donderdag 10 dec 2020, 16.00 - 17.00

Energy Transition Thursday #9 | Warmtenetten

Verdienmodellen op de Snijtafel

Gratis toegang

Livestream

In samenwerking met

Logo ABN AMRO

Om onze energiemix groener te maken hebben we meer nodig dan duurzame technieken; een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. In Energy Transition Thursday behandelen we veelbelovende duurzame technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Bij elke sessie ontleden specialisten uit de sector de techniek én het verdienmodel. In de laatste aflevering van 2021 bespreken de experts de warmtenetten.

In de laatste jaren stappen steeds meer mensen over op een collectief warmtesysteem. Waar voorheen de meeste Nederlanders een cv-ketel hadden in hun huis en bedrijven vaak hun eigen warmtevoorzieningen hadden, zie je nu steeds meer een gedeelde warmtebron die meerdere huizen verwarmt. De verbindende factor in dit systeem is het warmtenet. Het streven is om een derde van de huishoudens op een duurzaam collectief warmtenet te krijgen in 2050.

Warmtenetten zijn niet nieuw; ze stammen uit het einde van de 19e eeuw waarbij middels stoom warmte werd gegenereerd. Als samenleving zijn we op weg naar de 5e generatie van warmtenetten waarbij er andere materialen worden gebruikt en de temperaturen lager worden. Zo wordt er nu gekeken naar zonne-energie of aardwarmte. Met de verschillende duurzame middelen om elektriciteit om te zetten in warmte, kan er nu ook op verschillende temperaturen warmte worden gegenereerd.

Het ideaalbeeld is dat ieder huishouden gaat verduurzamen door af te stappen van het gas. Een mogelijkheid hiervoor is het gebruik maken van duurzame lokale bronnen. Het duurzaam maken van nieuwbouwhuizen is geen probleem. Het obstakel ligt in de verduurzaming van de bestaande bouw, want daar is te weinig draagvlak voor. De experts bespreken deze en andere belemmeringen en de mogelijke oplossingen om zo veel mogelijk warmtenetten aan te sluiten in de komende jaren.

Meer weten over het onderwerp? Luister dan naar de podcast ‘De Expert en de leek’:

Energy Transition Thursday
De energietransitie op de snijtafel. Elke aflevering een duurzame techniek én verdienmodel ontleed.
Naar reeks