Colleges & Masterclasses

donderdag 22 dec 2022, 20.00 - 21.00

Van internationale afspraken naar nationale actie

Terugblik COP15: Wat betekent het biodiversiteitsverdrag voor overheden, bedrijfsleven en de financiële sector?

Gratis toegang

Livestream

Ontwikkeld door

Gemodereerd door

FreL_derique de Jong B)foto Annaleen Louwes #1

Frederique de Jong

Journalist

In samenwerking met

PDZ

De VN-biodiversiteitstop COP15 staat voor de deur. In december 2022 komen wereldleiders samen om biodiversiteitsdoelen voor 2030 vast te stellen. Wij blikken uitgebreid terug op de conferentie in een speciale aflevering van Biodiversity x Finance.

Het is de bedoeling van COP15 om een mondiaal biodiversiteitskader aan te nemen voor de periode na 2020, met daarin doelstellingen voor wereldwijde acties om de natuur het komende decennium te beschermen en herstellen. Een ‘Parijsakkoord voor de natuur’. De in 2010 afgesproken Aichi biodiversiteitsdoelen voor 2020 maken dat pijnlijk duidelijk: van de twintig doelen werd er wereldwijd geen gehaald.

Dit jaar zit voor het eerst ook de financiële sector aan tafel. Een belangrijk moment om de rol van deze sector te duiden, maar ook richting te geven. Welke positieve bijdrage kunnen financiële instellingen leveren om biodiversiteit te herstellen of liever nog verhogen?

Anita de Horde is Mede oprichter van de Finance for Biodiversity Foundation, deze is onstaan vanuit de Finance for biodiversity pledge. Deze Pledge is samen gedaan met vooruitstrevende financiële instellingen wereldwijd. Met de pledge vragen ze aan de ondertekende een positieve bijdrage willen leveren aan de biodiversiteit via hun investeringen en activiteiten, vragen andere financiële instellingen om zich aan te sluiten en roepen de wereldleiders op om het natuurverlies dit decennium om te buigen.

Lidwin van Velden is CEO van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), een bank die de publieke sector financiert. Sinds deze zomer is Lidwin van Velden gekozen tot president van de European Association of Public Banks (EAPB). Waarvoor ze zich gaat inzetten voor de belangen van publieke Banken en instellingen in Europa en in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid.

Jan Raes is Global Sustainability Advisor voor de afdeling Corporate Strategy & Sustainability bij ABN AMRO bank. Jan is een expert in de integratie van sociale, ecologische en economische aspecten in het bankwezen. Hij draagt actief bij aan de ontwikkeling van methoden voor de financiële sector om uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en circulaire economie aan te pakken.

Ben Vreeburg Director of Sustainability bij Bunge Loders Croklaan. Bunge is een grote speler in de voedingsmidden industrie, zij handelen in plantaardige olie zoals sojaolie en palmolie. Ben Vreeburg is verantwoordelijke voor duurzaamheid binnen palmolie tak van het bedrijf. Bunge werk aan ontbossingsvrije supply chain en is in 2025 geheel ontbossingsvrij.

Biodiversity x Finance
In deze reeks bespreken we met verschillende experts, stakeholders en professionals hoe we biodiversiteit aan financiële belangen kunnen koppelen voor het behoud van een leefbare wereld.
Naar reeks