ma 1 mrt 2021, 16.00 - 17.00
Online

Nu kiezen: boerenkool, varkensdrol, landschap vol?

Hoe gaan we stikstof in de natuur, biodiversiteitsverlies en ruimte gebrek aanpakken? Er moeten keuzes gemaakt worden.

In dit Springtij Café dagen we de politiek uit om met hun oplossingen te komen over de voedsel productie in Nederland. Op dit moment beslaat landbouw 54% van het landoppervlakte in Nederland. Voor de gebouwde omgeving inclusief wonen is dit maar 15%. Ruimte voor natuur, bossen en recreëren is 18%. Is dit de gewenste verdeling?

Herstel biodiversiteit
Op 30% landbouwareaal in Nederland vindt biologische landbouw plaats. De tussenruimte wordt ingezet voor ons allemaal en voor het herstel van biodiversiteit.

Droogte
De droogte op de hogere zandgronden vereist een nieuwe kijk op ons landgebruik en watermanagement. We gaan het water meer vasthouden en laten de beschikbare watervoorraad bepalen hoe er kan worden geboerd op het land. In plaats van veel water gebruiken bij droogte stuurt water de ruimtelijke ontwikkelingen en functietoekenningen.

  • Harm Edens in gesprek over kringlooplandbouw, (biologisch) voedsel en ruimtelijke indeling.
  • Met Tjeerd de Groot (D66), Paul Smeulders (GroenLinks) en Frank Wassenberg (Partij van de Dieren).
  • Imke de Boer (prof. WUR) licht in een mini college toe, wat voor- en nadelen zijn van verschillende soorten landbouw en hoe dit past in onze delta.
  • Ad Verbrugge start de uitzending met cultuurfilosofische analyse. Ad kennen we als Nederlands bekendste modern filosoof met o.a. zijn boek Het goede leven & de vrije markt, en zijn programma de Nieuwe Wereld. Hij zal vanuit een historische filosofisch perspectief ons meenemen naar het ontstaan van ons huidige voedsel systeem en hoe we de natuur een stem geven op de markt. Dit is echter verre van genoeg en het is dan ook broodnodig dat er een nieuw ecologisch besef komt met bijbehorende denkcategorieën. Dus werk aan de winkel voor filosofen!

Geënthousiasmeerd? Meld je hier aan!

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.