TERUGKIJKEN: CIRCL College Tour #18: Duurzaamheid tussen generaties.

Bekijk hier de CCT#18: Duurzaamheid tussen generaties met Talitha Muusse.
Lotte de Groot
29 juni 2020

In deze aflevering van de CIRCL College Tour gaan Egidio Bundel van Circl en Julia van Boven, adviseur Sustainable Finance Desk bij ABN AMRO, in gesprek met generatie-expert en sociaal ondernemer Talitha Muusse. Met veel passie legt ze uit waarom generaties zo van elkaar verschillen, waarom het zo belangrijk is dat de jongere generaties een sterkere plek aan tafel krijgen bij de politieke besluitvorming en hoe de jongere generatie een grote rol speelt in de verduurzaming van onze maatschappij. Kijk de webinar hieronder terug!

Hieronder lees je een aantal vragen die naar voren kwamen in het webinar.

Waarom is het zo belangrijk om het verschil tussen generaties te erkennen?

De tijdsgeest waarin iemand opgroeit is enorm bepalend voor hoe iemand denkt en handelt. Door het onderverdelen van de samenleving in generaties, kunnen we de ander veel beter begrijpen. Als jij bijvoorbeeld bent opgegroeid in een tijd waarin het nog doodnormaal was om een touwtje uit de brievenbus te hangen als je ging buitenspelen, zegt dit iets over het vertrouwen dat jij hebt in de samenleving. Het is iets kleins maar het is symbolisch voor de waarden die jij belangrijk vindt en wat jij vindt dat de standaard moet zijn. Het erkennen van de generatie waarin iemand is opgegroeid maakt het makkelijker om elkaars verschillen te begrijpen en om van elkaar te leren.

Waarom is generatie zo bindend voor een groep?

In de sociologie wordt vaak gezegd dat alle economische, sociale en culturele omstandigheden in jouw jeugd bepalend zijn voor hoe jouw denkbeelden worden gevormd. Dit is iets wat jij deelt met jouw leeftijdsgenoten. Dat wordt de collectieve identiteit genoemd. Je bent niet alleen een kind van je ouders, maar ook een kind van je tijd. Dit verenigt leeftijdsgroepen omdat ik als millennial nooit kan weten hoe het is om jong te zijn in de jaren 60. Net zoals mijn ouders nooit kunnen weten hoe het is om jong te zijn in de jaren 90. Dat weten alleen hun generatie.

Wat moet er volgens jou veranderen in de rol die de jongere generatie heeft in de politieke besluitvorming?

Veel. Als je terug denkt aan toen je jong was, was er altijd een moment op de avond dat de volwassenen met elkaar in gesprek gingen, en dat de kinderen weg werden gestuurd. Op de middelbare school worden thema’s vooruitgeschoven naar de universiteit. Op de universiteit werd gezegd dat je de antwoorden wel krijgt als je werkervaring op gaat doen. En als je een paar jaar werkt vertellen ze je dat je het pas echt weet als je aan de top zit. Het volwassenengesprek wordt altijd vooruitgeschoven. Pas als je daaraan mee mag doen, speel je een rol in de besluitvorming. Terwijl de jongere generatie juist een unieke en frisse blik heeft op de wereld en op bepaalde ontwikkelingen. De stem van jongeren wordt nu vaak helemaal niet meegenomen en daarmee laat de politiek veel kansen liggen.

Je zet je veel in om premier Rutte meer in gesprek te laten gaan met jongeren. Voelt hij daar ruimte voor, om de macht wat meer te verdelen?

Nee, dat denk ik niet. Het is ook echt een vraagstuk waar onze generatie tegenaan loopt. Hoe moeten we de macht anders verdelen? Wie hebben er inspraak? Het kan niet zo zijn dat we in een samenleving wonen met zoveel slimme mensen, maar dat de echte besluiten in kleine groepjes worden gemaakt. Als je kijkt naar de bezoekerslijst van Rutte, dan is dat veelal grootkapitaal, de oliesector, banken. Deze bedrijven hebben een systeemfunctie en zijn belangrijk voor de economie, maar met wie je praat bepaalt ook de keuzes die je maakt en waar de belangen liggen. Maar daarvoor gaat Rutte nog te weinig in gesprek met jongeren.

Komt dat ook doordat jongeren minder verenigd zijn?

Ja, dat is ook een generatieprobleem. We zijn minder verenigd, we zitten niet bij vakbonden of andere plekken waar je je stem kan laten horen. Maar dat kan ook worden gebruikt als excuus. Als je echt in contact wilt komen met de jongere generatie, dan lukt dat echt wel. Als je toe wilt naar een nieuwe wereld, kun je je afvragen of Rutte dan wel met de juiste partijen praat. Als je met de grote partijen blijft praten omdat die de grootste belangen vertegenwoordigen, zal de verdeling van belangen ook nooit veranderen. Als premier heb je de verplichting om je aandacht op nieuwe onderwerpen te laten schijnen.

Zie je fundamentele verschillen in waarden tussen generaties op gebied van duurzaamheid?

Ja, zeker. Het onderzoek van natuurfilosoof Matthijs Schouten over basishoudingen ten opzichte van de natuur laat zien dat ouderen zichzelf veelal zien als beheerder of rentmeester van de natuur. De mens heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur, maar de natuur is er om ons te dienen. Jongere generaties zien zichzelf juist meer als onderdeel of verschijnsel van de natuur, iets waar we afhankelijk van zijn. Deze basishouding is heel bepalend voor hoe generaties omgaan met de natuur. Over de generaties heen is het bewustzijn van het belang van duurzaamheid steeds groter geworden. En omdat we allemaal eigenlijk vertegenwoordigers van onze tijdsgeest zijn, is het niet gek dat oudere generaties minder belang hebben bij het verduurzamen van onze samenleving dan jongere generaties. (kijk hier de CIRCL College Tour met Matthijs Schouten terug)

Wat kunnen jongere generaties leren van de generaties voor hen wat betreft duurzaamheid?

Wat je ziet bij jongere generaties is dat we heel individualistisch zijn. We hebben weinig oog voor collectieve systemen, we gaan niet in medezeggenschapsraden of bij politieke partijen. We zouden veel kunnen leren van eerdere generaties op het gebied van collectieve oplossingen bedenken. De jongere generaties zijn vooral heel gefocust op eigen ondernemingen. En om op het kleine stukje waarmee ze verschil maken ook meteen alles perfect te doen. De oudere generaties zijn beter in structurele veranderingen in de samenleving. Jonge generaties weten nog niet zo goed hoe we verandering kunnen brengen in die oude structuren. Ook kunnen we veel leren over de waarde van lange termijnplannen. We zijn heel gefocust op snel resultaat terwijl dat met duurzaamheid niet altijd mogelijk is of het beste resultaat.

Wat voor impact heeft de coronacrisis op de generatie die nu opgroeit?

Lastig om te zeggen aangezien we er nog middenin zitten, maar ik denk dat we nu al kunnen stellen dat het veel impact zal hebben. De nieuwe 1,5 meter samenleving zal daar een groot onderdeel van uitmaken. Als je opgroeit in een samenleving waar je wordt aangeleerd dat menselijk contact gevaarlijk is en waarin er geen spontaniteit meer is, dan is dat schadelijk voor je ontwikkeling. Maar je kunt de coronacrisis ook in een positiever daglicht zetten. Als je kijkt naar het verleden zijn er momenten in de geschiedenis die de mensheid een spiegel geven waardoor we een nieuwe bewustzijnsgolf krijgen. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de eerste afbeeldingen van de aarde werden gemaakt vanaf de maan. Wellicht dat de coronacrisis ook nu zorgt voor een nieuwe bewustzijnsgolf bij de jongere generatie.

Heeft de jongere generatie een rol gehad in de politieke besluitvorming rondom de coronacrisis?

Nee, te weinig. De beslissingen die nu gemaakt zijn waren acute beslissingen, gebaseerd op medische kennis en voorspellingen. Logisch natuurlijk, maar er werd te weinig rekening gehouden met de gevolgen voor de jongere generaties wat betreft het sluiten van scholen en openbare ruimtes. Ik snap dat je niet met iedereen deze beslissingen kunt gaan overleggen, iedereen heeft immers andere belangen, maar het jongerenbelang werd genegeerd omdat zij niet aan tafel zitten bij zulk soort besluiten. Het is typerend voor hoe beslissingen in Nederland worden aangepakt. We leven in een fantastisch land, we hebben een premier die af en toe in gesprek gaat met jongeren, maar op zo’n crisismoment krijgt hij een lijst namen met wie hij in overleg moet, en daar staan geen jongeren op.

Wat zou je de jongere generatie mee willen geven die op hoger niveau verschil willen maken?

Denk niet dat je niet genoeg weet om mee te kunnen praten! Gebrek aan ervaring is juist een kwaliteit, want ervaring is alleen relevant als een situatie zich exact herhaalt. Er zit zoveel waarde in het niet weten, het stellen van vragen, naïviteit. Laat je niet wijs maken dat er een volwassenengesprek is, dat je meer moet leren of meer meters moet maken voordat je iets zinnigs kunt zeggen. Jouw perspectief is misschien anders dan dat van leiders maar daardoor niet minder belangrijk. Geef niet op, betrek andere mensen erbij en vecht voor iets groters dan jezelf.

 

 

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.