True pricing

7 dingen die je écht moet weten over de werkelijke kostprijs van producten
Lotte de Groot
6 april 2020

Door de digitalisering weten consumenten steeds meer over de herkomst van producten en onder welke omstandigheden ze worden gemaakt. Ook veel consumenten weten inmiddels dat eindeloze massaproductie en het streven naar absolute bodemprijzen ten koste gaat van onder andere het milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Dit bewustzijn leidt tot andere aankoopbeslissingen.  Als bedrijf wil je hier dus iets mee doen. Maar hoe ga je om met de groeiende vraag naar transparantie? En hoe bepaal je de échte waarde van een product? Het antwoord schuilt in true pricing: een geavanceerd rekenmodel om alle stappen in een productieketen glashelder te krijgen. Met deze inzichten kunnen bedrijven concrete stappen zetten om te verduurzamen. We nemen jou graag mee in deze ontwikkeling. Wat is True pricing en hoe werkt het precies?

1. Wat is true pricing?

Hoeveel het kost om een product te maken, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Schade aan mens en milieu zijn vaak niet doorberekend in de marktprijs. Door deze verborgen kosten inzichtelijk te maken en op te tellen bij de marktprijs, ontstaat de true price. Als bedrijven de sociale- en milieukosten in hun prijs meenemen, ontstaat een eerlijker systeem en word duurzaam produceren gestimuleerd.

2. Wat zijn externaliteiten?

Externaliteiten zijn verborgen kosten, in de vorm van negatieve impact op mens en milieu. Denk aan vervuiling van lucht, water en landbouwgrond of uitputting van grondstoffen, zoals metalen, olie en gas. Maar ook kinderarbeid, arbeidsongevallen en onderbetaling van partijen in de productieketen. True Price hanteert inmiddels meer dan dertig ecologische en sociale externaliteiten.

Op dit moment betaalt de veroorzaker niets voor externaliteiten: deze kosten worden gedragen door de maatschappij. Een cacaoboer bijvoorbeeld, die nauwelijks kan rondkomen van zijn inkomsten. Of toekomstige generaties die de gevolgen van klimaatverandering moeten dragen. True pricing helpt om al deze verborgen kosten in kaart te brengen, zodat we die eerlijk(er) kunnen verdelen of, nog beter, kunnen vermijden.

3. Hoe wordt de echte kostprijs berekend?

Stel, je koopt een product van € 5,- in de winkel. Jij bent een paar euro’s lichter, maar dat bedrag dekt niet de volledige kosten van het product, omdat de externaliteiten niet zijn meegerekend. Om het product te maken, is er bijvoorbeeld 10 kilogram CO2 uitgestoten. Daarnaast is er 50 liter water vervuild en gemiddeld vindt er een arbeidsongeval plaats per 30.000 gemaakte producten.

Met het True pricing-model kun je berekenen wat het kost om deze schade en dit letsel te herstellen. In dit geval moet de CO2-uitstoot worden gecompenseerd: deze kosten zijn € 0,10 per kilogram (in totaal € 1,-). Vervuild water kan worden gereinigd voor € 0,01 per liter (in totaal € 0,50). En de som van de medische kosten en het verlies aan welzijn is € 15.000,- per ongeval (dat is € 0,50 per product). Nu weet je dat de échte prijs niet € 5,- maar € 7,- is.

4. De achterliggende gedachte

De berekening van de echte kostprijs is gebaseerd op universele mensenrechten en rechten die daaraan gerelateerd zijn, zoals werknemersrechten en milieurecht. Is er sprake van schending van één van deze rechten? Dan wordt dit gekwantificeerd en vervolgens gemonetariseerd. De herstel- en compensatiekosten worden in kaart gebracht en omgezet in euro’s. Zo hangt er een duidelijk prijskaartje aan de negatieve impact. Milieukosten krijgen een groen prijskaartje, sociale kosten een rode.

 

5. Wat is remediatie?

Als een marktpartij een vergoeding biedt door alle schade te herstellen, of getroffenen te compenseren, noem je dit remediëren. Door remediatie wordt het groene en rode prijskaartje (zie hierboven) kleiner en gaat de echte prijs omlaag. Als je dit op de juiste manier richting je klanten communiceert, kun je je in een positieve zin onderscheiden van concurrenten.

6. Waarom is True pricing anders dan True Cost Accounting of LCA’s?

Om externaliteiten te kwantificeren, maakt True Price gebruik van Life-Cycle Assessments (LCA), Social Life-Cycle Assessments (S-LCA) en Natural Capital Accounting. Er zijn op dit moment verschillende methodes om externaliteiten inzichtelijk te maken en je bedrijf te verduurzamen. Wil je beter scoren op de milieuvoetafdruk van je bedrijfsprocessen, dan kun je kijken op het platform Ecochain Technologies. Een speler die helemaal gespecialiseerd is in de landbouwsector is Soil & More.

Al deze initiatieven zijn gerelateerd aan het concept True Cost Accounting, een methode om naast financiële winst ook te sturen op maatschappelijke winst van bedrijven. Welke methode je het beste kunt gebruiken, hangt af van de soorten maatschappelijke impact die je wilt maken met je bedrijf. Bij Circl werken wij samen met meerdere partijen. True Price helpt ons om op productniveau verborgen maatschappelijke kosten boven water te krijgen en of we deze kosten kunnen verhalen bij verantwoordelijke partijen in de productieketen.

7. True pricing in de praktijk

Chocolademerk Tony’s Chocolonely werkt al een tijdje toe naar de echte prijs van hun repen. Ze zijn ervan overtuigd dat transparantie over negatieve effecten de eerste stap is om de hele industrie te veranderen. Zo lieten zij al in 2013 een True Price-scan doen. Daaruit werd duidelijk dat er per kilo chocolade € 7,93 aan sociale- en milieukosten werden gemaakt. In 2017 was dat nog maar € 4,52: dat is 55 procent minder dan het industrie-gemiddelde. Recent heeft Tony’s Chocolonely besloten om de retailprijs met € 0,20 per reep te verhogen om alle CO2-uitstoot te remediëren. Zo willen ze klimaatverandering tegengaan samen met JustDiggit, die landherstelprojecten opzetten.

Het succes van Tony’s laat zien dat transparantie over maatschappelijke impact en omzetverhoging absoluut samen kunnen gaan. Ook andere sectoren nemen deze methodologie inmiddels over. Zo heeft ABN AMRO samen met Impact Institute een rapport gepubliceerd over true pricing in de jeansketen. Hierin werd duidelijk dat dat de gemiddelde spijkerbroek € 33,- te goedkoop is. Je ziet ook dat de financiële sector de maatschappelijke impact steeds meer in het jaarverslag vastlegt. Deze informatie kan worden gebruikt als basis voor besluitvorming, om zo steeds meer stappen te zetten naar gezonde, duurzame en eerlijke bedrijfsmodellen.

Reageer op dit artikel
Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.