Artikel

Samenvatting hoogtepunten en resultaten Biodiversiteits-COP15

Duurzaamheidsadviseur Jan Raes keek en schreef mee met de hoogtepunten van de COP15

Geplaatst op 20 december 2022

Welkom bij onze samenvatting van de hoogtepunten en onderhandelingsresultaten van de Biodiversiteits-COP15 in Montreal, Canada. De uitkomsten zijn bekend. Maandag 19 december 2022 was de laatste dag van de Conference of the Parties #15 (COP15) in Montreal, waar landen bijeenkomen met als doel overeenstemming te bereiken over een handelingskader (framework) dat de implementatie van het Verdrag inzake biologische diversiteit (Convention on biological diversity ofwel CBD) zal ondersteunen. Lees hieronder de resultaten, waarover de onderhandelaars het eens geworden zijn.

GOED NIEUWS

Er is een COP15-raamovereenkomst. Of deze deal een equivalent is van het klimaatmoment van het Parijsverdrag in 2015, valt nog te bezien, aangezien alleen de toekomst het kan uitwijzen hoe goed de natuur beschermd zal worden de komende 30 jaar.

We blikten in een livestream uitgebreid terug op de Biodiversiteits-COP15 tijdens een speciale aflevering van Biodiversity X Finance. Bekijk de aflevering hier.

SNELLE RECAP: WAAR GAAT DE CBD PRECIES OVER EN WAT STAAT OP HET SPEL?

De CBD is een conventie, in het leven geroepen door de Verenigde Naties, om landen ertoe aan te zetten hun biologische diversiteit te behouden door duurzaam gebruik van de hulpbronnen van de aarde. Bij de onderhandelingen over de CBD uitvoering gaat het ook uitdrukkelijk om eerlijke en billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van deze biodiverse genetische hulpbronnen tussen Noord (Global North) en Zuid (Global South). De CBD heeft als uitgesproken doel het voorkomen van het versneld uitsterven van de genetische soortenrijkdom op aarde.

HOE VERLIEPEN DE ONDERHANDELINGEN BIJ COP15?

Van een leien dakje ging het zeker niet voor de onderhandelaars. De spanning tussen Global North en Global South was te snijden. Een zelfde patroon tekende zich al af tijdens de klimaatonderhandelingen van de recente Climate-COP27 in Sharm-al-Sheik in Egypte. Onderhandelende partijen uit het Zuiden verlieten de zaal als machtsblok om druk uit te oefenen op het Noorden. Het doel van de onderhandelingen was het mobiliseren van voldoende geld om iets te doen aan biodiversiteitsherstel en natuurbescherming. Ze keerden uiteindelijk terug naar de tafel om een ​​deal te tekenen die voluit het “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework” heet.

Het is een lang akkoord, met meer dan 20 aparte doelen, maar hier zijn de 6 belangrijkste hoogtepunten van het Global Biodiversity Framework waarover tijdens COP15 door de onderhandelaars overeenstemming is bereikt:

#1 BIJNA NUL (NEAR ZERO) VERLIES VAN GEBIEDEN MET HOGE BIODIVERSITEIT TEGEN 2030

Het doel van het framework is om het verlies van zeer biodiverse en ecologisch rijke gebieden tegen 2030 tot bijna nul terug te brengen, met inachtneming van de rechten van inheemse en lokale gemeenschappen;

#2 HERSTEL VAN TEN MINSTE 30% VAN DE AANGETASTE GEBIEDEN TEGEN 2030

Het framework zal er voor zorgen dat tegen 2030 ten minste 30 procent van de gebieden met aangetaste landgebaseerd, binnenwater- en kust- en maritieme ecosystemen effectief wordt hersteld;

#3 EFFECTIEVE BESCHERMING VAN MINSTENS 30% VAN ALLE ECOSYSTEMEN OP AARDE IN 2030

Ervoor zorgen dat tegen 2030 ten minste 30 procent van de landgebaseerde, binnenwateren en kust- en maritieme ecosystemen effectief worden beschermd;

#4 JAARLIJKSE FINANCIERING VAN 200 MILJARD USD VOOR IMPLEMENTATIE TEGEN 2030

Tijdig genoeg geld mobiliseren om nationale actieplannen voor biodiversiteit uit te voeren, tegen 2030 minstens 200 miljard Amerikaanse dollar per jaar;

#5 VERMINDER DE VOETAFDRUK VAN DE CONSUMPTIE OP EEN EERLIJKE MANIER: BIJVOORBEELD DE WERELDWIJDE VOEDSELVERSPILLING MET 50% VERMINDEREN TEGEN 2030

Tegen 2030 de mondiale voetafdruk van consumptie op billijke wijze verminderen, onder meer door de wereldwijde voedselverspilling te halveren, de overconsumptie aanzienlijk terug te dringen en de afvalproductie substantieel te verminderen;

#6 DE GROOTSTE UITDAGING VOOR DE MENS IN 2050

Tegen 2050 moet de visie van de ondertekenaars van de CBD van “het leven-in-harmonie-met-de-natuur” worden vervuld;

Goed dat het framework er is, maar er is vooral werk aan de winkel om de biodiversiteit op aarde op peil te houden de komende decennia!

Biodiversity x Finance
In deze reeks bespreken we hoe we biodiversiteit aan financiële belangen kunnen koppelen.
Naar reeks