Colleges & Masterclasses

woensdag 8 dec 2021, 16.00 - 18.00

De Groene Stad Van Morgen

Leer hoe je een stad vergroent en via meetbare indicaties het groen in de stad in kaart brengt

In samenwerking met

VnUAWKpD_400x400

We willen groene, leefbare en betaalbare steden bouwen voor iedereen. We willen ook dat de stad een fijne plek blijft om in te wonen én in te werken. Daarbij moeten we de stad ook voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In dit seminar bespreken we wat vergroenen in deze context eigenlijk inhoudt, de essentie van het dataficeren en het meetbaar maken van het groen in de stad.

De initiatiefnemers van de Groene Stad Challenge hebben een methode gevonden om groene steden meetbaar te maken. Dit gebeurt op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) die inzicht geven in hoeverre er vergroening is per wijk of buurt binnen gemeentes. Met deze gegevens wordt geëvalueerd wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Het nut van zulke initiatieven is dat gemeentes richtlijnen krijgen om het bedrijfsleven te betrekken bij het stimuleren van vergroening. Op deze manier kan er doelgerichte financiering komen voor specifieke projecten.

Dit programma, dat gemaakt is door Circl in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, gaat in op hoe de Groene Stad Challenge de groene en leefbare stad meetbaar maakt en hoe dit steden vooruithelpt. We kijken naar hoe de gemeentes de adviezen in praktijk brengen. We focussen ons op de gemeentes Amsterdam en Almere en welke partijen zij betrekken bij het realiseren van deze groene ambities.