Artikel

Toekomst van Circl: De volgende stap

ABN AMRO beëindigt vanaf 2 juni alle fysieke activiteiten in Circl. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk om de zalen of de studio te huren.

Geplaatst op 24 april 2023

circl-logo-zwart

Circl Movement

<scroll down for English>

Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO op de Zuidas, staat voor een verandering. Vanaf 1 juli gaat ABN AMRO het inmiddels verkochte Circl paviljoen op de Zuidas permanent verlaten. Dit betekent dat de fysieke activiteiten van ABN AMRO in Circl, inclusief zaalverhuur, worden beëindigd per 2 juni.

Circl: the building that became a movement

Binnen de muren van het Circl paviljoen is een beweging ontstaan, die groter is dan het gebouw. Deze beweging, ‘Circl Movement’, zal de missie van Circl buiten de deuren van het gebouw vanaf de 2e helft van 2023 voorzetten. Die missie is mensen, bedrijven, overheid en organisaties bij elkaar te brengen om kennis te delen, elkaar te helpen en uit te dagen de volgende stap te zetten om de transitie naar een nieuwe impactvolle circulaire economie te versnellen.

Circl Movement: een platform

We gaan in ieder geval door met het ontwikkelen van zowel fysieke als online programma’s om deze missie te blijven nastreven. Deze programma’s zullen we op verschillende locaties in het land gaan organiseren. Houd onze website www.circl.nl in de gaten voor de laatste programma updates.

Circl paviljoen: de circulaire reis

Zoals eerder is gecommuniceerd, zal het paviljoen, dat is gebouwd op circulaire principes, op enig moment in de toekomst worden ontmanteld. Hoewel Victory Group nog niet in staat is om de toekomstige locatie van Circl te delen op dit moment, is het plan om het gebouw te ontmantelen en opnieuw te gebruiken precies waar het voor is ontworpen. De volgende fase in de evolutie van Circl staat voor proof of concept en zal een belangrijke demonstratie zijn van circulariteit in de praktijk. Circl Movement zal dit hele proces op de voet volgen en de lessen die we hieruit leren delen.

Alle activiteiten van ABN AMRO in Circl, inclusief zaalverhuur zullen beëindigd worden per 2 juni. Vanaf dan gaan we aan de slag met de voorbereidingen, maar gedurende de maand mei hebben we een vol programma! Dus kom langs, haak digitaal aan en laat je inspireren. Kijk voor meer informatie in onze agenda. www.circl.nl/agenda

 


English

Circl, ABN AMRO’s circular pavilion on the Zuidas, is facing a change. As of 1 July, ABN AMRO will permanently leave the now sold Circl pavilion on the Zuidas. This means that ABN AMRO’s activities in Circl, including use of conference rooms, will be terminated on 2 June.

Circl: the building that became a movement

Within the walls of the Circl pavilion, a movement has arisen, which is larger than the building. This movement, ‘Circl Movement’, will continue Circl’s mission outside of the building in the 2nd half of 2023. That mission is to bring people, companies, government and organizations together to share knowledge, help each other and challenge each other to take the next step to accelerate the transition to a new impactful circular economy.

Circl Movement: a platform

In any case, we will continue to develop both physical and online programs to continue to pursue this mission. We will organize these programs at various locations in the country. Keep an eye on our website www.circl.nl for the latest program updates.

Circl pavilion: the circular journey

As previously communicated, the pavilion, which is built on circular principles, will be dismantled at some point in the future. While Victory Group are not yet in a position to communicate the future location of Circl today, the plan to dismantle and re-use the building Is exactly what It was designed for. The next stage In the Circl’s evolution represents proof of concept and will be an important demonstration of circularity in practice. Circl Movement will follow this entire process closely and share the lessons we learn from it.

All ABN AMRO activities in Circl, including use of conference rooms, will be terminated on 2 June. From then on we will start with the preparations, but during the month of May we have a full program!

So come along, hook up digitally and get inspired. Check out our agenda for more information. www.circl.nl/agenda