Video

Nederland na corona in vier scenario’s

Hoe gaan we in de toekomst om met risico's als corona en wie draagt deze verantwoordelijkheid?

Geplaatst op 30 juli 2020

Het coronavirus heeft een figuurlijke aardverschuiving teweeg gebracht in de wereld. De zwakke plekken in onze samenleving worden pijnlijk blootgelegd. De vraag hoe we hier in de toekomst beter op voorbereid zijn wordt daarmee opgeroepen.

In het Ondernemen is Vooruitzien-rapport heeft ABN AMRO vier scenario’s geschetst voor Nederland na de coronacrisis. Franka Rolvink-Couzy, hoofd Sector Research bij Sector Advisory ABN AMRO gaat hierover in gesprek met de auteurs van dit rapport en met ABN AMRO’s CEO Robert Swaak en Niels Castelein, directeur Klimaat bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Kijk de webinar hieronder.

“De winnaars van morgen zijn de bedrijven en instanties die flexibel kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen of, nog beter, die een robuuste langetermijnstrategie weten te formuleren. Scenarioanalyse is onmisbaar bij het ontwikkelen van dit laatste.” Zo luidt de conclusie van het Ondernemen is Vooruitzien-rapport van de ABN AMRO. Maar aan welke scenario’s moeten we dan denken?

ABN AMRO schetst vier uiteenlopende scenario’s voor de toekomst. Gaan we hierbij naar een meer collectieve samenleving of worden we individualistischer? Schuiven we meer macht naar de markt of juist naar de overheid toe? Hoe ziet elk van de scenario’s eruit in onze samenleving? Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we kijken naar welk scenario het meest waarschijnlijk is en dit af te zetten tegen het scenario dat het meest wenselijk is. Zo werken we naar een gezonde en duurzame wereld.

N.ieuw E.conomisch O.ntwerp

Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie.


Lees meer over het inrichten van een nieuw tijdperk op ‘De Grote Reset’, een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie. Met webinars, podcasts en artikelen zoomen we in op de vijf onderwerpen die nodig zijn voor een reset van onze samenleving.

Lees meer
N.ieuw E.conomisch O.ntwerp
Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie.
Naar reeks