English

55 CEO’s van Amsterdam Zuidas tekenen ambitieverklaring om samen te werken aan verduurzaming

Op de dag van het 10-jarig jubileum van Green Business Club Zuidas kwamen de CEO's bij elkaar en tekenden de nieuwe ambitieverklaring.
Lotte de Groot
6 april 2021

Green Business Club Zuidas bestaat 10 jaar. De stichting verbindt bedrijven, overheden en kennisinstellingen om zo samen te werken aan de verduurzaming van het gebied. Het merendeel van de participanten kwam digitaal samen om het 10-jarig bestaan van de club te vieren én om hun handtekening te zetten onder de concrete ambities waar komende jaren aan gewerkt wordt. De Zuidas van het aardgas, een grotendeels emissievrij wagenpark, 25.000m2 waterbergend groen dak, een plan voor meer groen en nestkasten tot aan een Zero Waste Zuidas. Door de krachten te bundelen wordt Zuidas de komende jaren duurzamer.

In aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, tekenden onder anderen Fred Bos (ABN AMRO), Paul Riemens (RAI Amsterdam), Lennaert Kuijpers (Goede Doelen Loterijen), Irine Gaasbeek (Accenture), Ronald Voorsluijs (Milieu Service Nederland) en Franc van Nunen (Vrije Universiteit Amsterdam) de ambitieverklaring 2021-2025 van Green Business Club Zuidas.

Krachten bundelen
Alle participanten zijn het met elkaar eens dat de ambities om het gebied te verduurzamen alleen maar haalbaar zijn als de krachten worden gebundeld.

Wethouder Victor Everhardt tijdens zijn speech: “Samen staan we sterk. We inspireren elkaar en gaan samen aan de slag. Hoe verschillend we ook zijn in wat we doen, we delen de ambitie om dit gebied en de bedrijfsvoering te verduurzamen. We houden het niet bij ambities op de Zuidas, maar voegen de daad bij het woord. Zodat iedereen straks bij het woord Zuidas niet alleen denkt aan innovatie en economisch succes, maar ook denkt: daar zitten bedrijven en instellingen die verantwoordelijkheid hebben genomen voor een schonere, groenere stad. Daar wordt de weg naar Parijs, naar dat belangrijke doel, geplaveid en werkelijkheid. Ik kijk uit naar de komende 10 jaar in deze samenwerking, zodat we met elkaar de ambities kunnen waarmaken.”

Eline Kik, (programma)directeur GBC Nederland en GBC Zuidas: “Als ik terugdenk aan hoe bepaalde thema’s zoals logistiek een aantal jaar geleden zo groots leken, ben ik ontzettend trots dat we nu daadwerkelijk zulke trajecten, waar we écht impact mee maken, hebben opgezet met elkaar en de slagkracht hebben om grote, belangrijke projecten van de grond te krijgen. We kijken niet alleen met trots terug maar zien dit jubileum vooral als aanleiding voor een blik vooruit en om de lat nóg hoger te leggen.”

Over Green Business Club Zuidas
Green Business Club (GBC) Zuidas is een impactorganisatie met 55 participanten die zich richt op het behalen van concrete duurzame resultaten door het initiëren van duurzame projecten. GBC Zuidas is een zelfstandige stichting en is in 2011 is opgericht door onder andere ABN AMRO, ORAM en gemeente Amsterdam Zuidas.

Voor het originele persbericht klik hier.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.