English

De impact van een circulair gebouw in cijfers

Hoe materiaalgebruik het verschil kan maken

Het Grondstoffenakkoord is te realiseren en Circl is het levende bewijs daarvoor, blijkt uit het nieuwe rapport wat tijdens de Week van de Circulaire Economie werd gelanceerd door Petran van Heel, Sector Banker Bouw bij ABN AMRO, en Madeline Buijs, Sector Econoom ABN AMRO.  Zo heeft KPMG volgens de True Value methode berekent dat er in Circl  39% minder primaire materialen zijn gebruikt, wat gelijk staat aan CO2-reductie van 813 ton CO2-eq. Daarnaast is in Circl 90% van het alumimium en 80% van het hout demontabel en 21% van de hergebruikte materialen is gerecycled. In de volgende alinea’s lees je hoe deze cijfers berekend konden worden.

Square versus Circl

Oorspronkelijk zou er op de plek van Circl helemaal geen circulair pand komen. Het bouwplan voor het gloednieuwe, zeer duurzame gebouw op de Zuidas – laten we het project Square noemen – was medio 2015 al goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ABN AMRO toen werd besloten om het anders aan te pakken. Niet alleen vanwege de toegenomen duurzame ambitie van ABN AMRO. Ook werd bij de sloop van een ABN AMRO gebouw aan het Rokin duidelijk dat er anders omgegaan moet worden met grondstoffen en dat circulair bouwen de toekomst heeft.

Omdat de plannen voor Square al in een vergevorderd stadium waren toen werd besloten om een circulair paviljoen te bouwen, hebben we een uniek inzicht in het gebruik van materialen in zowel Square als Circl.

 
Materiaalgebruik Circl: Dit resulteert in:
36% minder materialen Maatschappelijke waarde EUR 169.000
39% minder primaire materialen CO2-reductie 813 ton CO2-eq.
21% van de hergebruikte materialen is gerecycled Lagere MPG
90% aluminium en 80% hout is demontabel Ontwerpcertificaat Breeam excellent

 

Ondanks dat de twee ontwerpen (Square en Circl) wat betreft oppervlak en vorm niet veel van elkaar afwijken, is het verschil in materiaalgebruik aanzienlijk.  Square zou gebouwd worden uit volledig nieuw materiaal. Voor Circl zijn andere principes gebruikt en zijn andere keuzes gemaakt. Allereerst is er minder en lichter materiaal gebruikt (refuse en reduce)

Berekeningen op basis van het definitief ontwerp laten zien dat voor Square circa 6.569 ton materiaal zou zijn gebruikt, terwijl voor Circl 4.174 ton materiaal is gebruikt. Bij de bouw van Circl is dus ongeveer 2.400 ton minder beton, staal, aluminium, glas, hout en natuursteen gebruikt dan er nodig was geweest voor de bouw van het initiële, niet-circulaire ontwerp. Dit is maar liefst 36 procent minder materiaal.

In totaal zijn hierdoor in Circl circa 39% minder primaire grondstoffen gebruikt ten opzichte van het meer traditionele ontwerp van Square. Dat komt al in de buurt bij de ambitie van de rijksoverheid dat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt mogen worden.

Als er in plaats hiervan voor nieuwe materialen was gekozen, dan was er bij het winnen, verwerken en transporteren bij benadering 813 ton CO2-eq.[1] aan broeikasgasemissies uitgestoten. Zo is er  gebruik gemaakt van hergebruikte kabelgoten, houten kozijnen en vloeren uit slooppanden. Zijn er spijkerbroeken en bedrijfsuniformen verwerkt in de isolatie, zijn er extra dikke houten balken van lokaal larikshout geleverd die vanwege het (remontabel) ontwerp makkelijk hergebruikt kunnen worden en zijn onderdelen (zoals de audiovisuele middelen en liften) niet gekocht maar zijn in bruikleen van de fabrikant. Hiervoor wordt een dienst afgenomen volgens het ‘pay-per-use’-model, ofwel een ‘product as a service’.

KPMG heeft met behulp van hun True Value methode berekend dat door het gebruik van hergebruikte materialen en materialen die vriendelijker zijn voor het milieu, een impact van EUR 169.000 is vermeden. Dit betreft voornamelijk vermeden maatschappelijke kosten door klimaatverandering, voor afvalmanagement en uitstoot van vervuilende emissies. Dit noemen we de maatschappelijke waarde. Daarnaast heeft Circl een lagere MPG en is in het bezit van een ontwerpcertificaat Breeamexcellent, in afwachting van het oplevercertificaat. Ook heeft Circl de ambitie om het WELL-certificaat te behalen.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.