Podcast

Keti Koti 2023

De viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen.

Geplaatst op 29 juni 2023

C I R C L+ABN

Circl – ABN AMRO

In 2022 heeft ABN AMRO excuses gemaakt voor de betrokkenheid van rechtsvoorgangers van ABN AMRO bij het slavernijverleden. De structurele ongelijkheid die door slavernij is ontstaan werkt door tot de dag van vandaag in de samenleving. Als bank en Circl voelen we ons mede-verantwoordelijk voor de samenleving en zetten ons dan ook in om ongelijkheid te bestrijden.

Uit het onderzoek van het Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat in de achttiende en negentiende eeuw verschillende voorgangers van de bank langdurig en intensief betrokken zijn geweest bij aan slavernij gerelateerde activiteiten.

Voorbeelden van deze activiteiten waren de financiering van slavernijplantages, handel in producten die aan slavernij gerelateerd zijn (zoals koffie of suiker) of bemiddeling in verzekeringen van slavenschepen.

Naar aanleiding van het onderzoek ging Robert Swaak, CEO van ABN AMRO, in gesprek met vertegenwoordigers van mensen die afstammen van tot slaaf gemaakten. Die gesprekken maakten duidelijk dat er behoefte is aan dialoog en het verhelpen van ongelijkheid door bijvoorbeeld kansen te creëren en diversiteit te bevorderen. Dit komt tot uiting in projecten zoals de ABN AMRO Foundation, Social Points en de herontwikkeling van het kantoorpand in Zuidoost. Daarnaast zorgen we dat ook ABN AMRO zelf een inclusieve werkgever is en we inclusiviteit meenemen in onze klantgesprekken.

Op 1 juli 2023 is de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen 150 jaar geleden en wordt dit met Keti Koti in het hele land herdacht. De podcast is onze bijdrage om dit onderwerp nog meer onder de aandacht te brengen en degenen in het zonnetje te zetten die hard werken aan het verbeteren van de sociale situatie van mensen die afstammen van tot slaaf gemaakten.

Podcast: Een open verleden

Met de podcast Een Open Verleden, geproduceerd in het kader van Keti Koti, proberen we het onderwerp meer onder de aandacht te brengen. Deze podcast vertelt persoonlijke verhalen van mensen die zich in hun werk iedere dag inzetten om ongelijkheid te bestrijden.

Mercedes Zandwijken

Mercedes vertelt over het belang van een open gesprek over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Ze deelt hoe ze dit bereikt door de dialoog aan te gaan tijdens een nieuwe traditie: de Keti Koti dialoogtafel.

Noraly Soedito

Hoewel zij nu een leidinggevende positie vervult binnen ABN AMRO, werd ze in het begin van haar loopbaan nog afgewezen voor een traineeship. Ze neemt je mee in de ervaringen die haar huidige manier van leidinggeven beïnvloed hebben.

Jaap-Jan Mobron

Hij vertelt meer over zijn werkzaamheden als bedrijfshistoricus voor ABN AMRO en zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het recent gepubliceerde rapport dat in gaat op de rol van de bank en het slavernijverleden.

Franky Bundel

De kunstenaar houdt zich via zijn werk op vele manieren bezig met de doorwerking van het slavernijverleden.

Over Keti Koti

Keti Koti, afkomstig uit de Surinaamse taal Sranantongo, betekent gebroken ketenen. Elk jaar wordt op 1 juli het slavernijverleden herdacht. Tegelijkertijd is het een feestelijke dag waar de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij wordt gevierd.