Artikel

Ex’tax: Een essentiële stap naar de circulaire economie

Maar wat is Ex’tax eigenlijk?

We leven in een tijd waarin we van de ene crisis naar de andere lijken te springen. Juist dan is het goed om aandacht te besteden aan oplossingen die grote impact kunnen hebben. The Ex’tax Project werkt aan zo’n oplossing: het belasten van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling waardoor de lasten op arbeid omlaag kunnen. Dat klinkt misschien simpel, maar de uitvoering ervan is ingewikkeld. Wat Ex’tax precies is en hoe de invoering werkt, dat lees je hier.

Wat is Ex’tax eigenlijk?

Ex’tax is een belastingshift die de inclusieve, circulaire economie stimuleert en werkloosheid, overconsumptie en vervuiling tegen gaat. Het voorstel is om de belasting op natuurlijke bronnen en vervuiling te verhogen.

Daarmee wordt het duurder om nieuwe grondstoffen te gebruiken en is het voor bedrijven financieel aantrekkelijker om duurzaam te ondernemen. De inkomsten hiervan worden vervolgens gebruikt om de belasting op arbeid te verlagen. Dit creëert meer banen en beschermt de kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wie moet er voor zorgen dat Ex’tax wordt ingevoerd?

Uiteindelijk ligt de besluitvorming bij de overheid. De politiek maakt beslissingen over de wetgeving en stelt de regels op waar bedrijven zich aan moeten houden. In het verleden is vaak gebleken dat bedrijven een enorm grote invloed hebben op de politiek. Dit kan voordelig zijn op het gebied van het maken van nieuwe beleidsplannen, maar ook nadelig als het gaat om het tegenhouden van veranderingen.

Vanuit de overheid worden er al een aantal Ex’tax principes toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de belasting op aardgas of luchtvaart. Maar bedrijven lopen toch vaak nog voor op overheden als het gaat om circulaire initiatieven of ambities om klimaatneutraal te worden.

Waarom moet Ex’tax nu geïmplementeerd worden?

We zien de gevolgen van de klimaatcrisis steeds meer in de wereld. In ons dagelijks leven hebben we daar wellicht nog niet zoveel last van, maar dat komt steeds dichterbij. Hoe eerder we beginnen met het geleidelijk invoeren van Ex’tax principes, hoe beter bedrijven en ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden en de nodige maatregelen nemen.

Nu hebben we nog de mogelijkheid om veranderingen geleidelijk in te voeren. Als we daar te lang mee wachten, moeten we straks gaan rennen om alles gedaan te krijgen. En dat zal voor veel bedrijven nadelig zijn.

Waar liggen de hobbels voor het invoeren van Ex’tax?

De grootste hobbels zijn het creëren van voldoende politieke wil en ondersteuning krijgen vanuit het bedrijfsleven. Zonder die twee componenten kan Ex’tax niet ingevoerd worden. Daar ligt dan ook het meeste belang bij en wordt het hardst aan gewerkt.

De tweede stap waarnaar gekeken wordt is het daadwerkelijk invoeren van Ex’tax. Er worden wel al delen opgepakt door de overheid, maar dit moet in een overkoepeld plan opgenomen worden. Nu ligt de focus vooral op plannen die binnen de 2 tot 4 jaar dat een regering actief is gerealiseerd kunnen worden. Maar we kunnen de economie pas echt verbeteren als er een goede aanpak wordt ontwikkeld voor op de lange termijn.

Wat is de rol van financiële instellingen bij Ex’tax?

Financiële instellingen hebben zelf vooral baat bij het verlagen van arbeidsbelasting, aangezien zij zelf geen producten leveren. Maar financiële instellingen zijn er ook bij gebaat dat de bedrijven waar zij in investeren goed presteren.

Voor veel bedrijven zal de verlaging van arbeidsbelasting als groot voordeel worden gezien terwijl het verhogen van belasting op grondstoffen voor bedrijven juist een uitdaging is. Door als financiële instelling de Ex’tax beweging te onderschrijven kunnen zij klanten helpen bij het overstappen naar een duurzamer bedrijfsplan.

Wat voor effect heeft de coronacrisis op het idee van Ex’tax?

Door de coronacrisis worden de zwakke plekken in onze economie, en daarmee de relevantie van Ex’tax, extra benadrukt. In de lineaire economie wordt al jaren gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk productieproces waarbij zo min mogelijk arbeid komt kijken. Arbeid is immers duur door de hoge belastingen die erop gevoerd worden. De coronacrisis laat juist zien hoe belangrijk dit mensenwerk is.

Daarnaast stijgen de werkloosheid cijfers enorm door de crisis. Ex’tax maakt arbeid aantrekkelijker omdat het minder duur wordt. Daardoor kunnen er meer banen gecreëerd worden en is er meer plek voor arbeid in productieprocessen.

De coronacrisis laat ook zien hoe afhankelijk we zijn van internationale ketens en hoe snel het mis kan gaan. De noodzaak van een regionale en circulaire economie wordt hierdoor benadrukt, principes die haalbaar zijn met de ideeën van Ex’tax.

 

N.ieuw E.conomisch O.ntwerp

Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie.


Lees meer over het inrichten van een nieuw tijdperk op ‘De Grote Reset’, een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie. Met webinars, podcasts en artikelen zoomen we in op de vijf onderwerpen die nodig zijn voor een reset van onze samenleving.

Lees meer
N.ieuw E.conomisch O.ntwerp
Een platform voor frisse denkers over een nieuwe economie.
Naar reeks