Artikel

De klimaatstrategie van ABN AMRO: een streven naar klimaatneutraal in 2050

ABN AMRO wil het verschil maken in de weg naar een duurzame economie door het verminderen van de CO2-uitstoot (decarboniseren) van het bedrijf te versnellen. Het doel is tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

Geplaatst op 16 augustus 2023

Het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt dat de wereld binnen de komende twee decennia anderhalve graad warmer wordt. De huidige inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen zijn niet voldoende. Er is meer nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hoe pakt een bank als ABN AMRO dat aan? In dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste strategische uitgangspunten van de klimaatstrategie van de bank. 

Oproep van Milieudefensie

Klik hier om het klimaatplan te downloaden.

ABN AMRO werd met de neus op de feiten gedrukt door de oproep van Milieudefensie. Die stelde een ultimatum aan grote vervuilende bedrijven: minder CO2-uitstoot veroorzaken, anders neemt de milieu-organisatie juridische stappen.

Dit was voor de bank het laatste zetje in de rug: het werd tijd om de duurzame initiatieven op te schalen en met een plan van aanpak te komen. Hoe gaat de bank een bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde? Sterker nog, hoe wordt de bank in 2050 klimaatneutraal?

De aanpak hiervoor is vastgelegd in een klimaatstrategie: een actieplan met prioriteiten en uitgangspunten waarmee ABN AMRO de duurzame transitie naar nul CO2-uitstoot wil realiseren.

Wereldwijde samenwerking door lidmaatschap NZBA

De bank heeft ten eerste deze klimaatverplichting geformaliseerd door lid te worden van de Net Zero Banking Alliance (NZBA). Het NZBA-kader biedt een internationaal erkende leidraad om de inspanningen voor minder CO2-uitstoot de juiste richting op te sturen.

Met het lidmaatschap maakt ABN AMRO nu deel uit van een wereldwijde groep banken die zich inzet om hun leningen- en beleggingsportefeuilles terug te brengen naar netto nul uitstoot in het jaar 2050. Dat betekent dat in 2050 de totale uitstoot van broeikasgassen van het bedrijf lager dan of gelijk moet zijn aan de uitstoot die wordt verwijderd.

Tussentijdse CO2-reductiedoelstellingen

Om de doelstellingen in 2050 haalbaar te maken en tussentijds te kunnen bijsturen waar nodig, stelt de bank een eerste reeks doelen op voor 2030. Deze zijn naast de leningenportefeuille en eigen activiteiten, ook gericht op vijf prioritaire sectoren met de hoogste CO2-uitstoot: olie en gas, energieopwekking, scheepvaart, commercieel onroerend goed en woninghypotheken.

In deze sectoren bevindt zich een groot deel van de klanten van ABN AMRO, waardoor de kans groot is dat er veel impact gemaakt kan worden met de klimaatdoelstellingen.

Als bank het goede voorbeeld geven

Een belangrijk onderdeel van de klimaatstrategie is het afstemmen van de eigen bedrijfsvoering op doelstelling: klimaatneutraal worden in 2050. Zo gaat de bank de uitstoot terugdringen door minder energie te verbruiken in eigen gebouwen en datacentra. Voor deze gebouwen wordt ook hernieuwbare energie ingekocht.

Daarnaast gaat de bank aan de slag met duurzame mobiliteit, om bijvoorbeeld de uitstoot van zakenreizen te verminderen. ABN AMRO wil als bank namelijk het goede voorbeeld geven aan hun klanten. Het naleven van het klimaatplan is dan ook een uitgelezen kans om deze langlopende ambitie te verwezenlijken.

Impact maken met klanten: duurzaam beleggen

ABN AMRO kan de meeste impact maken met hun klanten. De bank gaat hen daarom helpen en aanmoedigen om hun investeringen duurzaam te doen. Zo biedt ABN AMRO de beleggingsservice Discretionary Portfolio Management (DPM) aan. Hiermee kan de bank namens klanten, op basis van overeengekomen voorkeuren, duurzaam beleggen. Veel klanten openen een beleggingsrekening bij ABN AMRO, waardoor met deze service een aanzienlijke impact kan worden gemaakt.

Doelstellingen voor de leningenportefeuille

De leningenportefeuille van ABN AMRO bestaat voor meer dan de helft uit woninghypotheken. Een deel van de eerste reeks CO2-reductiedoelstellingen richt zich dan logischerwijs op dit deel van het portefeuille. ABN AMRO wil de CO2-uitstoot in deze sector terugdringen door bijvoorbeeld huiseigenaren met woninghypotheken te helpen de energieprestaties van hun huis te verbeteren, met tools als de Energiebesparingscheck.

Decarboniseren van bedrijfsmodel van klanten

Een ander groot onderdeel van de kredietportefeuille van ABN AMRO, zijn bedrijfsleningen. Ook hier stelt de bank tussentijdse doelen voor, met name voor klanten die opereren in de eerder genoemde koolstofintensieve sectoren.

Door onderzoeken uit te voeren, kan de bank bepalen waar klanten zich bevinden in het transitietraject naar een koolstofarme bedrijfsvoering. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen klanten kunnen nemen voor minder CO2-uitstoot, waarop ABN AMRO hen vervolgens kan ondersteunen en bijsturen waar nodig. Op deze manier kan ABN AMRO die klanten ondersteunen bij het zogeheten decarboniseren van hun bedrijfsmodel.

Waarborgen en versnellen van verduurzaming

Om het verduurzamen van eigen activiteiten én de activiteiten van klanten te waarborgen en te versnellen, is het Sustainability Centre of Excellence opgericht. Ook is er een bestuursstructuur opgezet om de uitvoering van de processen voor de klimaatdoelstellingen te beheren, inclusief duidelijke verantwoordelijkheden en rollen voor iedereen die hieraan bijdraagt.

De Group Sustainability Committee (GSC) is één van de belangrijkste onderdelen van deze structuur, zij adviseert de Executive Board over duurzaamheid, neemt zelf beslissingen op duurzame thema’s en heeft een sturende rol voor wat betreft het klimaatplan.

Drie hefbomen naar netto-nultransitie

Ten grondslag aan al deze doelstellingen ligt het werken aan de drie hefbomen van de netto-nultransitie: verminderen van energieverbruik, overgaan naar schonere energie en investeren in nieuwe technologieën om schadelijke effecten van fossiele brandstoffen te verminderen in het transitieproces. ABN AMRO zal prioriteit geven aan investeringen in de ontwikkeling van oplossingen die de netto-nultransitie vergemakkelijken.

Kredietverlening voor duurzame oplossingen verhogen

Om een koolstofarme economie via deze drie hefbomen te verwezenlijken, is financiering voor innovatieve klimaattechnologieën en infrastructuur (zoals waterstof, hernieuwbare elektriciteit en koolstofafvangtechnologie) nodig.

ABN AMRO wil de kredietverlening aan deze duurzame technologieën tegen 2025 aanzienlijk verhogen. Ook is een grote investering nodig om de transitie te starten. De verwachting is dat tegen 2030 een totaalbedrag van (maximaal) 1 miljard euro aan startkapitaal wordt toegewezen aan bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen en daarmee vooroplopen als het gaat om de transitie naar nul CO2-uitstoot.

Samenwerken met belanghebbende partijen

Boven water staat dat de bank deze transitie niet alleen kan realiseren. Dit vraagt om meerdere samenwerkingen, en betere relaties met institutionele beleggers en klanten met grote vermogens. ABN AMRO werkt daarom samen met de overheid en andere belanghebbenden. Ook is ABN AMRO betrokken bij meerdere internationale initiatieven, zoals de Equator Principles voor projectfinanciering en de Poseidon Principles. Zij hebben als doel om het klimaat in de scheepvaartfinanciering te integreren.

Onzekerheid in afhankelijkheid

Hoewel de actieplannen en samenwerkingen vastgesteld zijn in het klimaatplan, brengen deze een grote afhankelijkheid met zich mee. Overheden en andere financiële toezichthouders spelen een cruciale rol bij het creëren van een ondersteunende omgeving voor het naleven van de klimaatambities. Klanten spelen ook een essentiële rol in de transitie. De bank is van hun investeringen afhankelijk: de klant moet blijven geloven in de positieve impact op het klimaat en de maatschappij.

De transitie naar koolstofarm in volle gang

Deze eerste reeks doelstellingen voor koolstofreductie die in dit rapport zijn gepubliceerd, is nog maar het begin van het streven naar een koolstofarme economie. ABN AMRO is vastbesloten de doelstellingen regelmatig te herzien en bij te werken waar nodig, met nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de klimaatambities in acht houdend. En met de jaarlijkse verslagen kan de bank ons inzicht geven in de voortgang van de klimaatprestaties. Zo is ook ABN AMRO op weg naar netto nul CO2-uitstoot in 2050.