Colleges & Masterclasses

dinsdag 5 okt 2021, 15.30 - 16.30

Natuurinclusief bouwen – Huisje, Boompje, Beestje

Op welke manier kunnen we de natuur weer terugbrengen in de gebouwde omgeving?

Ontwikkeld door

PDZ

Pakhuis de Zwijger

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger voor Dutch Green Building Week gaat Circl in gesprek met architecten, ontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers over natuurinclusief bouwen anno 2021. 

Meer ruimte maken voor de natuur in de gebouwde omgeving biedt tal van voordelen. Zo kunnen we een halt toeroepen tegen de sterk afnemende biodiversiteit en kunnen we extreme weersomstandigheden zoals hoosbuien en lange droge en warme perioden beter opvangen.

Daarnaast voelen we ons gelukkiger en leven we gezonder in een groene omgeving. Niet voor niets integreren we natuur steeds vaker in onze gebouwen.

We bespreken wat natuurinclusief bouwen precies inhoudt. Wegen de baten op tegen de kosten? Om te benadrukken dat een groene omgeving veel voordelen kan opleveren kijken we naar succesvolle voorbeelden van natuurinclusief bouwen.