English

Saskia Noor van Imhoff exposeert in Circl.Art

ABN AMRO Kunstprijs winnaar legt verrassende verbanden tussen natuur, architectuur en de dynamiek van een kunstcollectie

Saskia Noor van Imhoff, winnaar van de zevende editie van de ABN Amro Kunstprijs, heeft voor haar tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam een nieuwe installatie gemaakt. In #+32.001 Hot-bain marie drop-in. brengt ze op onverwachte en associatieve wijze elementen uit architectuur, interieurs, kunstwerken en de natuur in een nieuw verband bij elkaar. Tegelijk met de installatie in de Hermitage is er in Circl.ART, de kunstruimte in Circl, de tentoonstelling #+34.00,  van Van Imhoff te zien. Deze installatie is samengesteld met werk uit de ABN AMRO-kunstcollectie. Op donderdag 15 maart werd #+32.001 officieel geopend in het Hermitage en daarmee ook de tentoonstelling #+34.00 in Circl.

#+32.001 Hot-bain marie drop-in

Een blikvanger in de collectie is een van de eerste pinautomaten, uit het historisch archief van ABN AMRO. In sculpturen die herinneren aan koelvitrines, verwerkt Van Imhoff referenties aan
kunstwerken die ze kocht op een veiling en die eerder deel uitmaakten van de ABN
AMRO-kunstcollectie. Zo vormen de sculpturen een soort tijdcapsule, waarin
heden en verleden zijn stilgezet. Zout en stenen vormen een belangrijk onderdeel
van deze installatie. Zout, dat in onze huidige tijd kan dienen als duurzaam
isolatiemateriaal, is van oudsher een conserveringsmiddel en een smaakversterker en
was ooit een betaalmiddel, in de Romeinse tijd. Maar zout veroorzaakt ook erosie,
waardoor schijnbaar onaantastbare stenen van vorm kunnen veranderen. Van Imhoff
vergelijkt zulke natuurlijke processen met de dynamiek van een kunstcollectie: die
door het aantrekken en afstoten van werken met de tijd verandert.

Publicatie
De publicatie, getiteld #+33.001 Packaging must not be damaged. Observe the best before date. die Van Imhoff bij deze tentoonstelling maakte, sluit op tal van manieren aan op haar werk. De unieke vormgeving van het boek kwam tot stand in nauwe samenwerking met Mevis & van Deursen. De auteurs bouwen voort op het werk van Van Imhoff. Het bevat een essay van Ilse van Rijn (kunsthistoricus), een bijdage van Jasper Coppes (kunstenaar en schrijver), Kees van Dijkhuizen
(ceo ABN AMROen voorzitter van het bestuur van Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO ), voorafgegaan door een introductie van Danila Cahen (curator ABN AMRO-kunstcollectie). Tegelijkertijd speelt het boek een belangrijke rol als object in de installatie.

#+34.00 in Circl.ART
Waar Van Imhoff zich in de Hermitage bezighoudt met werken die uit de collectie zijn afgestoten, selecteert ze hier werk dat juist is behouden. Haar intuïtieve en associatieve keuze snijdt thema’s aan rondom verhullen en onthullen die ze ook in haar eigen werk onderzoekt. Ze roepen vragen op over aanwezigheid en zichtbaarheid, die vaak niet eenduidig te beantwoorden zijn. Beide presentaties vullen elkaar aan, maar staan ook op zichzelf, als opeenvolgende hoofdstukken in een boek. #+34.00 is te zien in Circl.ART, tot en met 17 mei 2018.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.