Colleges & Masterclasses
do 16 jul 2020, 09.03
Webinar

Energy Transition Thursday #5 | Biobrandstof voor de luchtvaart

Verdienmodellen op de Snijtafel
Gratis, extern reserveren

Om onze energiemix snel te vergroenen hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In deze serie behandelen we veelbelovende technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Waar liggen kansen? Welke obstakels moeten nog worden weggewerkt? Wat is feit en wat is fictie? Bij elke sessie ontleden specialisten uit de branche de techniek én het verdienmodel. Daarbij lichten ze de werking van de techniek toe, duiden ze het juridisch kader en verkennen ze hoe financiering kan bijdragen aan versnelling van de techniek. In deze aflevering bespreken we de belofte van Sustainable Aviation Fuels, ook wel duurzame brandstof voor de luchtvaart. We doen dat deze keer in de vorm van een webinar. Praat je online mee?

BEKIJK HIER DE WEBINAR TERUG

 

In het onlangs gepubliceerde voortgangsrapport van het Internationale Energie Agentschap staat het stoplicht van de luchtvaart op oranje. ‘More efforts needed’. Commerciële luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de wereldwijde CO2-emissies en is volgens het IEA hard op weg naar een verdrievoudiging van hun uitstoot in 2050. De industrie zelf zegt vanaf dit jaar alleen nog maar te willen groeien als dat CO2-neutraal gebeurt. Daarnaast moet in 2050 de netto uitstoot minimaal 50% onder het niveau van 2005 liggen. Hoe ziet de weg richting de duurzame toekomst van de luchtvaart er dan uit?

Die vraag is actueler dan ooit. Want terwijl de vliegtuigen vanwege de coronacrisis massaal aan de grond blijven woedt er in de samenleving een stevig debat over de vraag of verduurzaming een verplichte voorwaarde in ruil voor staatssteun moet zijn. De Nederlandse staat steunt KLM met een toezegging van 3,4 miljard euro maar heeft in de onderhandelingen geen aanvullende duurzaamheidseisen gesteld. De afspraak dat KLM in 2030 de CO2-uitstoot per passagierkilometer met de helft heeft teruggebracht ten opzichte van 2005 werd wel opnieuw onderstreept.

Bij SkyNRG geloven ze dat Sustainable Aviation Fuel, kortweg SAF, essentieel is om de luchtvaartdoelstellingen te bereiken. SAF is biobrandstof, een schoon alternatief voor fossiele brandstof. SAF wordt niet geraffineerd uit aardolie, in plaats daarvan wordt het gemaakt van reststromen van biologische oorsprong zoals frituurvet, agri-residuen of niet-fossiele CO2.

Dit type brandstof heeft het potentieel om 80% zuiniger te zijn dan de fossiele variant. Dan maakt het wel uit welk soort biomassa wordt gebruikt. Of biomassa wel of niet duurzaam is hangt af van de exacte bron en de exacte toepassing. Wil je meer weten over de rijkheid die schuil gaat achter het containerbegrip biomassa? Luister dan naar de podcast van Studio Energie met Martin Junginger, de link staat onderaan de pagina.

In deze aflevering van Energy Transition Thursday onderzoeken wij zoals je van ons gewend bent weer de kansen en belemmeringen voor opschaling van een verdienmodel. Hoe ziet de toekomst van biobrandstof voor de luchtvaart er uit en wat leren we als we verder kijken dan het publieke debat? Meld je aan en praat mee!

Energy Transition Thursday - De energietransitie op de snijtafel
Om onze energiemix snel te vergroenen hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In deze serie behandelen we veelbelovende technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Waar liggen kansen? Welke obstakels moeten nog worden weggewerkt? Wat is feit en wat is fictie? Bij elke sessie ontleden specialisten uit de branche de techniek én het verdienmodel. Daarbij lichten ze de werking van de techniek toe, duiden ze het juridisch kader en verkennen ze hoe financiering kan bijdragen aan versnelling van de techniek. Kom naar Circl en leg elke maand samen met experts de energietransitie op de snijtafel!
Bekijk meer
Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.