Artikel

Wij zijn Circl Movement!

Circl wordt Circl Movement, zonder gebouw maar wel met een vast adres: www.circl.nl.

Geplaatst op 31 augustus 2023

Merijn 2

Merijn van den Bergh

Head of Circl Movement

Circl Movement staat voor kennis delen, impactvolle ontmoetingen initiëren en het aanzetten tot actie bij iedereen die snapt dat het anders moet én kan.

Verandering is noodzakelijk

Samen met onze partners en ons netwerk maken we programma’s die tot actie oproepen en hiervoor handvatten aanreiken. Circl Movement is onderdeel van ABN AMRO en we werken samen met vele afdelingen binnen de bank om samen met onze collega’s en met onze klanten de systeem verandering die zo nodig is in te zetten. Deze systeemverandering gaat leiden tot een verbetering van onze leefomgeving zodat generaties na ons daar profijt van hebben.

Het “living lab”

Doordat we de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij de bouw en exploitatie van het gebouw CIRCL snappen we dat een goede duurzame bedrijfsvoering geen makkelijke opgave is, in een pand dat een experiment was en dus zijn imperfecties kende. Door ons in te leven in de geest van het “living lab” dat CIRCL was en op zoek te gaan naar werkbare oplossingen is het ons gelukt een goed draaiend bedrijf op te zetten met alle bijbehorende ups en downs.

Klik op de afbeelding om meer te lezen over Circl Movement en CIRCL het gebouw.

De technologieën die we hebben toegepast waren innovatief en gericht op het voorkomen van verspilling en vervuiling. Echter bleek niet de technologie de sleutel, maar het aanpassen van ons gedrag aan de schaarste was wat uiteindelijk leidde tot het succes van CIRCL. Klimaatadaptatie is in die zin simpel, als het ons lukt ons gedrag aan te passen aan de grenzen die de aarde ons stelt, dan zou het goed moeten komen. Het enige wat we hoeven te doen is een klein beetje comfort opgeven.

De volgende stap

De kennis die we met deze ervaringen hebben opgedaan en hebben gedeeld via het “right to copy” principe zijn de basis voor de Circl Movement. Door de programmering van de Circl Movement is er een zeer actief netwerk ontstaan, dat bereid is om te delen, te leren en te ondernemen. Dat doen we met elkaar, met lef, zonder de risico’s uit het oog te verliezen. CIRCL is een prachtig gebouw en inmiddels een symbool voor circulariteit. Maar een gebouw staat op één plek en is daarmee beperkend voor wat we werkelijk willen bereiken. De Circl Movement is blijven groeien en nu is het tijd om een scale-up te worden door het gebouw achter ons te laten en het land in te trekken. En wellicht zelfs verder dan dat, buiten onze landsgrenzen. Daarmee bereiken we een nog groter publiek én wordt onze impact groter.

Doen wat nodig is

We zijn maanden geleden gestart met veelbelovende samenwerkingen en onze zoektocht naar inspirerende instanties en dito locaties. We hebben de lat hoog liggen en gelukkig komen we steeds meer partijen tegen die ons inspireren door de lat zelfs nóg hoger te leggen. Maar altijd met als doel: wat we doen moet leiden tot actie. Alleen met het schrijven van rapporten, plannen maken en datamodellen opstellen, reduceren we onze voetafdruk niet en veranderen we het klimaat niet. We moeten handvatten aanreiken die ondernemers helpen in hun zoektocht naar concrete oplossingen. Dat is wat we willen bereiken met onze programmering. Daar staat Circl Movement voor!

Laten we samen doen wat nodig is! Welkom bij Circl Movement.