Mobility as a Service; Delen is het nieuwe bezitten

Vervoersmarkt staat voor een rigoureuze ommekeer

De circulaire economie vraagt om nieuwe business modellen waarin we het verbruik van grondstoffen terugdringen. Een manier om dat realiseren is als producenten gaan transformeren tot dienstverleners, via het zogenaamde as-a-service model. In navolging van het ‘City-as-a-service’ rapport van vorig jaar, publiceerde Franka Rolvink Couzy het rapport: Mobility-as-a-service.

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat ruim 64 procent van de Nederlanders bereid is zijn reisgedrag te heroverwegen. Dat is opmerkelijk, omdat 60 procent nu slechts incidenteel of helemaal niet met het openbaar vervoer reist. Hoewel 93 procent nog geen gebruikmaakt van deelvervoer, verwacht 55 procent wel dat deelvervoer in de komende jaren populairder wordt.

Bijna de helft van de Nederlanders staat open voor Mobility as a Service (MaaS): een vervoersabonnement waarmee zij voor een vast bedrag per maand gebruik kunnen maken van alle mogelijke vormen van deel – en openbaar vervoer. In dit toekomstbeeld kunnen zij met behulp van een ‘real time’ app worden geadviseerd over de meest efficiënte route, ongeacht het type vervoer. Ze stellen echter wel als harde voorwaarde dat deze wijze van vervoer hen net zo eenvoudig op de plaats van bestemming brengt als de eigen auto, motor of fiets.

MaaS is volgens ABN AMRO in potentie een veelbelovende oplossing voor de onderbenutting van stilstaande voertuigen, steeds grotere verkeersdrukte en files, opstoppingen in stedelijke gebieden, en de luchtverontreiniging die dit tot gevolg heeft.

Notificatie:
AdBlocker gedetecteerd.
Door het gebruik maken van dit soort software, kan de website minder goed tot slecht functioneren.