Workshops

dinsdag 23 mei 2023, 15.00 - 17.00

Consuminderen: (g)een sprookje

Het is belangrijker dan ooit om consuminderen te realiseren. Maar hoe?
consuminderen

In samenwerking met

Het groene brein2

„Sprookje: er was eens een consumens die zijn consumentaliteit wilde veranderen. Hij hield op met consumeren. Consuminderen werd zijn devies, dat door velen werd nagevolgd...”. (Henrik de Groot, 1972).

Een sprookje dat meer dan ooit om verwezenlijking vraagt. Maar hoe dan? Hoe staan consumenten eigenlijk tegenover consuminderen? Om welke cultuuromslag vraagt dit? En welke ontwikkelingen op gebied van consuminderen zijn er binnen beleid en bedrijfsleven te vinden?

Samen met jou en experts gaan we op dinsdag 23 mei op zoek naar de vertaling van dit sprookje naar onze realiteit. Mariska Joustra van Milieu Centraal vertelt over hun consumentenonderzoek, de Week zonder Afval-campagne en het belang van helder handelingsperspectief. Daarna gaan we in  Worldcafé stijl met elkaar in gesprek gaan over wat het consuminderen voor verschillende sectoren betekent.