di 5 okt 2021, 14.00 - 15.00
Online

Talkshow Green Talks

Onderdeel van de Dutch Green Building Week

Met het IPCC rapport in ons achterhoofd maken we ons klaar voor de Dutch Green Beelding Week; de nationale campagne week voor duurzaam bouwen en ontwikkelen. In uur ontleden we met gasten uit de verschillende disciplines zoals de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven de acties die nodig zijn om de duurzame transitie te versnellen. De Dutch Green Building Council heeft drie thema’s gesignaleerd die cruciaal zijn voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

 

CO2-REDUCTIE

De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, nu in totaal ongeveer 40% van de totale uitstoot van Nederland, moet flink teruggeschroefd worden. En vooral ook op korte termijn. Aan de slag dus. Dat kan door fors energie te besparen in de bestaande gebouwde omgeving. Maar zeker ook door de blinde vlek aan te pakken in het terugdringen van de uitstoot in Nederland: die van materialen en processen in de gehele bouwketen.

We kijken ook op nationaal niveau naar de belangrijkste ontwikkelingen. We duiken in de effecten van klimaatverandering op onze economie en welke ontwikkelingen daadwerkelijk leiden tot een transitie. Op het snijvlak van de financiële sector, de overheid en het bedrijfsleven ontleden we hoe de economie daadwerkelijk verduurzaamt. En hoe geld, en de investeringen die daarmee gedaan worden, het klimaatbeleid van organisaties beïnvloed.

HERSTEL VAN BIODIVERSITEIT

Iedereen wil in een groene omgeving wonen en werken maar er zijn meer redenen te bedenken om meer groen in de gebouwde omgeving terug te brengen. In dit thema gaan we in op het belang van het herstel van biodiversiteit en de rol van de bouw- en vastgoedsector. We etaleren voorbeelden hoe biodiversiteit gestimuleerd kan worden in de gebouwde omgeving.

SOCIALE VERDUURZAMING

Hoe kunnen we de opgave van verdichting, herstructurering en verduurzaming van bestaande steden zo vormgeven dat ook de sociale duurzaamheid goed kan floreren? We praten over de rol van ontwerpende, ontwikkelende en bouwende partijen bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. We gaan in op hoe buurten en wijken zich de goede kant op kunnen ontwikkelen tot prettig leefbare, duurzame steden?

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.