Video

Richt je op de minderheid, dan volgt de meerderheid

DE BOUW BREEKT DOOR #4 - Leontien de Waal, Sector Banker Bouw, gaat langs bij Norbert Schotte.

Geplaatst op 5 september 2023

Leontien

Leontien de Waal

Sector Banker Bouw @ ABN AMRO

DE BOUW BREEKT DOOR #4 - Norbert Schotte, transitiemaker en ‘aanvoerder’ van ruim 300 marktpartijen die demissionair minister Hugo de Jonge oproepen om een nieuwe en betere CO2 eis voor het bouwen te introduceren. Norbert maakt zich sterk voor een radicale versnelling van duurzaam bouwen.

Doe de dingen goed en niet minder slecht

We spreken Norbert bij de summit van de Duurzame 50. Een evenement waar duurzame impactmakers werken aan een persoonlijk actieplan om hun ambities nog meer kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om bouwen met minder CO2 uitstoot. Het beperken van CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door materiaalgebruik begint al bij ‘niet bouwen’. Zo hebben we tot 2030 geen 900.000 nieuwe woningen nodig volgens Norbert.

Maar liefst 40% van de huizen wordt door slechts 1 persoon bewoond. Dus als we wat meer liefde in de maatschappij brengen en wat meer eenspersoonhuishoudens kunnen samenvoegen, dan hoeven we al minder te bouwen.

Als je vervolgens gaat bouwen, doe het dan allereerst met gebruikte materialen en vervolgens zo veel mogelijk met biobased materialen in plaats van met staal en beton. Als je gaat bouwen met nieuwe materialen, doe het dan met echt goede materialen en niet met minder slechte materialen. Zo heeft nieuw houten materiaal een veel minder negatieve impact dan bijv. staal of beton.

Als je voor houten materialen kiest is het goed om te kijken of de materialen een stapje verder gaan dan de ‘do no harm’ grens. Hout dat uit niet-duurzaam beheerde bossen komt en uit een ander land moet komen, heeft dan wel minder negatieve impact dan staal of beton maar dit kan natuurlijk beter en slimmer. Bijvoorbeeld door te kiezen voor hout uit in Nederland duurzaam beheerde bossen. Je kiest dan voor echt goede materialen.

Sociale transitie is het belangrijkst

De belangrijkste transitie van dit moment is niet de energietransitie of de materialentransitie, maar juist de sociale transitie. Dat is waar Norbert zijn energie op richt, want als het je lukt om van een bepaalde groep zo’n 25% achter ‘de goede zaak’ te krijgen, dan lukt het je om te versnellen op verduurzaming. Dat zou volgens Norbert ook moeten gelden voor wetgeving die in de maak is. Die is nog te vaak gericht op wat de meerderheid, die minder openstaat voor verandering, wil behouden. Wetgeving zou juist de innovators en wegvoorbereiders meer mogelijkheden moeten bieden.

Mensen willen bij succes horen

Als je verduurzaming wilt versnellen, dan hoef je niet per se direct op zoek te gaan naar een heel breed draagvlak, want dat gaat vaak heel langzaam. Als je met mensen die willen succes creëert, dan komen anderen daar vanzelf op af. Daar wil men graag bij horen. Dat is ook precies wat Norbert doet binnen Building Balance, het landelijke transitieprogramma dat als doel heeft om biobased bouwen aan te jagen en te versnellen. Met een koplopers groep van bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars werkt hij aan de opschaling van biobased plaatmaterialen en inblaasisolatie.

Meer weten over actualiteiten en trends in de bouwsector? Bekijk hier de pagina van ABN AMRO Insights.

OVER NORBERT

De liefde voor duurzaamheid is bij Norbert gaandeweg gegroeid. Ruim 15 jaar werkte hij voor verschillende bedrijven in de bouwsector, waarin hij alle facetten van het bouwvak, van uitvoering tot engineering, heeft doorleefd. Het bedenken van een duurzame strategie en het uitvoeren ervan zijn bij hem in goede handen.

Een paar jaar geleden werd hij echt gegrepen door duurzaamheid. Het besef dat er met het bouwen met conventionele materialen zo ontzettend veel CO2-emissies vrijkomen, heeft van hem een pleitbezorger van ‘carbon based design’ gemaakt. Dat betekent dat je eerst moet afwegen of er überhaupt wel gebouwd moet worden en vervolgens is bouwen met slimme, biobased materialen de weg.

Inmiddels is hij een trotse transitiemaker die zich sterk maakt voor systeemverandering. Dat doet hij onder andere als Klimaatburgemeester van de gemeente Lansingerland en als Gideon. Als een echte aanpakker stimuleert hij zowel marktpartijen als ministers om expliciet werk te maken van bouwen met een lagere milieubelasting.

De Bouw Breekt Door
Sector Banker Bouw Leontien de Waal gaat op bezoek bij duurzame impact makers.
Naar reeks