Colleges & Masterclasses

maandag 20 sep 2021, 01.40

Masterclass: Leiderschap in Sustainability voor professionals

Hoe realiseer je succesvolle duurzame verandering binnen jouw organisatie?
foto 1 Change

In samenwerking met

C I R C L+ABN

Wil je een krachtige rol spelen en impact maken binnen jouw organisatie? Je kennis verrijken van sustainability en duurzame business modellen? In deze Masterclass behandelen we de succesfactoren voor impactvolle, duurzame verandering. Als leidraad gebruiken we het Cambridge Impact Leadership model.

Klimaatverandering wordt wereldwijd erkend als het grootste bedrijfsrisico. Verduurzaming is daarom belangrijk voor organisaties om succesvol te blijven. Hoewel sustainability bij veel organisaties in de strategie is opgenomen, is het nog lang niet altijd top-of-mind. Dit maakt de nodige verandering niet eenvoudig, maar zeker niet minder relevant en inspirerend!

De Masterclass vindt plaats in een inspirerende leeromgeving, met een enthousiaste groep van max 8-10 professionals. Kennisverrijking, interactie en change management staan hierbij centraal. Na deze Masterclass heb je kennis en handvatten om een succesvolle verandering te maken!

Na deze Masterclass:

  • Verdiep je kennis op het gebied van sustainability;
  • Ontwikkel je een andere kijk op waardecreatie;
  • Heb je kennis over innovatieve bedrijfsmodellen;
  • Ken je de cruciale aspecten van verandermanagement;
  • Ben je klaar voor het uitvoeren van een eigen game-changing actieplan!

Programma
De training bestaat uit 1 trainingsdag in Circl aan de Zuid-as Amsterdam (circulair kenniscentrum gelieerd aan ABN AMRO)
Deze trainingsdag wordt aangevuld met; 1 online introductiesessie (1 uur), 2 zelfstudie-opdrachten (1,5 uur) en 1 afsluitend coachgesprek met trainer (1u).

Tussen de verschillende onderdelen houd je contact met je mede-cursisten via de Masterclass app-groep.

Gastsprekers
Als onderdeel van het Masterclass programma verwelkomen we inspirerende gastsprekers met jarenlange ervaring in sustainable leadership.

Over de trainer
Anne Wagenmans is eigenaar van SUSC en trainer van deze Masterclass. Ze werkte ruim 18 jaar voor internationale organisaties als FMO, AEGON en ExxonMobil op het gebied van organisatieverandering, hr, sustainability en finance. Ze heeft een master in Bedrijfseconomie en een postgraduate in Sustainability aan de University of Cambridge. Naast SUSC werkt ze sinds 2019 voor de University of Cambridge, voor sustainability courses op het gebied van leiderschap, business en sustainable finance.

Als onderdeel van het Masterclass programma verwelkomen we inspirerende gastsprekers met jarenlange ervaring in sustainable leadership.