dinsdag 23 nov 2021, 16.00 - 17.00

Ecosysteemherstel in de praktijk

Waarom is een boom meer waard als hij gekapt is en hoe kunnen we dit veranderen voor grootschalig ecosyteem herstel?

Gratis toegang

Livestream

Ontwikkeld door

Gemodereerd door

FreL_derique de Jong B)foto Annaleen Louwes #1

Frederique de Jong

Journalist

In samenwerking met

PDZ

Jaarlijks verdwijnen volgens schattingen 45.000 soorten organismen. Dit is niet alleen een verarming voor de natuur, maar heeft ook consequenties voor klimaat en economie. In de reeks Biodiversiteit x Finance gemaakt in samenwerking met Pakhuis de Zwijger praten we met experts over hoe de financiële wereld een bijdrage kan leveren om biodiversiteitsverlies te voorkomen. In de tweede aflevering staan de thema's langetermijninvesteringen en succesvolle voorbeelden van grootschalig natuurherstel centraal.

Voor dit grootschalig natuurherstel zijn disruptieve systematische veranderingen nodig. Dit is een complex en langdurig proces. Gelukkig zijn een aantal organisaties al druk bezig om op internationale schaal samen te werken aan concrete actie.

De gasten bespreken hoe we anders om kunnen gaan met natuurlijke bronnen en hoe het maken van lange termijn investeringen verstandiger is voor de financiële instellingen. Ook wordt er behandeld hoe de succesvolle initiatieven voor grootschalig natuurherstel kunnen worden uitgebreid.

Onder leiding van journalist en moderator Frederique De Jong gaan met elkaar in gesprek:

  • Nanno Kleiterp (Chairman Supervisory Board & Green)
  • Jasper Bertels (Senior Landscape Finance Specialist Commonland)
  • Lidwin van Velden (Directievoorzitter Nederlandse Waterschapsbank)
Biodiversity x Finance
In deze reeks bespreken we met verschillende experts, stakeholders en professionals hoe we biodiversiteit aan financiële belangen kunnen koppelen voor het behoud van een leefbare wereld.
Naar reeks