Springtij Manifest

Een alternatief verkiezingsprogramma voor een duurzame toekomst
Lotte de Groot
13 oktober 2020

Als wij willen voorkomen dat ons welzijn in de toekomst onherstelbaar beschadigd raakt zijn de komende tien jaar allesbepalend. We moeten “terug naar wat ‘economie’ oorspronkelijk betekent: de zorg voor ons huis en de plek waar we leven. Zodat we deze in goede staat kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Te lang is de economie gericht geweest op enkel vergaren van geld en niet het creëren van waarden die de samenleving verzorgt en leefbaar houdt.”

En als er één moment is waarop we echt kunnen veranderen, is het nu. Want binnenkort gaan we weer naar de stembus en dan kunnen wij onze stem laten horen. Het is dan ook niet geheel toevallig dat Springtij Forum dit jaar koos voor het overkoepelende thema ‘de kracht van onze stem’ en een heel alternatief verkiezingsprogramma ontwikkelde: het Springtij Manifest.

Lees hier de highlights van het Manifest en kijk terug op de bijzondere debatten van Springtij 2020.

Wat is Springtij?

Springtij Forum is hét duurzaamheidsevent van Nederland en vindt jaarlijks plaats op Terschelling. Tijdens het Forum worden samenwerkingsbanden gecreëerd tussen politiek, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij met als doel een duurzame toekomst voor Nederland. Deze 11de editie stond in het teken van de aankomende verkiezingen 2021. In verschillende buitensessies bouwden de 500 deelnemers samen aan een sociale, economisch gezonde en duurzame toekomst. Zo ontstond er ter plekke het Springtij Manifest: een alternatief verkiezingsprogramma met ideeën aan die de partijpolitieke standpunten overstijgen maar die een flinke zet geven aan de omwenteling van het huidige systeem.

Dit was Springtij

 

Highlights uit het Manifest

  • Duurzaam bouwen wordt gestimuleerd door CO2-emissies van producten mee te rekenen in de financiële businesscase. Met deze vorm van interne beprijzing wordt in de komende kabinetsperiode minimaal 25% van de bouw volledig circulair en gebruiken we meer plantaardige materialen. Normering en transparantie in de keten ondersteunen dit.
  • Het huidige landelijke gebied (meer dan 70% van Nederland) bestaat in 2030 voor een derde uit vrije natuur, voor een derde uit kringloop- en natuur inclusieve landbouw, en voor een derde uit moderne, hoogproductieve en schone landbouw.
  • Het economische en financiële systeem zit in de toekomst zodanig in elkaar dat wat we doen bijdraagt aan het welzijn van mens, dieren en natuur. De kracht van het land meten we af aan de brede welvaart, dus niet alleen aan economische groei, maar ook het ecologische en sociaal-maatschappelijke welzijn.
  • Belastingshift – een lastenverschuiving: de lasten worden verschoven van belastingen op arbeid (reparatie, zorg, onderwijs etc.) naar belastingen op gebruik van (virgin) grondstoffen, vervuiling en aantasting van de biodiversiteit. Draagvlak ontstaat als een dergelijke lastenverschuiving eerlijk is, zoals bijvoorbeeld door een compensatie van huishoudens met een lager inkomen. Er zijn verschillende fiscale instrumenten die in een evenwichtige mix effectief en haalbaar zijn.
  • Echte prijzen voor een toekomstbestendig economisch systeem: de overheid gebruikt en stimuleert ‘echte prijzen’, waarin sociale en milieukosten worden meegenomen, zoals broeikasgassen en te lage lonen. Ze gebruikt het in toezicht, analyse, rapportage, inkoop, financiële en fiscale prikkels, wet- en regelgeving en het vastleggen van sectorafspraken.
  • Groen herstel (kijk hier wat Stientje van Veldhoven hiervan vindt): Economische herstelmaatregelen en publiek geld dienen de economie tijdens en na corona consistent te sturen op zowel herstel (banen, omscholing) als vergroening. Nederlandse stimuleringsmaatregelen moeten nauw aan sluiten bij de investeringsagenda van de Green Deal.
  • Burgers, bedrijven en politici maken samen beslissingen. Er is een goede balans tussen daadkrachtige regie voor de grote vragen én het actiever benutten van de kennis, wijsheid en energie van de samenleving.
  • Leiderschap vraagt een zachtmoedigheid in het zien en actief luisteren naar de standpunten en belangen van de ander en deze serieus te nemen. Waardoor ruimte ontstaat voor wat je eerder nog niet zag, nog niet wist of nog niet wilde.

 

Springtij Café

 

N.ieuw E.conomisch O.ntwerp

Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie.


Lees meer over het inrichten van een nieuw tijdperk op ‘De Grote Reset’, een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie. Met webinars, podcasts en artikelen zoomen we in op de vijf onderwerpen die nodig zijn voor een reset van onze samenleving.

Dit artikel is geschreven door:

Reageer op dit artikel
Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.