maandag 31 okt 2022, 16.00 - 17.00

Het Nieuwe Register Duurzame Leefomgeving

Het nieuwe platform dat inzicht geeft in de kwaliteit van de buitenruimte

In deze talkshow onder leiding van Coen van Rooyen (directeur WoningBouwersNL) gaan gasten uit de bouw-, vastgoed- en groensector met elkaar in gesprek over het belang van natuurinclusief bouwen, het belang van groen in de leefomgeving en nieuwe vormen van financiering. Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel vertelt over het nieuwe platform Register Duurzame Leefomgeving (RDL) dat op 31 oktober werd gelanceerd.

Op dit moment ontbreken er laagdrempelige tools voor de bouwsector om snel inzicht te krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte bij nieuw te bouwen projecten. Initiatiefnemer NL Greenlabel heeft daarvoor het Register Duurzame Leefomgeving in het leven geroepen.

Dit nieuwe digitale platform kan (vastgoed-) bouwers en ontwikkelaars helpen inzichtelijk te maken hoe het staat met het groen, de klimaatadaptatie en de gezonde leefomgeving van hun eigen gebieden. Het idee van NL Greenlabel voor dit register vloeit voort uit hun ambitie om het groen in de leefomgeving te verdubbelen per 2030.

In het gesprek wordt teruggeblikt op het verleden, wat is er al gedaan voor een betere leefomgeving en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst, hoe aan de slag te gaan met duurzaamheid. De belangrijkste conclusie van het gesprek is het belang van intersectorale communicatie en samenwerking op het gebied van verduurzaming.

Op uitnodiging van Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) gaan met elkaar in gesprek:

  • Arne Weverling (VHG)
  • Harwil de Jonge (Heijmans)
  • Bas Rutten (ABN Amro)
  • Simon Bos (idVerde) 
  • Paul Nelisse (Colliers) 
  • Jeroen van Valen (Sectie 5)