donderdag 15 apr 2021, 16.00 - 17.00

Energy Transition Thursday #12 | Kernenergie

Verdienmodellen op de Snijtafel

Gratis toegang

Livestream

In samenwerking met

Logo ABN AMRO

Om onze energiemix groener te maken hebben we meer nodig dan duurzame technieken; een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. In Energy Transition Thursday behandelen we veelbelovende duurzame technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Bij elke sessie ontleden specialisten uit de sector de techniek én het verdienmodel. In de editie van april gaat het over kernenergie.

Ruim een kwart van de elektriciteit in Europa wordt opgewekt via kernenergie en in Nederland is dat 3 procent. Echter is kernenergie een controversieel onderwerp. De voorstanders geven aan dat het een schone en veilige energiebron is met een lage CO2-uitstoot, wat helpt bij het tegengaan van klimaatverandering. De tegenstanders verwijzen naar het kernafvalprobleem en de kernrampen uit het verleden met de daarbij horende veiligheidsproblematiek.

De experts zijn verwikkeld in een lastige discussie en wegen met elkaar de voor-en nadelen af. Ze bevestigen samen de feiten en ontkrachten de fabels. Daarnaast bespreken ze ook wat eventuele andere opties zijn. Thema’s zoals kosten, onder welke voorwaarden krijg je een vergunning om een kerncentrale te bouwen en de veiligheid van het afval komen ook aan bod. De vraag voor de kijker is duidelijk: ben je voor het afschakelen, behouden, of opschakelen van kerncentrales?

Energy Transition Thursday
De energietransitie op de snijtafel. Elke aflevering een duurzame techniek én verdienmodel ontleed.
Naar reeks