TERUGKIJKEN: CIRCL College Tour #16: Leiderschap. Kun jij het nog volgen?

Bekijk hier de CCT#16: Leiderschap. Kun jij het nog volgen? met Thecla Goossens.
Lotte de Groot
14 mei 2020

Leiderschap. Al jaar en dag wordt er over dit onderwerp gesproken, geschreven, gefilosofeerd en gediscussieerd. En toch vinden we het nog steeds lastig om het goed te doen. Leiderschap is niet alleen een ingewikkeld begrip maar ook een constant veranderende bezigheid die er voor iedereen anders uit ziet. Op woensdag 13 mei gingen Egidio Bundel (Circl) en Edson Hato (Founder Likeminds) in de CIRCL College Tour hierover in gesprek met Thecla Goossens, filosoof en communicatiedeskundige. Heb je de webinar gemist? Geen probleem, je kunt ‘m hier terugkijken! Hieronder vind je tevens de stellingen die tijdens de webinar behandeld werden.

Tijdens de webinar legde Thecla Goossens het (online) publiek een aantal stellingen voor. Aan de hand van deze stellingen is het webinar hieronder samengevat.

‘Leiderschap en een groot ego gaan niet samen.’

Als het misgaat met grote leiders in onze wereld, wordt er vaak gewezen op hun (te grote) ego. Een groot ego wordt dan gezien als een negatieve eigenschap. Maar toch bezitten veel leiders er een. Een groot ego is immers een belangrijke factor om de top te halen. Als je veel ambitie toont, veel talent hebt of een sterke visie uitdrukt, ervaren de mensen om je heen jou al snel als iemand met een groot ego. Maar zolang je deze inzet voor het belang van een organisatie of haar medewerkers kan een groot ego goed samengaan met leiderschap. Als een groot ego overgaat in egoïsme, gaat het mis.

‘Leiderschap is aangeboren.’

Is leiderschap iets wat je automatisch goed kan (nature) of kun je dit leren (nurture)? Er is veel onderzoek gedaan naar hoe leiderschap tot stand komt. De algemene consensus is dat er een aantal eigenschappen zijn die het voor mensen makkelijker maken om een leidende rol op te pakken. Intelligentie, extraversie of goede sociale vaardigheden zijn bijvoorbeeld goede eigenschappen om als leider te hebben. Het hangt ook af van je omgeving, welke kansen je krijgt, de stimulatie die je hierin ontvangt en welke rolmodellen jij in je omgeving hebt. Het goede nieuws is: een groot deel van de eigenschappen die een goede leider maken, kun je leren en ontwikkelen.

‘Leiderschap is een onderdeel van management.’

Deze stelling veronderstelt al dat er een verschil zit tussen leiderschap en management. Maar is het één dan onderdeel van het ander? Thecla legt dit uit aan de hand van de Golden Circle van Simon Sinek. Hierin bestaan de buitenste twee ringen uit het hoe en wat. Dit slaat vooral op het management. Weten wat er gedaan moet worden en hoe dat moet. De grens naar leiderschap ligt bij de binnenste cirkel, het waarom. Wat een leider onderscheidt van een manager is het zoeken naar het waarom. Waarom doen we bepaalde dingen?

‘De toekomst van leiderschap ligt bij vrouwen.’

Dit is een gewaagde stelling. Ondanks dat de forse meerderheid van het publiek het eens is met de stelling, is het ook een beetje misleidend. Vrouwelijk leiderschap is namelijk enorm verschillend van het leiderschap door een vrouw. Kijk bijvoorbeeld naar Margaret Thatcher. Zij is een vrouwelijke leider maar je kunt haar leiderschap niet bestempelen als vrouwelijk. Vrouwelijk leiderschap wordt geassocieerd met termen als verbindend, empathisch, zorgzaam. Maar een mannelijke leider kan net zo goed deze eigenschappen tonen in zijn leiderschap. Net als dat een vrouwelijke leider de eigenschappen kan tonen van mannelijk leiderschap; daadkracht, energie.

Voor vrouwen is het lastiger om een leidende positie te hebben omdat leiders tegen de meetlat van een mannelijke leider worden gelegd. De eigenschappen die geassocieerd worden met goed leiderschap komen voort uit mannelijk leiderschap. Het is voor vrouwen lastiger om zichzelf te blijven, om kracht uit te stralen, omdat dit afwijkt van het traditionele beeld van een vrouw. Omdat het moeilijker is voor vrouwen om aan de top te komen, kun je beargumenteren dat als ze dit lukt, ze dan ook een betere leider zijn. De toekomst van leiderschap ligt dus niet zozeer bij het gender maar bij de eigenschappen die een leider vertoont.

‘We hebben leiders nodig.’

Dit hangt af van de manier waarop je leiders interpreteert. In een organisatie hebben we bijvoorbeeld behoefte aan een leidinggevende maar is persoonlijk leiderschap ook enorm belangrijk. Een groep leiden is niet makkelijk. Als leider moet je constant blijven kijken waar de behoeftes liggen. Hiervoor moet je schakelen tussen interne en externe processen, tussen de situatie beheersen en flexibel zijn om veranderingen op te kunnen pakken. Belangrijk hierbij is dat je als leider in gesprek gaat met jouw medewerkers. Waar liggen hun behoeftes? Waar hebben zij belang bij? Wat heeft hun interesse? Als leider kun je niet op alle vlakken tegelijk aanwezig zijn. Maar dit kun je compenseren door in te schatten wanneer er wat van je verwacht.

‘Liever een leider zonder empathie dan een leider zonder visie.’

Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat een leider er is om visie te geven. Zonder visie kan je als volger niet gemotiveerd raken, kan je geen betekenis geven aan je werk. Maar aan de andere kant kun je als leider geen visie ontwikkelen als je niet weet wat er speelt bij jouw volgers of als je niet weet waar hun behoeftes liggen. Dit beeld wordt mooi geschetst door Barack Obama, die iedere werkdag tijdens zijn presidentschap 10 brieven van Amerikanen las om zich zo in te kunnen leven in zijn volgers. Daardoor wist hij haarfijn waar de behoeftes lagen en kon hij zijn visie ontwikkelen. Oftewel; zonder empathie geen visie, maar zonder visie geen leider. Een onmogelijke keuze dus.

‘Een goede leider kan ook goed volgen.’

Er zijn in de wereld veel meer volgers dan leiders. En toch zijn de boeken die geschreven zijn over volgers op één hand te tellen. En dat terwijl er een goede volger zijn ook een kunst is. Volgens Barbara Kellerman (Hoogleraar Openbaar Leiderschap) is de ideale volger intelligent, onafhankelijk, moedig en heeft een sterk ethisch besef. Eigenlijk alle eigenschappen die een goede leider ook heeft. Je blijft als volger altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag, je kan je niet verschuilen achter het leiderschap van een ander. Een goede volger ben je ook door de juiste feedback te geven, door te vertellen wat je nodig hebt en vooral ook persoonlijk leiderschap tonen. Alleen dan kan een leider goed leiderschap bieden.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.