TERUGKIJKEN: De Grote Reset Live #1: De Ontwakende Consument

Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie - #1 Kaj Morel & Jaap Tielbeke
Lotte de Groot
13 oktober 2020

Na de succesvolle webinarreeks ‘Corona Reset’ volgde onze eerste Live Meetup met als thema: De Ontwakende Consument.

De coronacrisis heeft plots en pijnlijk de problemen van onze huidige economie blootgelegd. Tegelijkertijd liet ze ons inzien dat het ook anders kan. Het was misschien maar heel even, maar wij hebben gezien dat een wereld met schonere lucht, helder water en mensen die naar elkaar omkijken mogelijk is. Om dit vast te houden en een nieuw tijdperk in te luiden hebben wij een andere economie nodig. Een economie die goed voor de mens zorgt terwijl zij de grenzen van ons planeet respecteert.
Maar hoe richten we deze nieuwe economie in? Wat hebben we nodig om doorbraken richting een duurzamere en socialere toekomst te realiseren? Waar liggen nú – ondanks alle uitdagingen – kansen om de reset knop in te drukken? En welke rol speelt de consument in deze transitie? Dit en meer kwam aan bod in deze Webinar.

Kijk de webinar hieronder terug!

Check hieronder de highlights van de Webinar

Begint een beter milieu echt bij jezelf?

Volgens journalist Jaap Tielbeke niet. De slogan “Een beter milieu begint bij jezelf” stamt uit de jaren 90 en was bedoeld om mensen bewust met het milieu om te laten gaan, zoals het licht uit doen als je een ruimte verlaat. Maar nu is de ecologische crisis groter dan ooit, dit heeft dus duidelijk niet (genoeg) geholpen. Volgens Jaap is deze slogan vooral gunstig voor de grote bedrijven. Zij worden zo ontzien van de verantwoordelijkheid en leggen vaak het schuldgevoel neer bij de consument. En dat terwijl de consument zelf helemaal niet genoeg kracht heeft om het milieu te beschermen. Die rol komt nou juist weer de bedrijven toe.
Gedragspsycholoog en ondernemer Kaj Morel denkt dat het vooral voor je eigen bewustzijn erg belangrijk is dat je kijkt naar wat je zelf kunt doen voor een beter milieu. Als niemand zich zou verwonderen over wat er misgaat in onze economie zou er ook nooit iets veranderen. Maar ook Kaj denkt dat vooral de grote bedrijven en bedrijven die werken met fossiele brandstoffen moeten veranderen wil het milieu verbeteren.

Is economische groei de oplossing voor onze maatschappelijke problemen?
Kaj vertelt dat onze huidige economie zo is ingericht dat groei altijd nodig is. Maar dit kan veranderd worden, zodat groei niet altijd nodig is. Een duurzame samenleving heeft een ander soort economie nodig, eentje die niet gefocust is op altijd maar groeien. Een economie die de mens dient en niet andersom. Om deze verandering werkelijkheid te maken hebben we politieke leiders nodig die dit omarmen en populair maken, maar ook het bedrijfsleven moet hierin een belangrijke rol spelen.

Begint een beter milieu dan bij meer overheidsinvloed of moeten grote bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen?
Jaap gelooft niet echt dat grote bedrijven goed kunnen verduurzamen, zelfs als ze dit zelf graag willen. Het is vaak te ingewikkeld en het hangt met te veel factoren samen. Kijk maar naar Unilever. Zij beseffen hoe veel maatschappelijke impact zij als bedrijf kunnen maken en toch is de grote switch er nog niet. Jaap denkt wel dat strengere wet en regelgeving kan leiden door snelle en grootschalige verandering. Ook zouden grote bedrijven hiervan kunnen profiteren, omdat verduurzaming daardoor een stukje makkelijker zou kunnen worden. Kortom: Betere en strengere regelgeving kan een structurele verandering te weeg brengen.

Niet meer focussen op economische groei is een grote ingreep in het systeem. Zou dit überhaupt kunnen werken als niet de hele wereld hieraan meedoet?
Kaj gelooft van wel en noemt als voorbeelden landen als Nieuw-Zeeland, Schotland, Finland en IJsland nu al echt andere keuzes maken door niet meer te focussen op het altijd maar laten groeien van het bruto binnenlands product. Dus een systeemverandering kan zeker op kleine schaal al beginnen, maar de gevolgen voor de hele wereld kunnen we nog niet weten, want we hebben het nog niet eerder geprobeerd. Maar bovenal is het belangrijk dat mensen ervan overtuigd zijn dat het huidige systeem in ieder geval niet werkt, zodat ze het hele systeem willen veranderen.

Zijn we te laat om het milieu te redden als we wachten op de politiek?
Als je het aan de sprekers vraagt gaat nu allemaal nog niet snel genoeg in de politiek. Maar er veranderen al wel degelijk dingen en die kunnen grote impact hebben. Denk maar aan het snelheidslimiet van 100km/h. Uiteindelijk is de politiek de plek waar grootschalige veranderingen moeten gebeuren en dat dat niet altijd even snel gaat hoort ook bij het democratische proces. Maar in de transitie naar een duurzamere maatschappij heeft iedereen zijn steetje bij te dragen en moeten we het toch samen doen. De burger is niet langer alleen maar consument. Het bedrijf is niet langer alleen maar gericht op financiële winst. En de politiek faciliteert niet langer de status quo maar toont leiderschap voor een ander systeem.

Meer weten over het opnieuw inrichten van onze economie na corona? De Grote Reset is een platform van Circl waarop frisse denkers filosoferen over een nieuw economisch tijdperk. Met webinars, podcasts en artikelen vertellen ze je alles over de vijf belangrijkste veranderingen om de samenleving te resetten. 

Reageer op dit artikel
Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.