Artikel

Circl Update – ABN AMRO Open, meer dan alleen tennis

Tijs Tibbertsma (Social Point) en Lotte de Groot (Circl Movement) vertellen over hun ervaringen tijdens het ABN AMRO Open.

Geplaatst op 21 februari 2024

Tijs Tibbertsma

Tijs Tibbertsma

Vierdejaars Student BSc Commerciële Economie

Lotte de Groot – header

Lotte de Groot

Program manager at Circl, initiative of ABN AMRO

Dit jaar vond het ABN AMRO Open plaats in de week van 10 februari. Een groot event waarbij naast de tenniswedstrijden, netwerken en kennis delen centraal staan. Zo worden er verschillende evenementen georganiseerd voor klanten en relaties van ABN AMRO, waarbij dit jaar zowel Circl Movement en Social Point betrokken waren. Lees hieronder in dit extra lange blog de ervaringen van Tijs, Stagair bij Circl Movement en Social Point, en Lotte, Programmamanager bij Circl Movement.

Op dinsdag 13 februari mocht ik (Tijs) het seminar over Kansenongelijkheid in het Onderwijs bijwonen. Dit event stond in het teken van kansenongelijkheid en welke mogelijkheden er zijn om dit te verminderen, maar nog liever, het tegen te gaan.

Het eerste onderwerp van het seminar was ‘brugfunctionaris als catalysator’ en wat een brugfunctionaris kan betekenen in het onderwijs. Een brugfunctionaris is de verbinder tussen de thuissituatie en de schoolsituatie. De thuissituatie heeft namelijk veel invloed op hoe het met een kind of jongere gaat.

Eén van hen vertelde over haar ervaring waarbij een ouder was overleden en zij de scholier opving. Waar de zorg stopt gaat een brugfunctionaris juist verder, op de momenten waar hulp het hardst nodig is.

Hierna betraden vijf jongeren het podium, die te maken hebben gehad met kansenongelijkheid. Via het Social Point van ABN AMRO in Rotterdam is er contact gelegd met deze jongeren. Er werden meerdere vragen aan de jongeren gesteld over wat deze ervaringen met hen hebben gedaan. Eén verhaal raakte mij het meest.

Eén van de jongeren werd uit huis geplaatst en kwam terecht in de jeugdzorg. Dit heeft een behoorlijke impact op hem gehad en dit draagt hij tot op heden met zich mee. Gelukkig heeft hij een manier gevonden om deze emoties te kunnen vertalen in poëzie. Dit is een manier voor hem om er in zijn eigen woorden over te kunnen praten.

De moderator vroeg of hij een stuk wilde voordragen, hij stemde in en de zaal werd stil. Ik kon de pijn in zijn stem horen bij elk woord. Dit gun je niemand. Ik vond het knap dat je op een vrij jonge leeftijd dit al durft te doen. Zijn verhaal gaf voor mij echt waarde aan dit evenement.

Als laatste kwamen twee vrouwen aan het woord, een basisschool directeur en één van de oprichters van Méér Muziek in de Klas. Ik vond dit een mooie koppeling met de vorige spreker. In het gesprek lag namelijk de nadruk op welke mogelijkheden kunstuitingen kunnen bieden binnen het onderwijs.

Hierbij komen jongeren op een jonge leeftijd in aanraking met kunst en muziek, waar zij in hun eigen omgeving wellicht helemaal niet mee in aanraking komen. Dit zorgt voor een verbreding van kennis en een mogelijkheid tot het ontdekken van talenten. Ik denk dat dit ontzettend belangrijk is. Het is namelijk voor velen ook een manier om te communiceren over hun gedachten en gevoelens.

Nadat alle sprekers het podium hadden verlaten werd er aan het publiek gevraagd wat ze mee gingen nemen uit dit seminar? Iemand gaf hier een treffend antwoord op. “Ik vond het een prachtig seminar, maar ik wil graag iets meegeven. Er is heel de avond gepraat over kansenongelijkheid, maar waarom praten wij niet over kansengelijkheid?

Het is juist de bedoeling dat wij spreken over waar we heen willen en niet steeds blijven benadrukken dat er een kansenongelijkheid is.” We moeten samen streven naar een oplossing, in plaats van stil blijven staan bij wat fout gaat. Ik vond dat een krachtige afsluiting was van het seminar.

 

Lotte was betrokken bij programmering van de Decarbonisatie Summit tijdens het ABN AMRO Open. Wat kun je als bedrijf doen om je CO2-uitstoot terug te dringen en hoe kunnen banken, en ABN AMRO specifiek, jouw bedrijf helpen? Er waren bijna 500 zakelijke klanten van ABN AMRO aanwezig. Lees hieronder hoe Lotte het heeft ervaren.

Het was voor het eerst dat we als Circl Movement bij zo’n groot opgezet programma van ABN AMRO betrokken waren. Voor mij persoonlijk heel erg leerzaam om binnen de krachten van een corporate een aansprekend en impactvol programma neer te zetten.

Het thema was decarbonisatie; het terugdringen van CO2-uitstoot en andere emissies. Een onderwerp waar iedereen in de zaal al op een manier mee bezig is. De boodschap was dan ook niet zozeer de urgentie om versneld te decarboniseren, dit was bij velen al bekend, maar juist de mogelijke transitiepaden en kansen om je bedrijf verder te innoveren.

Te gast waren onder andere Jellie Banga van Invest-NL, Faiza Oulahsen van Greenpeace, Diederik Samsom (stafkabinet van EU commissie) Sandra Phlippen (hoofdeconoom) en Solange Rouschop (Chief Sustainability Officer) van ABN AMRO.

In de break-out sessies was de interactie duidelijk te horen. De ondernemers gaven aan dat het laaghangend fruit makkelijk te realiseren is. Op het moment dat je wil gaan opschalen of een grotere impact wil maken, dan wordt het lastig. De ondernemers gaven aan dat je op dat punt hulp nodig hebt van de overheid (bijv. subsidies) of een bank (bijv. door langere terugbetaal periodes, lagere rentes etc.) om het rendabel te maken.

Dit zijn belangrijke geluiden waar ABN AMRO op heeft geantwoord met de klanten mee te zullen denken en per klant te kijken waar zij als bank bij kunnen helpen.

Beide programma’s gingen over om impact maken, gekoppeld aan een duidelijk handelingsperspectief. We zijn blij dat zo’n groot netwerkmoment wordt gebruikt om deze oproep tot actie mee te geven aan iedereen, iets waar Circl Movement zich elke dag voor inzet.

Foto door Hannie Verhoeven.