woensdag 25 sep 2019, 14.00

Circulariteit: hoe meet je losmaakbaarheid

Leer alles over de meetlat voor hergebruik van bouwmaterialen
Circl Zuidas

CIRCL

In samenwerking met

Alba Concepts
AM_L_RGB_B DGBC_3
rockwool
RVO-logo
ABN-AMRO_Logo_new_colors.svg

In een circulaire bouweconomie worden materialen en onderdelen uit gebouwen hergebruikt. Dat veronderstelt dat je deze zaken eenvoudig uit een gebouw kunt halen. Maar hoe beoordeel je of materialen of elementen daadwerkelijk 'losmaakbaar' zijn?

De afgelopen maanden heeft een consortium (Alba Concepts, WE Adviseurs, RVO en DGBC) een meetlat voor losmaakbaarheid ontwikkeld. Losmaakbaarheid is één van de indicatoren die in het programma circulariteit concreet worden uitgewerkt.

Tijdens deze bijeenkomst zal Mike van Vliet (Alba Concepts) de meetlat nader toelichten. Daarna illustreren we aan de hand van vier bestaande gebouwen hoe de meetlat in de praktijk werkt. Het rapport met de meetlat Losmaakbaarheid wordt aangeboden aan Esther ‘t Hoen (Ministerie van Binnenlandse Zaken). Zij zal ook meer vertellen over hoe er vanuit een nationaal beleid op verschillende fronten wordt gewerkt aan het dichterbij brengen van de circulaire bouweconomie. Ook zal Jan Kadijk (DGBC) meer vertellen over het volledige programma circulariteit waar losmaakbaarheid een onderdeel van is.

De bijeenkomst vindt plaats in de negende editie van de Dutch Green Building Week. Het thema van de week is #hetkanwel.

Aanmelden

De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor iedereen met ambities rond verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het aantal deelnameplekken is beperkt, daarom hebben DGBC-participanten en relaties van DGBW sponsoren en themapartners voorrang. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer over het Programma Circulariteit

DGBC heeft met het programma Circulariteit het initiatief genomen om circulariteit meetbaar te maken. In het werkprogramma Indicatoren wordt een beoordelingskader voor relevante aspecten van circulariteit ontwikkeld. De meetlatten binnen dit beoordelingskader worden in de praktijk getoetst. Ze komen vervolgens vrij beschikbaar en kunnen worden verwerkt in bestaande modellen en instrumenten. Het werkprogramma van DGBC is een zoektocht naar meetlatten voor de volgende onderwerpen:

 • Grondstof

  1. Kritische materialen
  2. Toxiciteit

 • Materiaal / Element

  3. Losmaakbaarheid

 • Gebouw

  4. Bestaande bouw
  5. Adaptiviteit

 • Gebied

  6. Circulaire gebieden

 • Systeem / omgeving

  7. Marktconcept (‘verdiensting’, verdienmodel)
  8. Meervoudig waardebegrip

Overige informatie

Gratis Toegang

Aanmelden via Circl toegestaan

Ontwikkeld door Jan Kadijk, Manager Kennis en Innovatie, DGBC

In Samenwerking met ABN AMRO, ROCKWOOL, AM, Alba Concepts, RVO.nl