Van Inner Circl naar Outer Circl

Het verleiden tot circulariteit met de Urban Mining Community

Urban Miners. Wie heeft er nog niet van gehoord. Een club bedrijven en mensen die actief zijn in de circulaire economie van de gebouwde omgeving. Ze delen dezelfde circulaire missie. Zij treden daarom naar buiten als het Urban Mining Collective (UMC). Het UMC gebruikt de stad als bron. Ze maakt grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt voor hergebruik. Dit zijn de bouwstenen voor een nieuwe, circulaire economie.

Deelnemers aan het UMC betreffen hoofdzakelijk gevestigde namen uit de bouwwereld, met een focus op producenten en toeleveranciers. En één bank, ABN AMRO. Als ABN AMRO hebben we een stevige ambitie in de circulaire economie, die maken we graag waar in goed gezelschap.

Vrijwel alle bedrijven uit het UMC zijn groot geworden in de lineaire economie. Ze leverden nieuwe materialen, via bestaande systemen. Maar nu kunnen ze vanuit te demonteren donorgebouwen ook gebruikte materialen aan klanten leveren. Kennis, netwerk én kapitaal wordt nu ingezet om circulaire verdienmodellen op te zetten. Zo maken we in rap tempo van reststromen, nieuwe kasstromen. Zo wordt circulaire economie volwassen en het circulaire verdienmodel het betere alternatief. De transitie van lineair naar circulair is daarmee ingezet.

Van Inner Circl naar Outer Circl

De opgedane kennis uit het UMC wordt onder elkaar verdeeld en gedeeld, onvoorwaardelijk. Door die kennis te delen wordt de transitie naar een circulaire economie verder versneld. Een grotere circulaire markt biedt meer kansen, voor iedereen.

Om de cirkel te vergroten gaat het Urban Mining Collective ruimte bieden aan iedereen. Hiervoor hebben we onlangs een tweede cirkel opgezet, de Urban Mining Community. Een Community voor professionals die interesse hebben in circulair ontwerpen en bouwen. Een plek voor de wetenschappers van vandaag, de start-ups en de grown-ups, de belangenverenigingen en het MKB. Inmiddels zijn er architecten, adviseurs, beleidsmakers, vastgoedontwikkelaars, studenten, professionals van grote en kleine bedrijven en brancheverenigingen aangesloten bij de Community..

Het doel dat het Collective heeft met het opstarten van de Community is;
1. Kennis verder verspreiden van circulair bouwen in de praktijk
2. Ambassadeurs in alle regio’s en sectoren
3. Verbinding maken tussen ervaren grote bedrijven en jonge ondernemers/studenten
4. Verder bouwen aan de realisatie van de circulaire economie; samen projecten starten en circulair bouwen opschalen

Right to copy 
De eerste sessie met de Urban Mining Community in Circl was op 17 mei 2018. Gezien de brede interesse onder de 75 deelnemers, lijkt dit duidelijk op de start van een grootser begin. De kennis die het UMC heeft opgedaan delen we graag onder het mom van ‘Right to copy’. Vanaf nu zullen we eens in de twee maanden een event plannen om met de Urban Mining Community kennis, uitdagingen en inzichten te delen. Circl is het circulair clubhuis waar we elkaar blijven ontmoeten en de circulaire economie versnellen.

De gestelde ambities van 17 mei;

  1. Meer research doen en begeleiden, en die kennis in aparte sessies delen. Een uitdaging voor de aanwezige universiteiten (en mogelijk opstarten van een Urban Mining Academy)?!
  2. Inventariseren, opstarten en duiden van meer voorbeeld projecten.
  3. Het vinden van meer sloopgebouwen die dienst kunnen doen als studie object en donorgebouw.
  4. Bredere bewustwording creëren van de mogelijkheden die er al zijn en circulariteit ‘aan de m/v brengen’. Meer partijen verleiden en/of overtuigen een hoger circulair ambitieniveau te realiseren.

Join the club!

Op de eerste Urban Mining Community meeting zijn er een groot aantal doelen en ambities benoemd. Om hier invulling aan te geven willen we de Urban Mining Community verder laten groeien. Om de cirkel rond te maken zien we graag meer deelnemers, en dan met een focus op;

  • aannemers en ontwikkelaars
  • financiers en financiële instellingen
  • beleggers en vastgoedbezitters, corporate real estate en makelaars
  • overheid en gemeenten die circulair doen en denken

Op basis van de uitgesproken behoefte om meer inzicht te krijgen over het ‘verleiden tot circulariteit’ staat de volgende meeting van het Urban Mining Community op 12 juli in dit teken. Ben je geïnteresseerd, meld je dan hier aan en neem vooral een collega mee, #right to copy!

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.