Video

Hoe kan een grote bank integreren in de wijk?

De Week van Zuidoost: Impact maken door verbinding

Geplaatst op 28 juni 2024

circl-logo-zwart

Circl Movement

ABN AMRO is al sinds 1985 ‘inwoner’ van Amsterdam-Zuidoost en keert na de renovatie van het kantoor aan de Foppingadreef terug naar deze buurt. Tijdens de Week van Zuidoost werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is voor bedrijven om verbinding te zoeken met omwonenden. Circl Movement & Social Point Amsterdam-Zuidoost gingen op pad om de sfeer te proeven. Ook gingen we in gesprek met ABN AMRO over Social Point.

De Week van Zuidoost

De Week van Zuidoost 2024 vond plaats van 27 mei tot 2 juni en is een samenwerking tussen onder andere de gemeente Amsterdam, de bewoners van Zuidoost en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het programma werd samengesteld met input van bewoners, convenant- en alliantiepartners, en iedereen die betrokken is bij het Masterplan Zuidoost. Meer dan 120 initiatiefnemers uit de wijk deden mee met activiteiten gericht op ontmoeting en samenwerking. Het thema was “Verbinding vanuit Kracht en Ambitie”.

In het Masterplan Zuidoost en het onderliggende partnerconvenant is met de gemeente Amsterdam en andere partners afgesproken dat ABN AMRO zich met de partners gezamenlijk inzetten voor een toekomstbestendig en inclusief Amsterdam-Zuidoost.

Scherpe vragen en lange adem

Het is woensdagavond 29 mei, het Stadsloket Zuidoost aan het Anton de Komplein loopt langzaam vol met beleidsmedewerkers en initiatiefnemers uit de wijk. Zuidoost is goed gerepresenteerd deze avond, met mensen van verschillende afkomsten.

Met de verhuizing van het ABN AMRO-hoofdkantoor van de Zuidas naar Amsterdam Zuidoost wil de bank nauwer samenwerken met de lokale gemeenschap en inspelen op de behoeften van de buurtbewoners.

Allan Kartodikromo (Equal opportunities & D&I Enabler bij ABN AMRO) was dan ook aanwezig als panellid bij een gesprek tussen beleidsmedewerkers en bewoners. Het onderwerp van gesprek was ‘community-based werken’, en Allan kreeg kritische vragen: “Hoe kan zo’n grote bank integreren in deze wijk?”

De vraag werd gesteld of het bedrijfsleven en ‘de overheid’ wel kunnen samensmelten met initiatieven in Zuidoost. “Al deze initiatieven zijn gebouwd op betekenisgeving van de wijk, terwijl een bank vastzit in bepaalde werkwijzen die zijn zoals ze zijn en ze ‘kijkt’ van bovenaf.”

Allan erkende het sentiment en verhelderde: “Ons doel is nu ook om het gevoel van de wijk te krijgen, het belang ervan in te zien en dit ook te internaliseren binnen onze organisatie.” Dat hiervoor een ‘lange adem’ nodig is, geeft Allan eerlijk toe.

De bank wil de wijk echt ontmoeten, horen en begrijpen maar duurzame verandering is alleen mogelijk als dit voornemen wederzijds is. De wijk moet ook open staan voor ABN AMRO. Zoals deze avond vaak werd gezegd: zonder pijn geen groei.

Zuidas meets Zuidoost

Circl Movement organiseerde in april 2024 samen met partners voor het eerst het programma Zuidas meets Zuidoost, waarbij het bedrijfsleven op de Amsterdamse Zuidas en in Amsterdam-Zuidoost met elkaar in gesprek gingen over kansengelijkheid, sociaal- en inclusief ondernemerschap.

In juli staat de volgende editie van het programma gepland, waarbij we in het kader van Keti Koti historische onrechtvaardigheden herdenken, we vooruitkijken naar de toekomst en het belang van medemenselijk ondernemen bespreken.

Social Point

Social Point is het programma van ABN AMRO waarmee de bank haar kennis, ervaring en middelen op het gebied van financiële weerbaarheid, levensvaardigheden en ondernemerschap inzet voor mensen met minder kansen in de samenleving.

In 2021 startte het eerste Social Point in Amsterdam-Zuidoost. Vanuit hier geven ABN AMRO medewerkers trainingen en workshops aan buurtbewoners, biedt de bank mogelijkheden voor stage- en opleidingsplekken, en geeft budgetcoaching en schuldhulpverlening.

Egidio Bundel (Programmamaker Circl Movement) gaat met ABN AMRO collega’s Allan Kartodikromo (Equal Opportunities & D&I Enabler) en Christa Beaufort (Global Manager Sustainability) in onderstaande video in gesprek over het Social Point programma, de uitdagingen en de kansen.