Colleges & Masterclasses
ma 21 sep 2020, 10.00
CIRCL - Zaal 4

WeMakeThe.City 2020 Marathon

Een 12-uur durende online marathon over de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Samen maken we de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!
Toegang vanaf €

Na twee succesvolle edities gaat het WeMakeThe.City festival als biënnale op naar 2025: de 750e verjaardag van Amsterdam. In dit Corona-jaar gaan we in een 12-uur durende LIVECAST-marathon in gesprek over de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Met als thema ‘Reset’, brengen geniaal denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit samen om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. Hoe gaan we het de komende jaren anders doen? Waar moeten we per direct mee stoppen en in welke zaken moeten we stevig gaan investeren? Welke nieuwe financiële modellen en allianties hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we samen onze metropool rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer, klimaatbestendiger, veiliger, succesvoller en gelukkiger? En bovenal, welke waarden zijn leidend in de beslissingen die we de komende tijd als samenleving moeten nemen? Bekijk de livestream marathon online.

Onze samenleving en economie is het afgelopen half jaar dramatisch veranderd. Van een onstuimig groeiende en welvarende regio, met een overhitte woningmarkt en toerismesector, naar een gehavende stad met snel toenemende werkloosheid en sterk teruglopend toerisme. Maar ook een stad waarvoor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat cruciale sectoren als de horeca, kunst en cultuur, nachtleven en evenementenbranche zwaar onder druk staan. Met het gevolg dat de groeistuip inmiddels is omgeslagen naar krimp. De centrale vraag is hoe we met z’n allen uit deze crisis komen, hoe we de metropoolregio Amsterdam duurzaam en veerkrachtig herstellen en welke waarden daarbij leidend zijn? Want als COVID-19 een ding duidelijk heeft gemaakt, is dat de ongelijkheid in onze stad groter en dieper is dan wij dachten. Het afgelopen half jaar zijn de grote misstanden in de zorg, het onderwijs en huisvesting en de problemen rondom armoede en schulden blootgelegd en pijnlijk zichtbaar geworden. En de Black Lives Matter beweging heeft institutioneel racisme op onomkeerbare wijze aan de orde gesteld, met de eis tot structurele verandering.

Uitgangspunt bij deze WeMakeThe.City-marathon is dat de metropool Amsterdam van ons allemaal is; van Nieuw-West en Oud-West, van Almere en Amstelveen, van Zuidoost en Purmerend, van alle bewoners en ondernemers, van ambtenaren en activisten, van minderheden en meerderheden, van de politiek en de buurtcommunities, van jong en oud.

Samen maken we immers de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!

14.00 – 15.00: Hoe verduurzamen we ons voedselsysteem?

De coronacrisis zorgt wereldwijd voor verstoring van de voedselvoorziening en legt de zwaktes in het voedselsysteem bloot. In enkele landen en sectoren is er sprake van overschotten, terwijl op andere locaties (nog) grotere tekorten ontstaan. De wereldbevolking groeit, maar de ecologische reserves raken langzaam uitgeput. Wat kunnen we van deze ontwikkelingen leren? Wat is de toekomst van ons voedselsysteem? Wat is de rol van lokale(re) ketens, duurzame landbouwsystemen en nieuwe coöperatieve modellen. En wat zijn dan de uitgangspunten voor duurzaam en betaalbaar voedsel? Op welke manier kunnen we hoogwaardige voedselproductie behouden en tegelijkertijd ecologische waarden herstellen en beschermen? Tot slot, hoe financieren we de gewenste en noodzakelijk transities?

Bekijk de sessie online.

15.00 – 16.00: Hoe maken we onze havens en industrie circulair?

De Amsterdamse metropoolregio zet vol in op een circulaire economie? Wat betekent dat voor de huidige bedrijven? Moeten bestaande industriële sites plaatsmaken voor bioraffinaderijen, recyclebedrijven en distributiecentra voor her te gebruiken materialen? Willen we de vuile klussen bij het terugwinnen van grondstoffen lokaal opknappen? Hebben we daar als regio voldoende ruimte voor? Zijn deze ambities te combineren met de nieuwbouwplannen voor Havenstad? En hoe organiseren we de MRA om de circulaire ambities waar te maken; welke politieke keuzes zijn daarvoor nodig?

Bekijk de sessie online.

18.00 – 19.00: Hoe kunnen we duurzamer en inclusiver leven zonder in het potentieel van vrije markten teniet te doen?

In de afgelopen eeuw heeft het kapitalistische model van de vrijemarkteconomie bewezen een effectief middel te zijn om welvaart te creëren. In de geglobaliseerde wereld van vandaag worden de nadelen van dit model echter steeds duidelijker: ecologisch verval, toenemende ongelijkheid wereldwijd, financialisering, ontoereikende toewijzing van middelen en een nieuwe geopolitieke machtsbalans. De kredietcrisis van 2008, en recenter de coronacrisis, hebben deze problemen verder blootgelegd. Om een ​​innovatieve, inclusieve en duurzame markteconomie voor de komende generaties te creëren, hebben we nieuwe waarden, nieuwe structuren en nieuwe praktijken nodig. We moeten bestaande innovatieve ideeën verbinden met nieuw geformuleerde ideeën om de theorie werkelijkheid laten worden. Hoe kunnen de vrijheid en het innovatieve potentieel van vrije markten worden gecombineerd met de vereisten van ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit?

Bekijk de sessie online.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.