wo 22 apr 2020, 18.00
Webinar

CIRCL College Tour #15: Uitdagingen van het antropoceen

De relatie tussen ons mens- en natuurbeeld en de grote crises van onze tijd
Gratis, extern reserveren

Terug naar de collegebanken met CIRCL College Tour! In dit programma leer je alles over thema's die relevant zijn voor de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Iedere maand nodigen we een expert, professor of visionair uit om een hoorcollege te geven over de wetenschappelijke ontwikkelingen van de toekomst.

Met in deze editie:  Matthijs Schouten, Staatsbosbeheer

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. In onze Westerse cultuur is de dominante grondhouding dat de natuur de mens toebehoort en dat we haar vrijelijk kunnen gebruiken. Dat heeft geleid tot grote crises: verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, pandemieën. Het is van cruciaal belang dat we onze relatie met de natuur herwaarderen. Daarbij kunnen niet-Westerse culturen, die over het algemeen een heel andere grondhouding ontwikkeld hebben, als inspiratie dienen.

Wil je meer weten over de relatie tussen ons mens- en natuurbeeld en de grote crises van onze tijd?
Kom dan naar het online college en meld je aan via de aanmeldknop op deze pagina.
Je ontvangt daarna een bevestiging van aanmelding en op de dag zelf ontvang je een link naar de webinar.

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Hij is sedert 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.

 

De inschrijvingen voor deze webinar zijn gesloten. Iedereen die zich heeft aangemeld heeft een e-mail ontvangen met daarin de link naar de webinar. Geen link ontvangen of toch nog graag deelnemen? Neem dan contact op met Maartje de Ruig.

Programma

17:45 - Online ontvangst
18:00 - Aanvangst & Welkom
18:15 - Hoorcollege Matthijs Schouten
18:55 - Q&A met Tom van de Beek
19:15 - Afsluiting
CIRCL College Tour
Terug naar de collegebanken met CIRCL College Tour. In dit programma leer je alles over thema's die relevant zijn voor de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Iedere maand nodigen we een expert, professor of visionair uit om een hoorcollege te geven over de wetenschappelijke ontwikkelingen van de toekomst.
Bekijk meer
Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.