Podcast

Je talent benutten in de Nederlandse economie

De Speer: Kees Klomp in gesprek met Thami Schweichler.

Geplaatst op 27 november 2022

Kees gaat in gesprek met Thami Schweichler, oprichter van Makers Unite.

Makers Unite is een bedrijf waarin nieuwkomers samen duurzame producten maken, waardoor vertrouwen ontstaat in een nieuwe stap in het leven dat uiteindelijk ertoe leidt dat zij nieuwe stappen kunnen zetten naar werk of een opleiding.

Thami heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om de ongelijkheid die hij in zijn geboorteland Brazilië dagelijks heeft gezien aan te pakken door iedereen in zijn en haar eigen kracht te zetten. Hoe hij dat doet en wat Thami’s turning point was, het moment waarop hij wist dat hij met volle kracht zou inzetten als sociaal ondernemer, hoor je in deze aflevering.

Over De Speer

In “De Speer” hoor je wekelijks wat social entrepreneurs doen en wat hen drijft. Je krijgt antwoord op de vraag: Hoe word je eigenlijk wereldverbeteraar en, ook belangrijk in deze tijd, hoe hou je dit vol?

Deze podcast in een co-creatie van Circl Movement met het lectoraat Betekeniseconomie van Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam.

De Speer
In gesprek met social entrepreneurs over de vraag: Hoe word je eigenlijk wereldverbeteraar?
Naar reeks