Privacyverklaring Circl.nl

PRIVACYVERKLARING CIRCL.NL

Dit is de Privacyverklaring van ABN AMRO Bank N.V. voor de website Circl.nl. In deze privacy verklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen van onze bezoekers en gebruikers, voor welk doel en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen.

Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van deze website.

Welke type persoonsgegevens worden van jou verwerkt en voor welke doeleinden?

 • Als je je aanmeldt voor een evenement verwerkt Circl de gegevens die jij met ons deelt:
  1. voornaam (en – optioneel – achternaam);
  2. e-mailadres;
  3. optioneel je functietitel;
  4. optioneel de naam van het bedrijf waar je werkt.

Circl gebruikt je e-mailadres om jouw aanmelding voor een evenement per e-mail te kunnen bevestigen en om je op de hoogte te houden van veranderingen rond een evenement waarvoor je je hebt aangemeld. Als je je opgeeft voor een evenement, wordt je naam voor andere bezoekers zichtbaar op de pagina van het evenement. Dit met als doel om het netwerken te bevorderen. Bij sommige evenementen wordt optioneel gevraagd naar je functietitel en werkgever. Deze gegevens gebruiken wij om het programma van een evenement beter te laten aansluiten op de bezoekers van dat evenement.

Bij het aanmelden van een evenement is het mogelijk om een account aan te maken. Dit is echter niet noodzakelijk om je aanmelding voor het evenement te voldoen. Maak je een account aan dan kun je ervoor kiezen om naast je naam, e-mailadres en optioneel je functietitel en werkgever ook een profielfoto en persoonlijke tekst toe te voegen. De profielfoto en persoonlijke tekst zijn zichtbaar op het moment dat iemand jouw profiel bezoekt.

 • Bij het aanmelden van een evenement of via de link in het menu kun je aangeven een nieuwsbrief van Circl te willen ontvangen. Hiervoor geef je jouw e-mailadres op. Circl gebruikt jouw e-mailadres om jou de nieuwsbrieven te sturen. Deze worden maandelijks verstuurd. Onderaan de nieuwbrief staat een optie tot uitschrijven.
 • Als je cookies accepteert (waaronder social media cookies) gebruikt Circl jouw IP adres om het gebruik van de website gemakkelijker te maken, de website te verbeteren en content van andere websites zoals Youtube of Twitter te kunnen tonen. Lees meer over het gebruik van cookies in de Cookie Statement.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Circl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Circl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor sommige evenementen werken wij samen met andere partijen. Wij vragen vooraf goedkeuring aan jou voor het delen van jouw gegevens met deze partijen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Soms geven wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties buiten Europa. Wij zorgen er dan voor dat wij met die partijen een aparte overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese Standaard zoals de EU Standard Contractual Clauses en aanvullende vereisten.

Bewaartermijn

Indien je geen account hebt worden jouw gegevens na 1 jaar verwijderd. Indien je wel een account hebt verwijderen wij jouw gegevens in ieder geval als je 2 jaar niet actief bent geweest.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 • Inzage: Inzien betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
 • Rectificatie en verwijdering: Kloppen jouw gegevens niet? Dan kan je ons vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kan ons ook altijd verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen wij dit niet altijd doen en hoeven wij het ook niet altijd te doen. Heb je een persoonlijk account op de website dan kan je jouw gegevens ook zelf corrigeren of verwijderen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht op beperking, bezwaar en dataportabiliteit

 • Beperking: Je kan ons ook verzoeken tijdelijk de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
 • Je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn
 • Wij maken ten onrechte gebruik van jouw persoonsgegevens
 • Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig, maar jij hebt ze wel nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvoordering)
 • Wanneer je bezwaar maakt.
 • Bezwaar: in bepaalde gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Zo heb je het recht om bezwaar te maken indien wij jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing.
 • Dataportabiliteit: indien wij je persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming of uitvoering van een overeenkomst heb je het recht op dataportabiliteit.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Informatie voor ouders

Circl.nl is niet specifiek gericht op kinderen onder de 16 jaar. ABN AMRO raadt ouders aan een actieve rol in te nemen in het toezicht van online activiteiten van kinderen.

Wijzigingen privacyverklaring

ABN AMRO blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. ABN AMRO adviseert je om de Privacyverklaring van Circl.nl regelmatig te raadplegen.

Heb je  een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over de privacyverklaring. Wij helpen je graag. Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen bij door een mail te sturen naar info@circl.nl. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Wij hebben binnen ABN AMRO een functionaris voor de gegevensbescherming. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Stuur dan een email aan privacy.office@nl.abnamro.com.