dinsdag 5 okt 2021, 14.00 - 15.00

Talkshow Green Talks

Onderdeel van de Dutch Green Building Week

In samenwerking met

logo DGBC_RGB

Met het IPCC rapport in ons achterhoofd maken we ons klaar voor de Dutch Green Building Week; de nationale campagne week voor duurzaam bouwen en ontwikkelen. In dit uur ontleden we samen met gasten uit de verschillende disciplines zoals de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven, de acties die nodig zijn om de duurzame transitie te versnellen. De Dutch Green Building Council heeft drie thema’s gesignaleerd die cruciaal zijn voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

CO2-REDUCTIE

De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, nu in totaal ongeveer 40% van de totale uitstoot van Nederland, moet flink teruggeschroefd worden, vooral op de korte termijn. We moeten dus aan de slag. Dat kan door fors energie te besparen in de bestaande gebouwde omgeving. We kunnen de blinde vlek aanpakken door het terugdringen van de uitstoot in Nederland. Dat zijn de materialen en processen in de gehele bouwketen.

We kijken ook op nationaal niveau naar de belangrijkste ontwikkelingen. We duiken in de effecten van klimaatverandering op onze economie en welke ontwikkelingen daadwerkelijk leiden tot een transitie. Op het snijvlak van de financiële sector, de overheid en het bedrijfsleven ontleden we hoe de economie daadwerkelijk verduurzaamt. Daarbij kijken we ook hoe geld, en de investeringen die daarmee gedaan worden, het klimaatbeleid van organisaties beïnvloedt.

HERSTEL VAN BIODIVERSITEIT

Iedereen wil in een groene omgeving wonen en werken, maar er zijn meer redenen te bedenken om meer groen in de gebouwde omgeving te hebben. In dit deel gaan we in op het belang van het herstel van biodiversiteit en de rol van de bouw- en vastgoedsector. We etaleren voorbeelden hoe biodiversiteit gestimuleerd kan worden in de gebouwde omgeving.

SOCIALE VERDUURZAMING

Hoe kunnen we de opgave van verdichting, herstructurering en verduurzaming van bestaande steden zo vormgeven dat ook de sociale duurzaamheid goed kan floreren? We praten over de rol van ontwerpende, ontwikkelende en bouwende partijen bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. We gaan in op hoe buurten en wijken zich de goede kant op kunnen ontwikkelen tot prettig leefbare, duurzame steden.

Green Building Talks
In de Green Building Talks gaan ondernemers, beleidsmakers en experts met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, aan de hand van thema’s als de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen.
Naar reeks