets uit de schappen pakken; hebben we het echt nodig en wat is de impact van dit product op mens, dier en milieu?

Trends in de foodsector

Consumenten zijn steeds meer betrokken bij eten en drinken. We kiezen voor kwaliteit, onderscheidende speciaalzaken beleven topjaren en nemen aan populariteit toe. We hebben ook meer kennis over voeding. In de professionele keuken, maar ook thuis bij de hobbykoks zie je de vraag naar speciale producten toenemen. Agrariërs kunnen hierop inspelen door meer vraaggestuurd te verbouwen. ‘Gemak dient de mens’,  is een andere foodtrend die we terugzien. We ervaren tijdsdruk en eten niet alleen vaker buitenshuis, maar je ziet deze trend ook terug inde populariteit van maaltijdboxen of maaltijdbezorging. Die laatste groeit in 2018 waarschijnlijk met 20% richting de 1,6miljard euro.

Nationale Week Zonder Vlees

Als je kijkt naar de cijfers zijn we tot het jaar 2017 minder vlees gaan eten. De zorgen om de aarde, het bewustzijn, is iets wat steeds meer leeft in Nederland. Mogelijk speelde ook het economisch herstel een rol: voor sommige consumenten is vlees nog steeds een luxeproduct. In 2017 is de consumptie van vlees echter niet verder gedaald. De Nationale Week Zonder Vlees gaat wat ons betreft vooral over bewustwording. Door een week anders naar je eetpatroon te kijken, maak je bewustere keuzes. Bijvoorbeeld ook om meer groente te eten. Als je onze vleesconsumptie vergelijkt met veertig jaar geleden eten we nu meer vlees, het is een gewoonte geworden. De stijgende welvaart speelt daar een rol bij. We roepen niet op om helemaal geen vlees meer te eten, maar iets vaker flexitariër zijn kan geen kwaad. Of beter nog: kies klimaatbewust en wordt klimaatariër. De vleessector is enorm belangrijk  voor Nederland en daarbuiten, we voeden een groot gedeelte van de wereld met onze dierlijke proteïnen. Neemt niet weg dat een transitie onontkoombaar lijkt. In de toekomst zullen vleesproducten zich meer ontwikkelen als  een leverancier van eiwitten. Dat kunnen zowel plantaardige als dierlijke eiwitten zijn.

‘We moeten klimaatariër worden’

Groenten-BBQ nog niet ingeburgerd

Wij doen zelf ook mee met de Nationale Week Zonder Vlees en hebben net als de meesten vleesproducten  die we lastig kunnen laten staan. Kipsaté en biefstuk zijn de grote favorieten, terwijl rund ook gelijk het stukje vlees is met de meeste CO2 impact is. In de zomer gooien we de BBQ al snel vol met vlees en vergeten vaak  dit deels te vervangen voor groenten. Wereldwijd gezien gaat de vleesconsumptie nog steeds omhoog door groeiende bevolking en  welvaart in landen als India en China. Dit gaat ten koste van natuurgebied. Aan de andere kant zijn veel gebieden ook niet geschikt om gewassen te telen, maar alleen geschikt om dieren op te houden. Vleesconsumptie is overigens niet het enige vlak waarop we CO2-reductie kunnen én moeten realiseren. Ook bijvoorbeeld ons autogebruik en energieverbruik moeten we terugdringen. Je kunt niet één ding doen, het heeft pas effect als op alle fronten je gedrag aanpast.

Sustainable Development Goals

We zien in de foodsectors startups die zich spiegelen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Een mooie ontwikkeling want verduurzaming moet veel meer een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Deze VN-doelen helpen om op een gestructureerde manier duurzame productieplannen te maken, het productaanbod aan te passen en te bepalen aan wie je levert. Het is belangrijk om het holistisch en samen met je partijen in de keten – van boer tot  retailer – aan te pakken en te kijken hoe je gezamenlijk impact kunt maken.

Circulariteit in de foodsector

Efficiënter gebruik van grondstoffen en reststromen optimaliseren; grote foodbedrijven zijn er al langer mee bezig. Wat circulariteit in de voedselindustrie verder gaat brengen is inzicht in data: waar bevinden zich reststromen, wat is hun kwaliteit en waar is een tekort aan grondstoffen? Blockchain-technologie gaat hierbij helpen door extra transparantie te brengen in de keten. Retailers communiceren t niet altijd actie over hun duurzame initiatieven. Een voorbeeld hiervan is Early Feeding, kuikens die direct uit het ei water en voedsel krijgen  waardoor er minder antibiotica nodig is. De consument eist steeds meer transparantie. Het advies wat wij willen geven is dat je als retailer of fabrikant nooit genoeg kan communiceren over wat je doet en waarom. Wees duidelijk over de prijsstelling en de duurzame keuzes die zijn gemaakt in het productieprijs. Consumenten maken op basis hiervan steeds meer een afweging.

Innovaties om trots op te zijn

Op de productievloeren zie je dat robotisering een vlucht neemt waardoor fabrikanten efficiënter en foutlozer kunnen produceren en daarmee kwaliteit waarborgen. Als we kijken naar het schap vinden we een groot  aanbod aan speciale, duurzame producten. Iets om trots op te zijn. De consument in Nederland heeft de keuze uit 22.000 duurzame producten. De innovaties in het vegetarische schap zijn ook noemenswaardig.

Onze kinderen hebben niks door als we ze de vegetarische ‘gehaktballen’ voorschotelen.

Voortrekkersrol 

We zijn de één na grootste exporteur van agrifood er wereld en we lopen in Nederland voor met onze voedselindustrie. Bijna nergens is dierenwelzijn zo goed geregeld als bij ons, denk aan initiatieven als Kipster en het hoge aandeel Beter Leven vlees in de supermarkt. Onze kennis van kassystemen gaat de hele wereld over. De uitdagingen in de wereld zijn groot in de nabije toekomst, dus we moeten op bredere schaal onze kennis en ervaring blijven delen en voorop lopen in  de verduurzaming van ons mondiale voedselsysteem.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.