Colleges & Masterclasses

woensdag 9 sep 2020, 00.00 - 00.00

De Grote Reset Live #1: De Ontwakende Consument

Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie - #1 Kaj Morel & Jaap Tielbeke

Gratis toegang

In samenwerking met

ABN vierkant

De Grote Reset bouwt voort op de Corona Reset webinarreeks. Ook in dit programma ga je in gesprek met frisse denkers, visionairs en eigentijdse profeten over het inrichten van een nieuw tijdperk. Na de succesvolle webinarreeks 'Corona Reset' volgt onze eerste Live Meetup met als thema: De Ontwakende Consument.

De coronacrisis heeft plots en pijnlijk de problemen van onze huidige economie blootgelegd. Tegelijkertijd liet ze ons inzien dat het ook anders kan. Het was misschien maar heel even, maar wij hebben gezien dat een wereld met schonere lucht, helder water en mensen die naar elkaar omkijken mogelijk is.

Om dit vast te houden en een nieuw tijdperk in te luiden hebben wij een andere economie nodig. Een economie die goed voor de mens zorgt terwijl zij de grenzen van ons planeet respecteert.

Hoe richten we deze nieuwe economie in? Wat hebben we nodig om doorbraken richting een duurzamere en socialere toekomst te realiseren? Waar liggen nú – ondanks alle uitdagingen – kansen om de reset knop in te drukken? Precies daarover willen we met jou in gesprek!

1. WEBINAR [16.00–17.00 uur]

Deze editie heb je de mogelijkheid om Kaj Morel en Jaap Tielbeke te spreken over de invloed die je als consument hebt. Samen met Kaj openen we onze blik en bevragen we de aannames die we hebben over het economische systeem waarin we als consument functioneren. Daarnaast vragen we ons samen met Jaap af tot waar de invloed van de individuele consument reikt. De webinar vindt plaats tussen 16.00 – 17.00 uur en je kan je aanmelden via de knop bovenaan deze pagina.

 

2. MEET-UP [14.30–19.30 uur]

Voor en na de webinar organiseren we een meet-up in Circl. Als jij je hier voor opgeeft dan kun je de webinar live bijwonen. We zijn super blij dat we de deuren van Circl weer mogen openen voor jullie. Om dit te vieren hebben we een speciaal programma bedacht voor 30 frisse denkers. Dit programma staat in het teken staat van elkaar live ontmoeten, ideeën uitwisselen en lekker eten*. Deze dag vormt gelijk het startschot voor De Grote Reset Community, een groep die samen reflecteert en bouwt aan een duurzamere en socialere wereld.

Dus heb jij een frisse kijk op de samenleving van de toekomst én heb je een visie hoe we daar komen? Dan ben jij de frisdenker waar wij op zoek naar zijn! Stuur ons een mail o.v.v. ‘Reset Meetup’ waarin je aangeeft waarom jij er graag deel van uitmaakt. De beste ideeën krijgen een persoonlijke uitnodiging voor het live event en het aansluitende  community diner** in Circl.

*Wij zorgen uiteraard dat alle live ontmoetingen op gepaste afstand plaatsvinden en er rekening wordt gehouden met alle regels omtrent de bestrijding van Covid-19.

**We houden de ontwikkeling om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nauwlettend in de gaten. Als de maatregelingen voor de horeca worden aangescherpt kan dit effect hebben op de organisatie van het diner. Wij stellen jou hier dan persoonlijk van op de hoogte.

Check hieronder de highlights van de Webinar

 • Begint een beter milieu echt bij jezelf?

Volgens journalist Jaap Tielbeke niet. De slogan “Een beter milieu begint bij jezelf” stamt uit de jaren 90 en was bedoeld om mensen bewust met het milieu om te laten gaan, zoals het licht uit doen als je een ruimte verlaat. Maar nu is de ecologische crisis groter dan ooit, dit heeft dus duidelijk niet (genoeg) geholpen.

Volgens Jaap is deze slogan vooral gunstig voor de grote bedrijven. Zij worden zo ontzien van de verantwoordelijkheid en leggen vaak het schuldgevoel neer bij de consument. En dat terwijl de consument zelf helemaal niet genoeg kracht heeft om het milieu te beschermen. Die rol komt nou juist weer de bedrijven toe.

Gedragspsycholoog en ondernemer Kaj Morel denkt dat het vooral voor je eigen bewustzijn erg belangrijk is dat je kijkt naar wat je zelf kunt doen voor een beter milieu. Als niemand zich zou verwonderen over wat er misgaat in onze economie zou er ook nooit iets veranderen. Maar ook Kaj denkt dat vooral de grote bedrijven en bedrijven die werken met fossiele brandstoffen moeten veranderen wil het milieu verbeteren.

 • Is economische groei de oplossing voor onze maatschappelijke problemen?

Kaj vertelt dat onze huidige economie zo is ingericht dat groei altijd nodig is. Maar dit kan veranderd worden, zodat groei niet altijd nodig is. Een duurzame samenleving heeft een ander soort economie nodig, eentje die niet gefocust is op altijd maar groeien.

Een economie die de mens dient en niet andersom. Om deze verandering werkelijkheid te maken hebben we politieke leiders nodig die dit omarmen en populair maken, maar ook het bedrijfsleven moet hierin een belangrijke rol spelen.

 • Begint een beter milieu dan bij meer overheidsinvloed of moeten grote bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen?

Jaap gelooft niet echt dat grote bedrijven goed kunnen verduurzamen, zelfs als ze dit zelf graag willen. Het is vaak te ingewikkeld en het hangt met te veel factoren samen. Kijk maar naar Unilever. Zij beseffen hoe veel maatschappelijke impact zij als bedrijf kunnen maken en toch is de grote switch er nog niet.

Jaap denkt wel dat strengere wet en regelgeving kan leiden door snelle en grootschalige verandering. Ook zouden grote bedrijven hiervan kunnen profiteren, omdat verduurzaming daardoor een stukje makkelijker zou kunnen worden. Kortom: Betere en strengere regelgeving kan een structurele verandering te weeg brengen.

 • Niet meer focussen op economische groei is een grote ingreep in het systeem. Zou dit überhaupt kunnen werken als niet de hele wereld hieraan meedoet?

Kaj gelooft van wel en noemt als voorbeelden landen als Nieuw-Zeeland, Schotland, Finland en IJsland nu al echt andere keuzes maken door niet meer te focussen op het altijd maar laten groeien van het bruto binnenlands product.

Dus een systeemverandering kan zeker op kleine schaal al beginnen, maar de gevolgen voor de hele wereld kunnen we nog niet weten, want we hebben het nog niet eerder geprobeerd. Maar bovenal is het belangrijk dat mensen ervan overtuigd zijn dat het huidige systeem in ieder geval niet werkt, zodat ze het hele systeem willen veranderen.

 • Zijn we te laat om het milieu te redden als we wachten op de politiek?

Als je het aan de sprekers vraagt gaat nu allemaal nog niet snel genoeg in de politiek. Maar er veranderen al wel degelijk dingen en die kunnen grote impact hebben. Denk maar aan het snelheidslimiet van 100km/h. Uiteindelijk is de politiek de plek waar grootschalige veranderingen moeten gebeuren en dat dat niet altijd even snel gaat hoort ook bij het democratische proces.

Maar in de transitie naar een duurzamere maatschappij heeft iedereen zijn steetje bij te dragen en moeten we het toch samen doen. De burger is niet langer alleen maar consument. Het bedrijf is niet langer alleen maar gericht op financiële winst. En de politiek faciliteert niet langer de status quo maar toont leiderschap voor een ander systeem.

 

Programma Meet-up

 • 14.00 uur - Inloop
 • 14.30 uur - Welkom + Introductie van het programma
 • 14.40 uur - Workshop "De Kracht van Verwondering" o.l.v. Kaj Morel
 • 15.45 uur - Korte Break
 • 16.00 uur - Start plenair programma (webinar)
 • 17.10 uur - Korte Break
 • 17.30 uur - Netwerkdiner
 • 19.30 uur - Einde
N.ieuw E.conomisch O.ntwerp
Hier vind je webinars, podcasts, videos, artikelen en data voor meetup’s over het inrichten van een nieuw tijdperk. We gaan in gesprek met frisse denkers, visionairs en jullie en zoomen in op vijf onderwerpen die de economie kunnen resetten.
Naar reeks