Seminar

donderdag 20 apr 2023, 15.00 - 17.00

Materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact van de woningbouw

Wat voor invloed heeft de geplande nieuwbouw op het milieu en het CO2 budget van de Nederlandse bouw?
Materiaal bouw

Gratis toegang

CIRCL

De woningbouwopgave is groot: het nieuwe kabinet wil toewerken naar 100.000 nieuwe woningen per jaar, tot en met 2030. Tegelijkertijd staan we voor grote duurzaamheidsopgaven, onder meer op het gebied van klimaat en circulaire economie. Omdat het realiseren van deze nieuwe woningen leidt tot een flinke materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact, ontstaat de vraag hoe deze woningbouw gerealiseerd kan worden binnen de grenzen van de planeet.

Copper8, Metabolic, NIBE en Alba Concepts presenteren de eindresultaten van hun verkenning naar de totale materiaalvraag, CO2-uitstoot en milieu-impact van de geplande woningbouw. De verkenning schetst vijf scenario’s om de impact van de bouw te verlagen en handelingsperspectief voor alle partijen in de sector. Daarbij bouwen zij voort op de presentatie van de impact van de bouw bij business-as-usual, die als tussenresultaat op donderdag 9 februari j.l. in Circl is gepresenteerd (zie video hieronder).

Onderdeel van de verkenning is onder meer een indicatie van de CO2– en stikstofuitstoot van de bouw. Ook kijkt de verkenning naar de totale materiaalvraag, inclusief de potentie van biobased bouwen voor de gehele Nederlandse bouwopgave. Opdrachtgevers voor deze verkenning zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken (via het Programma Schoon & Emissieloos Bouwen), de gemeentes Amsterdam, Amersfoort en Leiden en de provincies Zuid-Holland en Friesland.

De verkenning schetst meer dan alleen scenario’s om de woningvraag in te kunnen vullen binnen de randvoorwaarden vanuit duurzaamheidsbeleid. Op basis van de verkenning ontstaat ook handelingsperspectief voor alle partijen. Zo wordt de grenswaarde voor de gebouwgebonden CO2-uitstoot geactualiseerd en presenteren we de kosten en baten van de verschillende scenario’s. Op basis daarvan wordt inzichtelijk welke inzet van welke partijen nodig is om op een toekomstbestendige manier te bouwen.