Colleges & Masterclasses

donderdag 16 jul 2020, 00.00 - 00.00

Energy Transition Thursday #5 | Biobrandstof voor de luchtvaart

Verdienmodellen op de Snijtafel

Gratis toegang

Livestream

In samenwerking met

Logo ABN AMRO

Om onze energiemix groener te maken hebben we meer nodig dan duurzame technieken; een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. In Energy Transition Thursday behandelen we veelbelovende duurzame technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Bij elke sessie ontleden specialisten uit de sector de techniek én het verdienmodel. Deze keer worden de kansen en valkuilen ontrafeld van Sustainable Aviation Fuels, oftewel duurzame brandstof voor de luchtvaart.

Commerciële luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de wereldwijde CO2-emissies en is volgens het IEA hard op weg naar een verdrievoudiging van hun uitstoot in 2050. De industrie zelf zegt vanaf dit jaar alleen nog maar te willen groeien mits het CO2-neutraal gebeurt. Daarnaast moet in 2050 de netto uitstoot minimaal 50% onder het niveau van 2005 liggen.

Terwijl de vliegtuigen vanwege de coronacrisis massaal aan de grond blijven is er tegelijkertijd een stevig debat over de vraag of verduurzaming een verplichte voorwaarde in ruil voor staatssteun moet zijn. De Nederlandse staat steunt KLM met een toezegging van 3,4 miljard euro, maar heeft in de onderhandelingen geen aanvullende duurzaamheidseisen gesteld. De afspraak dat KLM in 2030 de CO2-uitstoot per passagier per kilometer met de helft heeft teruggebracht ten opzichte van 2005 werd wel opnieuw benadrukt.

Bij SkyNRG geloven ze dat Sustainable Aviation Fuel, kortweg SAF, essentieel is om de luchtvaartdoelstellingen te bereiken. SAF is biobrandstof, een schoon alternatief voor fossiele brandstof. SAF wordt gemaakt van reststromen van biologische oorsprong zoals frituurvet, agri-residuen of niet-fossiele CO2. Dit type brandstof heeft de potentie om 80% zuiniger te zijn dan de fossiele variant, afhankelijk van wat voor biomassa er gebruikt wordt.

In deze Energy Transition Thursday kijken we naar hoe de toekomst van biobrandstof eruitziet in de luchtvaart en wat we leren als we verder kijken dan het publieke debat.

Meer weten over het onderwerp? Luister dan naar de podcast ‘De Expert en de leek’:

 

Meer weten over biomassa en wat daarachter schuilt? Luister dan naar de podcast van Studio Energie met Martin Junginger op deze pagina te vinden onder de rubriek ‘Lees meer’.

Energy Transition Thursday
De energietransitie op de snijtafel. Elke aflevering een duurzame techniek én verdienmodel ontleed.
Naar reeks